Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Dětský pěvecký sbor byl a bude součástí ZUŠ!


V červnovém vydání byl v tomto měsíčníku publikován článek pana Jiřího Grünera s názvem „Dvouletá činnost dětského pěveckého sboru očima bývalého sbormistra“. V nadpisu „bývalý“ sbormistr, v jeho závěru už opět sbormistr DPS... Zvláštní.  Po přečtení již několika řádků mohl nezasvěcený čtenář nabýt dojmu, že dosud upadající sbor získal v posledních dvou letech člověka, který konečně v našich dětech probudil lásku k hudbě a umožnil jim veřejně se prezentovat. Pravda je však někde jinde.
Před dvěma lety nastoupila mateřskou dovolenou tehdejší vedoucí sboru paní učitelka Lucie Zahradníčková a my jsme na dobu určitou hledali vhodného zástupce. Jirku Grünera znám od jeho prvních let jako žáka naší ZUŠ, byl zaměstnancem zdejší ZŠ a coby sbormistra pěveckého sboru Melodie byla jeho volba logická. ZUŠ Libochovice je však státní školou, nikoliv zájmovým kroužkem, a v té platí určitá pravidla. Každé vystoupení žáků je předem konzultováno s vedoucím školy, případně s dalšími pedagogy hudebního oboru, nutný je také zápis do Katalogu veřejných vystoupení, účast na interních koncertech samozřejmá. To se v případě Jirky nestalo. Účinkování, která v článku s hrdostí uvádí, se konala bez těchto ohlášení, navíc prezentovaná jako DPS sbormistra Jiřího Grünera, bez dodatku příslušnosti k ZUŠ Libochovice. Kdybychom alespoň o Vánocích z jediného vystoupení sboru pod hlavičkou ZUŠ mohli konstatovat kvalitativní pokrok...  Nestalo se. Takzvaný pohár trpělivosti přetekl, když se snad i chtěl se svými dětmi zúčastnit našeho posledního interního koncertu a ony se nesešly. Za dobu mé téměř dvacetileté praxe jsem nezažil, aby si některý z učitelů školy tzv. „hrál na svém písku“, ignoroval  kolegy a základní povinnosti učitele školy. To není o nepochopení některými lidmi, jak ve svém článku píše. To nechápe celý pedagogický sbor naší malé školy a já nemám radost z následného opatření.
Dětský pěvecký sbor vznikl před léty na přání pana ředitele J. Kroba, jako sbor základní školy. Brzy se stal součástí hudebního oboru ZUŠ. Vedl jej pan učitel A. Černý, kterého vystřídala již zmíněná L. Zahradníčková. Samozřejmě i v té době sbor účinkoval nejen na našich veřejných koncertech, ale na dalších akcích ve městě. Učitelé jsou vedoucími komorních souborů, orchestru či pěveckého sboru. Nepotrpíme si na osloveních typu dirigent či sbormistr. Chtěli bychom, aby děti v naší škole měly srovnatelné podmínky i výstupy studia s ostatními zuškami. Nikdy nemůžeme konkurovat velkým školám, ale i v té naší můžeme dětem předávat to nejlepší v daných podmínkách, aby nám důvěřovaly a něco se naučily.


Taneční orchestr ZUŠ Libochovice.

Učitelé ZUŠ Libochovice vypracovali nový, vlastní školní vzdělávací program, který bude platný a závazný od školního roku.2012/2013. Je zpracovaný pro potřeby naší školy a bude k nahlédnutí na webových stránkách nebo v učebně vedoucího ZUŠ. V něm jsou vypsány hodinové dotace, způsoby klasifikace i osnovy jednotlivých předmětů. Sborový zpěv bude ve škole jedním z povinně volitelných předmětů, s dotací tří hodin (dvě hodiny sbor, hodina hudební nauky) a jeho převážnou část by měli tvořit žáci hudebního oboru. Pro ně bude působení ve sboru bez finančního příplatku. Chceme se snažit, aby činnost sboru napomáhala žákům v rozvíjení kvality jejich hudebnosti a práci v kolektivu.
S novým školním rokem s největší pravděpodobností převezme vedení pěveckého sboru paní učitelka L. Abrahámová. Bude-li v Libochovicích, jako zájmový kroužek, vedle dětského sboru ZUŠ také působit DPS Jiřího Grünera, jen dobře. Jirka se bude určitě snažit a prestiž svých svěřenců a zdravá konkurence i na malém hřišti může být přínosem. 

Petr Donef, vedoucí ZUŠ Libochovice

Komentáře