Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1067108. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z rodinné kroniky

8. část


Dne 28/6 1914 byl úkladně zavražděn při ukončení vojenských manévrů v Sarajevě v Bosně rakouský následník trůnu arcikníže František Ferdinantd d'Esté a jeho choť vévodkyně Žofie z Hohenbergu, rozená hraběnka Chotková z Veltrus. Vrahem byl 19 letý student Srb Savril Princip, který vystřelil oba náboje z Browningova revolveru.  Arciknížeti byla prostřelena krční tepna, tak že byl v několika minutách mrtev, jeho choť byla střelená do břicha a smrt následovala okamžitě. Bylo s osonováno srbské spiknutí, protože následník trůnu byl označován za onu osobnost, která je proti velkosrbským tendencím a proti trialistické myšlence. Před tím byl ale již podniknut na následníka trůnu atentát v 10 hod. dopoledne, když jel arcikníže do sarajevské radnice. Typograf Sabrinovič mrštil po automobilu pumu, která však se odrazila od zadku opěradla a zranila v následujícím automobilu sedícího podplukovníka Nerizziho. 

V naučném slovníku zjišťujeme, že trializmus je obecně rozdělení moci mezi tři činitele nebo rozdělení státu ve tři volně spojené části s vnitřní samostatností. V souvislosti s popisovanými událostmi jde v užším smyslu o politický program části chorvatské buržoazie před 1. světovou válkou, požadující přeměnit dosavadní dualistickou rakousko-uherskou monarchii v reálnou unii tří státních celků, z nichž první by tvořily rakouské a české země, druhý uherský král a třetí jihoslovanské země habsburské říše (Chorvatsko-Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Dalmácie, Přímoří a Kraňsko). S programem trialismu sympatizoval do určité míry rakousko-uherský následník trůnu František Ferdinand ďEste, který v něm spatřoval zbraň proti mocenskému vzestupu maďarských vládnoucích kruhů v Zalitavsku.

Nový následník byl arcikníže Karel-František Josef, syn zemřelého 1/22 1906 arciknížete Otty, bratra zastřeleného Františka Ferdinanda. Karel narodil se 17/8 1887 v Persenbeugu a dosáhl hodnosti podplukovníka pěšího pluku č. 39. Za pobytu svého v Brandýse n.L. konal mladý arcikníže právnická studia na české a německé universitě v Praze. Tento arcikníže pojal za choť dne 2/10 1911 princeznu Zitu z Parmy - Bourbonu  nar.  9/5 1892 v Pianoze. Po svatbě usídlili se mladí manželé na zámku brandýském.  Měli 2 dítky.  František Josef Otto * 20/11  1912  a Adelu  * 3/1  1914.
Následkem vražd sarajevských podala rakouskouherská vláda dne 23/7 1914 srbské vládě notu a jelikož tato podmínky v notě obsažených nepřijala, vypovědělo Rakousko Srbsku dne 28/7 1914 válku.  Dne 1. srpna 1914 byla již nařízena všeobecná mobilizace, což způsobilo v obyvatelstvu velké vzrušení.  Potraviny hned v ceně neobyčejně vstouply, a proto byly stanoveny ceny životních potřeb. Pšenice byla 1q = 28 K. Dne 1. srpna 1914 večer v 7 h 30m. vypovědělo Německo Rusku válku a dne 3/8 1914 po 7 hod. večer vypověděla Anglie Německu válku a též Rakousko-Uhersko vypovědělo dne 5/8 1914  formálně Rusku  válku. Dne 5/8 1914 vypověděla Černá Hora Rakousku válku a hned v noci z 5 na 6. srpna podniknut Černohorci pokus proniknout k Trebíni, který se ale nezdařil. Též Německu vypověděla Černá Hora dne 12/8 1914 válku. Dne 13/8 1914 vypověděla Anglie a Francie zároveň Rakousku válku.
Nastala světová válka. Následkem toho byla velká drahota. Dne 7/10 1914 byly následující ceny: pšenice 1q = 38 K; ječmen 23 K; žito 32 K; brambory 1q=12 K. Pšeničná mouka 1kg 62 hal.; žitná mouka 52 hal. Chleba nechtěli pekaři péct a byl  ztěžka k dostání; i oves byl za 21 K = 1q.
Dne 8/12 1914 stanoveny byly úředně nejvyšší ceny pro obchod s obilím a moukou:
Za 1q pšenice o 76 kg váhy (za 1 hl) 42 K; za 1q žita o 70 kg (za 1 hl) 34 K; za 1q ječmene 28,80 K; za 1q kukuřice - 26,20 K. Pšeničná mouka na pečivo 1q 70 K 35h; pšeničná mouka hrubší 1q - 66 K 15h; žitná mouka 1q 46 K; ječná mouka 1q 45 K 45h; kukuřičná mouka 1q 38 K. Ale poněvadž nebylo obilí ani mouka za tuto cenu k dostání, platilo se za obé mnoho více.

