Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes


Dům čp.21


Bývalá „Kostelní“, poté „Štefánikova“, „Sadová“ a dnešní „Purkyňova“ ulice. Původní název domu byl „Dům Maříkovský“, ale to byl původně jiný dům, v jiné rozloze.
Tento Maříkovský dům byla vlastně dnešní čísla popisná 20, 21, a 22. jak již jsem u některých domů uváděl dříve, příčiny byly stále stejné. Majetek včetně domů a pozemků se dělil na základě dědictví, potřeby získat finanční hotovost nebo po požáru, kdy většinou zadlužený majitel vyhořelé nemovitosti byl rád, že se pozemku ujímá město, které většinou, když to bylo výhodné, pozemek rozparcelovalo a prodalo dále. Dům původně postavil v roce 1651 Václav Mařík, proto dům Maříkovský. Již ale za rok v roce 1652 přechází do rodu Berků, zda dědictvím nebo prodejem není jasné. V roce 1700 se tento dům dělí na ona čp. 20, 21, 22.
S čp. 20 a 22 se zatím nebudeme zabývat, jenom se zmíním, že čp. 20 dne 26.4.1729 zdědil syn Florián Berka a čp. 22 v roce 1700 získává manžel dcery Rosalie Berkové, Jiří Krejčí.
Co se týče čp. 21, to získává dědictvím v roce 1722 syn Jan Berka. Ten, patrně obchodník, v roce 1791 krachuje a dům je prodáván v dražbě Martinu a Anně Peškovým. Pak se tu objevují jako majitelé manželé Svobodovi a v roce 1844 získává dům jejich dcera Anna, provdaná Švábová. V držení rodiny Švábových zůstává až do roku 1928, kdy jej prodávají Antonínu Lassigovi, který ho ale již 20.6.1933 prodává Aloisovi Kacerovskému, krejčímu.Zdá se, že rodina Kacerovských se v Libochovicích objevuje na konci 17. století v různých domech a činnostech. (Jako zajímavost uvádím že toto jméno je spojeno i s posledním ponocným v Libochovicích - v prosinci 1953 MNV v Libochovicích ruší ke dni 1.1.1954 funkci ponocného. Poslední ponocný byl v podstatě Alois Kacerovský, nevím, zda to byl majitel čp. 21, který měl v té době ve skutečnosti funkci nočního hlídače. S dalším panem Kacerovským se setkáváme  v roce 1894, kdy Jan Kacerovský koupil bývalou židovskou koupel „mikve“ pod domem čp. 310 a požádal o povolení k přestavbě na lázeňský domek, což mu nebylo pro nesouhlas sousedů a špatné hygienické podmínky povoleno. Roku 1897 domek koupil stavitel František Krupka a od něj roku 1920 město Libochovice, které zde zřídilo veřejnou studánku. Stav tohoto místa je k vidění dodnes, zničené základy.) Alois Kacerovský byl krejčí, a jak je na připojeném plánku vidět, domek byl poměrně malý. Z ulice do kuchyně byla proražena výloha a kuchyň pan Kacerovský zřejmě využíval i jako dílnu. Jeho syn Karel Kacerovský podle živnostenského rejstříku v jeho živnosti pokračoval na stejné adrese -  Sadová čp. 21. Domek však i v roce 1946 byl v majetku Aloise Kacerovského. I dnes si domek zachovává svoji původní podobu.             

ČeTo

Komentáře