Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003678. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rozvoj silniční dopravy v okolí Libochovic

3. část
 • Někdy v roce 1938 vystupuje v senátu jako řečník senátor za Karlovarský okres senátor Tschakert. Je zde jasně vidět vystupování sudetského Němce:

“Co se týče stavby státních silnic v německém území, je nápadné, že se nikde nesetkáváme s jménem některé německé firmy pro stavbu silnic. Táži se pana ministra veřejných prací, kolik kilometrů nebo čtverečních metrů silničního povrchu provedeno bylo na státních silnicích a mnoho-li z toho postavili němečtí podnikatelé. Kdyby se při investičních pracích zaměstnávali nezaměstnaní té které krajiny, pak by se nebylo dosáhlo cifry přes 400.000 nezaměstnaných. Při této praxi při zadávání není divu, že německé obce dnes již nevědí kudy kam. Mělo by se tudíž pro systematické vybudování značné části silniční sítě počítati místo 5 let s 10 až 12 roky. Odstraněním všech štěrkovaných silnic v letech 1922 až 1929 bylo mezi jiným dosaženo toho, že počet počátečních 63 hlídačských tratí na 187 kilometrech silnic mohl býti zmenšen na pouhých 49 hlídačů při 2084 km silnic. Při lehkém anebo středně těžkém povrchu projevují se však účinky počasí mnohem více, takovéto povrchy nesnesou žádných oprav, nýbrž musí se po každé obnoviti. Přes to zůstává okresu štěrkovaných silnic asi 165 km čili 79 % úhrnné délky silnic. Cílem byla přestavba na této štěrkované silnici, nemohlo ho však býti dosaženo, ježto okresní přirážky zjevně klesají. Nynější stav kdysi velice pečlivě udržovaných silnic v okresu karlovarském je pádným důkazem nedostatečného financování silničního hospodářství. Mělo by se míti za to, že by nadřízené úřady měly tolik porozumění, aby nahlédly, že se při takovémto hospodářství národní majetek promrhává. Je známo, že se zmenšená návštěva lázeňského místa Karlových Var z valné části svaluje na katastrofální silniční poměry. Není každému po
chuti, aby si na vzorných silnicích československé republiky lámal vaz. Že se tím ztrácejí nenahraditelné hodnoty, dlužno litovati, zdá se však, že to v našem hospodářství nehraje žádnou úlohu. Je prokázáno a bylo vypočítáno, že provozní úspory z méněcenných vozovek na vozovky střední ceny činí asi 15%, na vysokocenných vozovkách však asi 27.5%. Počítáme-li, že auto ujede za rok 15.000 km, činí to například v okresu karlovarském při 1.287 vozidlech za rok 19,305.000 ujetých km. Vezmeme-li provozní náklad za 1 km průměrem jen 18 Kč, činí roční náklad pro uvedený počet vozidel 34,659.000 Kč. Provedou-li se jen povrchy střední hodnoty, činí to roční úsporu přes 5 milionů na provozních prostředcích. To jen v okresu karlovarském. Viděli jste nyní jeden německý okres. Měl jsem loňského roku příležitost viděti malé české okresní město, Libochovice u Loun. Tam je doprava ovšem mnohem slabší a byl jsem celý udiven, že se tam stavěla těžká železobetonová silnice. K čemu a za jakým účelem, bylo mně ovšem nepochopitelno. (Obrázek č. 1)


Obrázek č. 1 - senátor Tschakert s přáteli.

