Datum a časDnes je pátek, 20.10.2017SvátekSvátek má Vendelín
Přístupy1033976. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

TJ Sokol Libochovice


Valná hromada

Dne 12.3.2012 od 18 hodin proběhla Valná hromada TJ SOKOL Libochovice. Jako tradičně se konala v restauraci „U Salačů“. TJ SOKOL Libochovice sdružuje téměř 400 pohybu-chtivých obyvatel našeho města, rovnoměrně rozložených mezi dospělé a děti. V roce 2011 začaly akce spojené s největším svátkem sokolů, sletem. Ten letošní, již 15., se bude konat v prvním červencovém týdnu a za naší tělocvičnou jednotu se ho zúčastní celkem 80 cvičenek a cvičenců.
Program Valné hromady zahájil starosta TJ SOKOL Libochovice Ing. Jindřich Vinkler svým hodnocením uplynulého roku. Je třeba podotknout, že jeho slova nebyla jen plná chvály, ale docela kriticky se vyjádřil ke vztahu některých členů tělocvičné jednoty k vlastní organizaci, zejména pak plnění povinností spojených s členstvím.
Dalším důležitým bodem programu bylo hodnocení náčelnice, Ing. Blanky Staré. Ve své obšírné zprávě vyzdvihla úspěchy, kterých naši členové dosáhli na poli sportovním. V současné době nám největší radost dělají „ženské složky“, tj. volejbal a mažoretky, které dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků a jsme na ně hrdí. I u ostatních oddílů se začíná projevovat systematická práce jejich vedoucích a posouvají se v pořadí dlouhodobých soutěží vzhůru. Jedním z hlavních úkolů Sokola je získávat pro sport děti a mládež, což se naší TJ dlouhodobě daří. Je to hlavně zásluhou ukázkové spolupráce trenérů mládeže naší TJ a vedení místní základní i mateřské školy, kterou nám může závidět celá Župa Podřipská. Déle byly předneseny příspěvky jednotlivých vedoucích oddílů a vzdělavatelky.
Hospodářka jednoty, paní Alena Šebková, podala informace o hospodaření v uplynulém roce a seznámila Valnou hromadu s rozpočtem na rok 2012. Oba dokumenty byly následně Valnou hromadou přijaty. Zde je třeba zmínit, že naplnění příjmových položek rozpočtu je vzhledem k všeobecně známé kauze Sazky (SOKOL byl před jejím krachem druhým největším akcionářem) čím dál tím těžší.
S tím úzce souvisel další bod jednání, kterým bylo stanovení výše členských a oddílových příspěvků pro následující období. Byl přednesen velký počet návrhů a protinávrhů a diskuze byla místy hodně vzrušená. Nicméně nakonec zvítězila pragmatičnost a velká většina zúčastněných se shodla, že v zájmu zachování činnosti TJ SOKOL Libochovice je zcela nezbytné přistoupit na zvýšení těchto příspěvků. Pro konečnou verzi hlasovalo 80% zúčastněných delegátů. Pro rok 2012 tedy platí, že dospělý člen zaplatí 1500,-Kč/rok a děti a senioři zaplatí 500,-Kč/rok.
V následné diskuzi se probíraly zejména technické požadavky jednotlivých oddílů na další doplnění nářadí, systém regulace topení, organizaci soustředění a systém kontroly výběru poplatků. Valná hromada byla po půl deváté ukončena přečtením a odsouhlasení všech přijatých usnesení.

Ing. Jindřich Vinkler, starosta TJ SOKOL Libochovice

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice