Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030291. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


měsíc únor byl pro nás dosti náročný z důvodu přípravy rozpočtu města na rok 2012. Pro zodpovědné sestavení návrhu rozpočtu jsme museli vyčkat na účetní vyhodnocení roku 2011 a na připravované změny v příjmech do rozpočtu. Návrh rozpočtu byl projednán 2x na rozšířených radách města se zastupiteli a zároveň upravován dle připomínek zastupitelů. Proto věříme, že na řádném zastupitelstvu města dne 27. 2. 2012 bude schválen (po uzávěrce tohoto čísla LN).
V tomto čísle LN bych vás chtěla seznámit s jednou z naplánovaných akcí na rok 2012. Vzhledem k tomu, že se nám v minulém roce podařilo rozšířit kapacitu MŠ v Poplzích, si ale uvědomujeme, že dětské hřiště u MŠ je opravdu malé. Chybí také veřejně přístupné dětské hřiště pro ostatní děti. Hledali jsme možnost, v jakých prostorech by dětské hřiště mohlo být vybudováno a hlavně, jestli bychom našli možnost získání dotace.
Jediný pozemek ve vlastnictví města, který by přicházel v úvahu, je pozemek p.č. 77/1 v k.ú. Poplze (konec ulice Nová). Projektová dokumentace je již také zpracována a přizpůsobena našim požadavkům, které byly: část hřiště přizpůsobené pro dětičky od 3 do 7 let a část pro děti do 12 let. Podle toho byly i vybírány herní prvky za spolupráce paní ředitelky MŠ Poplze, paní Lenky Hampové.
Vzhledem k tomu, že jsme jako město Libochovice členy DSO Integro a tím i členy Místní akční skupiny Serviso, spojili jsme společně síly a našli možnost, kde bychom mohli finanční prostředky získat. Jedná se o program Rozvoje venkova ČR Osa IV.  LEADER (opatření 4.2.1, záměr b) projekty Mezinárodní spolupráce, kde partnery jsou Česká republika, Spolková republika Německo a Finsko. Dotace z tohoto programu by byla ve výši 90% uznatelných nákladů, finanční spoluúčast města je 10%. Rozpočet na vybudování dětského hřiště je ve výši cca 600 tisíc Kč. Termín podání žádosti je od 21.3.-27.3.2012. Je to sice „šibeniční“ termín vzhledem k velké administrativě a přípravě podkladů, ale musíme to zvládnout.
V příštím čísle LN Vás budu informovat o žádostech o dotace na zateplení MŠ Libochovice, ZŠ Libochovice a Domu s pečovatelskou službou.
Všem přeji krásný měsíc březen a držme si palce, abychom byli úspěšní v našem konání. 

Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice