Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032848. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes


Dům čp. 579

Když v roce 1929 bylo třeba nějakým způsobem zabezpečit v době růstu ekonomiky parcely k výstavbě,  vykupuje Město pozemky od Ing. Leníka, a sice v prostoru vymezeném silnicí na Slatinu, železnicí a cestou, která vedla ze Slatinské silnice na nádraží, v podstatě celou plochu dnešních ulic severně od ulice Táboritská, přes Poděbradovu, od silnice na Slatinu až po sklárnu. (Hned však potom přišla celosvětová krize, která nejprve postihla drobné rolníky, u kterých vzrostla zadluženost jejich hospodářství. Tehdy jako dnes největší hrozbu představovali exekutoři a exekuce. Krize vedla k poklesu poptávky po průmyslovém zboží. Krize v průmyslu však začala až v roce 1930 - vrchol v roce 1933.) Tuto plochu město postupně parcelovalo a přidělovalo k výstavbě. Pozemky vykoupilo město za 20,- K za jeden sáh. Některé pozemky byly koupeny stavebníky hned, některé rozparcelované plochy byly pronajaty v dražbě k obdělávání drobným zemědělcům.

 Na nový domek si v této složité době dal vypracovat plány stavby v budoucí ulici Žižkova i pan Dytrich Josef. Dům dostal čp. 579 a stavbu dokončil stavitel Pokorný 26.9.1930. Domek si zachoval do dnešních dob základní rysy, pouze došlo k dostavbě vchodu, verandy s balkonem. Také zřejmě na jižní straně došlo ke změnám. Samozřejmě okna byla nahrazena novými. Co se změnilo, bylo zrušení krámku se sortimentem střižního a galanterního zboží pana Dytricha. (Živnost povolena od 4.9.1930.) Vchod s malou výlohou byl z ulice.
Poznámka: V Libochovicích byli ještě jedni Ditrichové, ale psaly se s měkkým i.


Současný stav - čp. 579

Dodatky k LN 4/12. Na první fotografii existují dva názory, jeden od paní Pokorné je ten správný, podle jejích slov holubář vlevo je pan Bříza Jaroslav. Holič, člen Scény, maskér amatérského divadla. Provozovnu měl zřejmě v ulici Riegrova, bytem Čechova čp.121. Druhý názor nám z Ostravy - Havířova zaslal pan Minka: Holubář s rukou v bok (Postava vpravo) je p. Jaroslav Křemenák z Radovesic a foto by mělo být skutečně kolem roků 1955 - 65. Určitě byl členem spolku v Libochovicích a jeho holubi (pošťáci) bývali na prvních místech, při doletech z různých míst nejen tehdy Československa, ale i Evropy. Při příletu holuba bral Jaroslav kolo a spěchal do Libochovic, aby ho nikdo nepředstihl, každá minuta hrála roli. Každý holubář měl hodiny, kde zaznamenal čas příletu, ale pro hlášení ostatním spolkům v republice sloužilo telefonní spojení, kde si vyměňovali holubáři zkušenosti z doletu, a určoval se vítěz.
Bohužel p. Minka nemá pravdu, protože fotografie byla pořízena v roce 1937, při odhalení desky JEP. Dalším naším čtenářem, který se zapojil do diskuse, byla paní Zentnerová. Její údaje se u fotografie číslo 1) holubáři, shodují s.p Pokornou, ale navíc p. Zentnerová doplnila údaje k fotografii č.2.: zleva 1.Jan Holý, tajemník MěÚ, náčelník Sokola, 2.neví, 3.Václav Babka, učitel, 4.Karel Vyskočil, 5.Josef Rublič, 6.Jaroslav Svoboda, učitel, později ředitel, 7.neví, 8.neví, 9.Křenek, ředitel spořitelny, 10.Kopta - učitel, 11.Josef Kopta - spisovatel,12.neví. S dalším názorem se ozvala paní Stará z Klapého, ta pojmenovává osoby na fotografii takto: 1. Jan Holý (dcera Marouškových, dům č.p.8, dnes v něm bydlí dcera ing. Milena Hájková), 2. dr. Pilous, 3. ?,  4. p. Vyskočil, 5. p. Rublič, 6. p. učitel Martínek 7,8. manželský pár - domnívá se, že by to mohli být manželé Benešovi (Hana a Edvard) - delegace z Prahy?, 9. ?,10. Josef Kopta, spisovatel.
Právě za ochotu poskytnout informace a za jejich zájem patří těmto čtenářům od nás poděkování.          

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice