Datum a časDnes je úterý, 26.9.2017SvátekSvátek má Andrea
Přístupy1010834. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace o projektu KOUTEX


V rámci rozšiřování služeb pro občany a zlepšení současného stavu v oblasti tříděného odpadu rozhodla Rada Města Libochovice o umístění sběrného kontejneru pro textil a obuv, který doposud v Libochovicích chyběl. Tento kontejner bude v průběhu měsíce května umístěn ve východní části prostoru autobusového nádraží. Tímto krokem se Libochovice zapojují do projektu KOUTEX - více na www.koutex.cz.Podstatou projektu je recyklace (využití) TEXTILNÍHO ODPADU a to získáváním obnošeného ošacení a obuvi od občanů měst rozmístěním sběrných kontejnerů určených pouze na textil. Tento způsob recyklace textilu je zcela běžný ve státech Evropské unie, např. v Německu se sbírá více než 15 let. Tyto kontejnery rozšiřují již fungující řadu sběrných nádob, do kterých se lidé naučili odpad třídit (sklo,papír,plasty).
Společnost Koutecký, s.r.o. do dnešního dne již umístila více než 180 sběrných nádob v rámci České republiky, ze kterých získala a využila více než 3 302 tun textilního odpadu.
Kontejnery na sběr textilního odpadu získá město v rámci projektu zdarma, celý projekt hradí firma KOUTECKÝ s. r. o. z vlastních prostředků. Pořízení sběrného kontejneru, pravidelný svoz textilu (3-4 týdně), zpracování evidence o odpadech, zapojením do projektu se městu sníží náklady na likvidaci komunálního odpadu.

Využití textilního odpadu:
Textil je dopraven do skladu v Duchcově. Zde je vytříděn pracovnicemi firmy na textil, který je použitelný k výrobě čisticích hadrů (musí být savý) a ostatní, který putuje k dalšímu využití - tzn. pletenina k výrobě protihlukových desek, textil vhodný pro výrobu papírové lepenky do papíren apod.
Společnost také spolupracuje s charitativními spolky (Český Červený kříž a jednotlivé oblastní charity), kdy jim na základě jejich požadavků dodáváme ošacení, které ještě může sloužit k upotřebení.          

Pavel Koutecký, koordinátor projektu

Komentáře