Poté autor kroniky popisuje průběh války na jednotlivých frontách, dobytí a ztráty jednotlivých strategických pevností a měst v letech 1914 - 1915.
Dále následuje v kronice jedna zpráva, která se přímo týká rodiny pisatele: Dne 22/6 1915 dobyto město Lvov zpět. Dne 16/6 1915 padl tam na bojišti blíže vsi Visinky můj synovec Václav Svoboda z Duban.
Podle vyprávění mé babičky Alžběty Svobodové, manželky autora kroniky, došlo na počátku války k následující příhodě. Jmenovaný Václav Svoboda byl svobodný a žil s rodiči a sourozenci v Dubanech č.p. 6.  K tomuto statku patřil také tzv. lesík. Byl to stromy porostlý břeh řeky Ohře až do míst, kdy byla později panem Křenkem postavena chata (po mnoha roků jediná v Dubanech a širokém okolí). V těch místech  čas od času tábořili kočovní cikáni. Jedna cikánka jej přemluvila, že mu bude hádat z ruky. A co tam viděla? Řekla, že narukuje do války, ale že tam dlouho nebude. Měla pravdu, krátce na to padl. Možná, že taková předpověď budoucnosti byla dost pravděpodobná každému, kdo do války šel.

Východní fronta - Ruská pěchota (stránkách Wikipedie)
Bývalý ministr vnitra a člen Státní rady Pjotr Durnovo napsal carovi memorandum, ve kterém prohlašuje, že "válka bude znamenat pro Rusko zkázu". Ruská armáda na počátku války překvapivě poměrně rychle zmobilizovala a podnikla útok na Východní Prusko.
Po počátečních bojích porazila německá armáda Rusy v bitvě u Tannenbergu. Na jižní části fronty došlo v srpnu 1914 k bitvě u Krašniku, kde byla ruská armáda poražena rakousko-uherskou armádou. Situace se obrátila v bitvě o Halič, ruská armáda postoupila do Karpat, na východní Slovensko a do Slezska, ohrožovala české země.
V bitvě u Gorlice v červnu roku 1915 byla ruská armáda poražena, na konci roku 1915 stála německá vojska na hranici měst Riga, Baranovič, Stripa. V červnu 1916 začala Brusilovova ofenzíva, díky níž Rusko dobylo Bukovinu a část Haliče. 1.7. 1917 byla zahájena Kerenského ofenzíva, která však byla odražena a ruská armáda musela ustoupit. 7. listopadu proběhla v Rusku Velká říjnová socialistická revoluce. V únoru 1918 zahájily Centrální mocnosti všeobecný útok proti Rusku. 3. března podepsalo Rusko Brestlitevský mír a přestalo válčit.
V příštím díle kroniky si připomeneme události konce První světové války.                           

P.Č.

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice