Datum a časDnes je pátek, 22.9.2017SvátekSvátek má Darina
Přístupy1005698. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z Purkyňovy školy

Den Země


V letošním školním roce proběhl DEN ZEMĚ v úterý 28.4. Všichni žáci se těšili na tento den, protože jim přináší mnoho zajímavého a také si připadají velmi potřební. Letošní počasí si s námi trochu pohrálo, bylo slunečné, ale velmi větrné.
Žáci čtvrtých tříd měli velmi naplněný den. Ve svých třídních kolektivech vystřídali mnoho rozličných aktivit. Dovídali se různé zajímavosti ohledně zacházení s odpady od prvních pralidí přes starověké civilizace, ponurý středověk až do současnosti. Také jim byly promítnuty krátké dokumenty, které zachycovaly třídění odpadů a jejich následnou recyklaci. Na procvičení dostali žáci texty, kde měli správně přiřadit druhy odpadů k příslušným nádobám na tříděný odpad. Na závěr dostali dotazníky týkající se odpadů.
Hlavním cílem dne, ale bylo aktivně pomoci s péčí o krásu zámeckého parku. Cestou na zámek žáci požádali náhodné chodce, aby vyplnili stejné dotazníky jako oni.
V zámeckém parku žáci a jejich paní učitelky sbírali na loukách a pod stromy spadlé větve, kameny a vše, co tam nepatří. Po vykonané práci zbyla ještě chvilka na obdiv jezírkových ryb, pávů a prohlídku palem.
Spokojeni s pěkně prožitým dnem jsme se vraceli do školy. Ve škole jsme vyhodnotili dotazníky, které vyplnilo 56 žáků a 56 dospělých osob.
Vyhodnocení bylo velmi zajímavé a poučné.


1. Třídíte odpad?
a) ano žáků 52  dospělých 53
b) ne žáků 4  dospělých 3

2. Má třídění odpadu smysl?
a) ano žáků 54  dospělých 53
b) ne žáků 2  dospělých 3

3. V jaké vzdálenosti od vašeho bydliště jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad?
a) do 20 m  žáků 19  dospělých 12
b) do 50 m  žáků 19  dospělých 20
c) do 100 m žáků 11  dospělých 15
d) více než 100 m žáků 8  dospělých 11

4. Kolik metrů jste ochotni ujít s tříděným odpadem?
a) 20 m  žáků 8  dospělých 2
b) 50 m  žáků 9  dospělých 9
c) 100 m  žáků 10  dospělých 21
d) více než 100 m žáků 29  dospělých 24

5. Nachází se ve vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?
a) ano, počet kontejnerů je dostačující žáci 25 dospělí 21
b) ano, počet je dostačující, ale jsou často plné žáci 28 dospělí 23
c) ne, počet kontejnerů není dostačující žáci 3  dospělí 12
d) kontejnery v mém okolí nejsou  žáci 0  dospělí 0

6. Z jakého média se nejčastěji dozvídáte o problematice třídění odpadu?
a) z televice   žáků 47 dospělých 42
b) z regionálního tisku  žáků 6 dospělých 42
c) z rádia    žáků 6 dospělých 7
d) z celostátního tisku a www stránek žáků 8 dospělých 12
e) z reklamních ploch  žáků 6 dospělých 3

7. Se kterým typem recyklovatelných výrobků se nejčastěji setkáváte?
a) sešity, knihy  žáků 10  dospělých 8
b) obaly na jídlo  žáků 13  dospělých 21
c) láhve   žáků 33  dospělých 41
d) jiné   žáků 8  dospělých 3

8. Vraceli byste plastové lahve, pokud by byly zálohované?
a) ano   žáků 44  dospělých 50
b) ano, ale jen při určité výši zálohy žáků 5 dospělých 3
c) ne   žáků 4  dospělých 2
d) nevím, nezajímám se o vracení lahví žáků 3 dospělých 1

Je vidět, že většině žáků a většině dospělých není lhostejné, co se s odpadem děje. DEN ZEMĚ se nám všem líbil a už se těšíme zase na ten příští.
žáci čtvrtých tříd a jejich paní učitelky    

Informace ředitelů škol

Na základě častých dotazů ze strany rodičů sdělují ředitelé ZŠ J.E.Purkyně a ZŠ praktické, že posledním vyučovacím dnem v tomto školním roce bude pátek 26.června 2009, kdy žáci obdrží vysvědčení.
Ředitelé škol využili možnosti dát na pondělí a úterý (29.a30.června) ředitelské volno.
Mgr.Josef Krob, Dr.Jitka Krausová

Den Země

Při příležitosti Dne Země vyrazila V.A a V.B na horu Jiřetín. Šli jsme okolo libochovického hřbitova směrem k obci Klapý. Odbočili jsme na cestu a začali plnit různé soutěže, které se týkaly přírody. Poznávali jsme listy nebo jsme luštili křížovky. Soutěže jsme ukončili na Jiřetíně, kde bylo také vyhlášení vítězů. Snažili jsme se také přírodu chránit, a proto jsme po cestě sbírali odpadky. Počasí nám letos přálo a Den Země se nám líbil.
Roman Vyšata, V.B

Související články:
Střípky z Purkyňovy školy

Komentáře