 • V r. 1936 žádá městský úřad o přeložení silnice na Evaň (stará evaňská silnice) tak, aby se vyhnula prudkému stoupání.
 • V roce 1937 probíhá převzetí okresních vozovek v katastru města do správy města.
 • Úprava hlavního průtahu městem byla provedena v letech 1930 - 1939.
 • V březnu 1931 navrhuje okresní úřad okresnímu zastupitelstvu předat do správy města doposud okresní silnice, které se nacházely na katastru samotného města Libochovice: (Obrázky č. 2 a č. 3)
  • Dlážděná část silnice Libochovice - Koštice - ulice Vrchlického od jihozápadního rohu domu čp. 36 (tehdy v majetku Otakara Nováka) až k jihovýchodnímu rohu parku před školní budovou v délce 415 m a šířce 8,50 m.
  • Dlážděná část silnice Libochovice - Klapý - ulice Čechova od jihozápadního rohu domu čp. 36 (tehdy v majetku Otakara Nováka) až k jihovýchodnímu rohu Hospodářského družstva v délce 226 m a šířce 8,00 m.
  • Dlážděná část silnice Libochovice - Poplze - ulice Štefánikova (dnes Purkyňova) od jihozápadního rohu budovy zámku až k železnému mostu přes řeku Ohři v délce 81 m a šířce 7,00 m.
  • Dlážděná část silnice Libochovice - Radovesice - ulice Havlíčkova od jihovýchodního rohu hostince „Na kopečku“ až k příjezdové silnici Libochovice - nádraží v délce 560 m a šířce 8,50 m.
  • Dlážděná část silnice Libochovice - Slatina - ulice Husova od jihovýchodního rohu hostince „Na kopečku“ až k severozápadnímu rohu městských jatek v délce 402m a šířce 9,00 m.
 • Město se postavilo ostře proti, ale okres kontroval tvrzením vládního usnesení, a tak nakonec se obec dohodla na převzetí dotyčných komunikací s tím, že opravy bude okres nadále dotovat (také řešení).
 • V roce 1932 je vypracován projekt Ing. Janem Rabasem na celkovou rekonstrukci ulic a chodníků ve městě. V návaznosti na  tento  projekt byla uzavřena komunální půjčka ve výši 200 000,-K a další prostředky poskytl stát, potažmo ministerstvo financí. Stavba ulic byla rozdělena na několik částí, a počítalo se s průměrnou šířkou 6m na vozovku.
 • Jednalo se o:
  • ulici Vrchlického, Purkyňova (dnešní Vackova), Riegrova v délce 925 metrů a dále k přejezdu směrem na Radovesice (k bývalé vlečce Cukrovar dvůr) v délce 400 m za cenu 700 tisíc.
  • Ulice Čechova v délce 271 m, s nákladem 150 tisíc.
  • Od náměstí k řece v délce 153 m, nákladem 110 tisíc.
   (Obrázek č. 4)Obr. č. 2 - Riegrova ulice.


Obr. č. 3 - Vackova ulice.

Povrch vozovek byl z Gensalu (dlažba z kamenných odseků, s mezerami vyplněnými betonem) a betonu. Bohužel při celém projektu se pozapomnělo na směr na Slatinu, takže obec dodatečně v roce 1934 žádá stát o příspěvek na realizaci tohoto projektu, a to od křižovatky na Kopečku až k přejezdu, dále pak již byla vozovka dlážděná. Projekt na Pivovarskou ulici se ale odložil až do roku 1941.


Obrázek č. 4 - Husova ulice.

Úpravy jednotlivých ulic ve městě tedy, pokud to shrneme proběhly takto:
Pivovarská 1937 - 1941
Pokorného  1935
Silnice na Slatinu  1928 - 1931
Táboritská  1939 - 1941
Poděbradova   1939 - 1941
Chelčického   1939 - 1941
Žižkova     1939 - 1941


Obrázek č. 5.

V roce 1930 se začíná uvažovat o úpravě Vrchlického ulice v oblasti Koželužny. Silnice tvořila prudkou zatáčku, protože obcházela domy p.Brilla. K realizaci tohoto projektu došlo v říjnu 1933 při stavbě a narovnání silnice, zbourán byl tedy dům čp. 237 v majetku manželů Brillových stavitelem Rollem za 1500,-Kč i se stavbou opěrné zdi. Obec Libochovice tento dům vykoupila i s pozemkem 2 ary a 13 metrů čtverečných za 50 tisíc korun. Zůstal pouze dům,který potom patřil p. Wilibaldovi Chabrovy. (Obrázek č. 5)

Tomáš Černý
Pokračování příště.        

Komentáře