Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065601. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rozvoj silniční dopravy v okolí Libochovic

4. část

Po odstranění této překážky je uvažováno v roce 1938 při dalším rozvoji automobilové dopravy co nejvíce rozšířit  průjezdnost a profil hlavních silnic přes město. Je vypracována studie křižovatek . U kopečka a další křižovatky v pokračování na Slatinu a Záměstí. Bohužel tento projekt rozšíření nebyl nikdy dopracován, což se městu mstí ještě dnes. (V současnosti je uvažováno o projektu kruhové křižovatky). (Obrázek č.1)


Obrázek č.1

Již v roce 1936 začíná docházet, vlivem těžší dopravy a neúdržby, k problémům - propadání vozovky v prostoru mezi Hospodářským družstvem, Knihtiskárnou bratří Kučerů a Coloterou. Tento problém se v podstatě táhl až do současné doby.

29. srpna 1939 se městská rada usnesla, protože se množily stížnosti na nedostavěné ulice (Táboritská, Poděbradova, Jeronýmova, Chelčického, Kaplířova a Žižkova), že uspořádá mezi obyvateli těchto ulic sbírku na dostavbu a povrchovou úpravu, zbytek pak přislíbil Okresní výbor v Roudnici n.L. Povrch byl upraven z válcované šotoliny. Příspěvky na tuto akci vybíralo sdružení Mladých Národního souručenství. Celkem se akce nesetkala s pochopením. Dary byly v průměru 10,- Korun. Já osobně se ani nedivím, v té době přispívat na něco a hlavně Národnímu souručenství….


Obrázek č.2

V roce 1946 byl učiněn první pokus o úpravu náměstí Svobody a jeho rozšíření. V plánu bylo zbourání domů čp.103, 104, 144. Tento pokus však v roce 1946 nevyšel. (Obrázek č.2)

Únor 1947 - Při odstraňování sněhu ze silnice Libochovice - Slatina a Libochovice - Klapý bylo vyčleněno z úřadu práce 261 osob, z toho 46 žen a odpracováno 1381 hodin. Jednalo se o dnešní veřejně prospěšné práce.

20.11.1948 - Občané požadují okamžité zbourání neobydlených domů na nebezpečné křižovatce (Náměstí Svobody). Jednalo se o čp.103, 104 a 144. Zbourání bylo konečně povoleno ONV Lovosice dnem 7.6.1949, dozor nad bouráním převzal Josef Pokorný a ke zbourání došlo pomocí brigád, pořádaných KSČ. (Obrázky č.3 a 4)


Obrázek č. 3


Obrázek č. 4

Leden 1954 - ČSAD má svoji čekárnu v domě čp. 8, v roce 1962 v domě čp. 9, později v domě čp. 58.

Prosinec 1961 - MNV se snaží vyřešit problém komunikace od nádraží ČSD ke sklárně, protože o tento pozemek se dělí ČSD a sklárna a dále je třeba vedle tohoto pozemku vybudovat nové garáže ČSAD, protože ČSD již nechce pronajímat plechovou prozatímní garáž. Problém se neustále odkládal, ale až v listopadu 1969 žádá ČSAD Lovosice o povolení výstavby garáží v prostoru Nádražní ulice. Tím byl problém částečně vyřešen, protože nově byla s výstavbou upravena příjezdová komunikace od křižovatky s ulicí Poděbradova do úrovně nových garáží, dále ne. Spor mezi ČSD a sklárnou a státem nebyl v podstatě nikdy vyřešen, sklárna odešla do konkurzu a ČSD změnilo firmu i vlastníka pozemků, stát má jiné starosti. Proto se tento problém jistě přesune buď na nového vlastníka pozemku (SŽDC má zájem prodeje) a asi na nynější vedení města, protože úzkou nudličku komunikace vlastní stát. Proto je stav plochy od garáží ČSAD ke sklárně v takovém stavu, v jakém je. Je, byl a bude to problém i nadále.

Během let šedesátých až devadesátých došlo vlivem rozvoje automo-bilismu a silniční dopra-vy k mnohým úpravám a opravám silnic ve městě a okolí. Nově však nebyl již vybudován snad žádný úsek.


Obrázek č.5

1962 - Tohoto roku byla pro nedostatek uhlí zahájena přeprava uhlí z Mostu směrem na východ přes Libochovice. Tak zvaný uhelný most. Protože průjezd městem nedostačoval svou kapacitou, byla zahájena přestavba vozovky na záměstí (dnešní Revoluční ulice), a protože v té v době byl zároveň budován vodovod v Havlíčkově ulici, průjezd městem vedl Poděbradovou ulicí, a proto došlo později k opravě i této vozovky. Je až s podivem, že komunikace na Zámostí (častěji v 60. letech Kolem stodol, dnes Revoluční), byla až do té doby pouze z válcovaného kamene, prašná, ale také klidná, bez většího provozu. (Obrázek č.5)

Tomáš Černý

Pokračování příště.              
                

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice