Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes


V dnešním „Včera a dnes“ bych se chtěl zaměřit na jednu libochovickou záhadu. Možná si některý pamětník vzpomene a dokáže ji po mnoha letech vyřešit. V roce 1962 se s ní dokonce zabýval i MNV Libochovice, ale jak ze zápisů vyplývá, nevyřešil nic, respektive se k řešení moc neměl. Ale popořádku, o co se jedná. Jak všichni Libochovičtí vědí, tak na domě čp. 41 je pamětní deska věnovaná Rudolfovi Pokornému. O jeho osobnosti se rozepisovat nebudu, to patří spíše do rubriky „Osobnosti Libochovic“. Nás bude především zajímat jeho deska. Už umístění desky nastoluje několik otázek.
Rudolf Pokorný podle některých poznámek v SOKA Lovosice nezemřel v domě čp.41, ale v čp. 615, které se nachází ve dvorním traktu čp.41. Na některých dobových materiálech je dokonce uvedeno, že deska byla slavnostně odhalena na čp.615, což však považuji za mylné tvrzení a za pravdu dávám popisu události, která hovoří o čp.41. Jednak je tento dům přímo v ulici (dnes Dr.Vacka), a zadruhé proč by se slavnost konala někde na nepřístupném dvoře. I když je pravdou, že básník Pokorný skutečně žil v čp.615.
Samotnou desku nechal zhotovit divadelní spolek „Scéna“ ze dvou důvodů: básník Pokorný měl za manželku Růženu, dceru malíře Karla Purkyně (Tudíž vnučku JEP). Dále pak to byl básník, který byl ve své době dosti znám, a navíc byla v té době jakási móda pamětních desek.


Václav Hynek Mach, akademický sochař

Co je doloženo: Divadelní spolek Scéna si vytkl za úkol zasadit na domě, kde Pokorný bydlel, pamětní desku a začal pořádat k tomuto účelu sbírky. Za sebraný obnos byla pořízena deska z červeného mramoru, obsahující mimo bronzový nápis i reliéfní bronzový portrét básníka, který byl dílem akademického sochaře pana profesora Macha. A je tu první problém. Jak je doloženo na snímku z roku 1937, je skutečně reliéf básníka na jakési obdélníkové podložce a všechna písmena vystupují reliéfně nad základní desku. Protože fotografie není zrovna kvalitní a navíc pouze černobílá, nelze stoprocentně tvrdit, že původní reliéf byl vytvořen z bronzu i s písmeny, ale všechny indicie tomu napovídají. Koneckonců sochař Mach pracoval s bronzem. Dnešní deska vypadá úplně jinak. Zůstala pouze základní deska z růžového mramoru, zmizela písmena, zmizel reliéf. Místo bronzové plastiky je na desce podle mého názoru odlitek z jakéhosi materiálu napodobující mramor, ovšem bez spodního obdélníku. Pokud se někdo pozorně podívá na dnešní desku, je jasně vidět, že po původním reliéfu zůstaly pouze špatně zamaskované díry po šroubech v horních rozích. Původní písmena byla sejmuta a nahrazena písmeny vyrytými do základní desky. Znění textu zůstalo stejné. Kdy k záměně došlo, nelze přesně určit. Co ale lze určit přesně podle zápisu kronikáře Cimermana, je datum, kdy byly bronzové části sejmuty. V kronice je tato věta: 14.5.1943 - Sňaty a odvezeny desky (kovové do sběru barevných kovů), a to deska a pomník padlých od Březy, Purkyňova deska od Babky, deska legionáře Zemana od Babky a deska Pokorného. Měla být také odvezena deska z pomníku legionářů na hřbitově, ta se ale ztratila, někdo ji sundal. Pamětní desky - Purkyňova, Pokorného a legionáře Zemana spolu se Švehlovou bustou zůstaly v Praze.Takže teď to víte, proč dnešní deska není původní. Ale je stále záhadou, kdo vyrobil duplikát, nebo lze i říci falzifikát původní desky v možná docela jiném provedení. Po válce se totiž vrátila deska na pomník padlých od Březy, Purkyňova deska od Babky. Zřejmě se nevrátila (nebo vrátila a někam zmizela?) deska legionáře Zemana od Babky a deska Pokorného. Deska z pomníku legionářů na hřbitově se po válce na své místo také vrátila a vydržela až do dnešní doby, kdy ji sběrači barevných kovů zařadili do své sbírky. Chápu, že do Prahy asi zřejmě nebyla odvezena celá deska básníka Pokorného, ale jen ona plastika, proto ty díry po šroubech a zároveň byla i zurážena bronzová písmena. Toto vše se asi nakonec, jako drobné věci, ve svozu různých desek ztratilo. Stále tudíž zůstává otázka, kdo je (byl) autorem současné desky a možná odlitku reliéfu. I když při pozorném porovnání obou reliéfů lze zjistit, že původní profil je více otočen doleva, a i dalších detailech se podoba neshoduje. Profesor Mach to být nemohl, protože jeho dcera právě při uspořádání archivu jeho děl, čtyři roky po smrti sochaře, napadla pravost desky.
Stalo se tak v roce 1962, kdy došlo ke zpochybnění pravosti desky Pokorného paní L.Machovou, dcerou profesora Macha. Ve svém dopise odeslaném MNV Libochovice se dožaduje vysvětlení, proč původní deska byla změněna a zpochybňuje i nové provedení reliéfu, který jednak není z bronzu a jednak styl provedení neodpovídá stylu práce jejího otce. MNV jí na to nedokázal odpovědět, nevěděl, neznal, nechtěl moc komunikovat. Kam zmizel bronz odvezený do Prahy, není známo. Takže pokud si to shrneme, máme ve městě pamětní desku, ale ne originál, ale plagiát v tom případě, pokud je uváděn jako autor profesor Mach. Kdo je autorem současné podoby desky, není známo.
Pro úplnost uvádím několik dat ze života původního autora, profesora Macha: Václav Hynek Mach, profesor, (15. 2. 1882 Brno - 24. 3. 1958 Štěpánovice), sochař, žák Stanislava Suchardy a Celdy Kloučka na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a ateliéru Josefa Václava Myslbeka na Akademii výtvarných umění. Václav Hynek Mach patří k významným osobnostem moravského sochařství první poloviny 20. století. Jeho jméno je spjato zejména se sochařskou výzdobou brněnské meziválečné architektury, je autorem řady pomníků a pamětních desek na různých místech Čech a Moravy. Nezanedbatelnou část jeho díla zaujímá také volná plastika.     

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice