Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066432. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z rodinné kroniky

3. část


Další část kroniky popisuje události, které se odehrály v našich zemích v roce 1900.
“Ke konci měsíce ledna 1900 vypukla hornická stávka nejdříve na Kladně a pak v celých Čechách. Nouze o uhlí byla veliká a nebylo ani k dostání, tak že se všade pouze dřívím topiti muselo. Dne 12/2 1900 stál 1q uhlí v Praze na nádraží 2 zl. 80 kr.= 5K. Následkem nedostatku uhlí stálo v té době mnoho velkých továren a mnoho lidu bylo bez práce. Veškeré uhelné šachty byly obsazeny vojskem.
Havíři byli konečně přinuceni z velké nouze práci zase přijmout, od 1. dubna 1900 se zase všade pracovalo a uhlí bylo hned na to k dostání za 1K 30h q kladenského uhlí.”
“Toho roku 1900 napadlo ještě 1. dubna mnoho sněhu a byla při tom velká zima. Na 4. dubna v 6 hod. ráno  bylo  -11°C. Když pak na to 7/4 nastala obleva a sníh všade roztál, byla všade velká voda, zvláště v Praze byla velká povodeň v Poštovské ulici a u „Milosrdných“ se převáželi lidé po loďkách.”

“Ten rok se tak sesula půda v obci Klapém pod Házmburkem, mnoho stavení se tam pobořilo. Před tím již v roce 1898 se v této obci půda sesula a mnoho domku se zničilo.”
Jak se dozvídáme z jiných materiálů popisujících tuto událost bylo ve dnech 11. a 12. dubna 1900 následkem sesuvu půdy zcela zničeno 52 stavení a dalších 15 bylo značně poškozeno. Je zajímavé, že k sesuvům došlo vždy o Velikonocích na Velký pátek.
Emil Hadač ve své knize Ekologické katastrofy říká:


“Tyto sesuvy se zpravidla chápou jako přírodní katastrofy a za hlavního viníka se označuje voda, která pronikne až na nepropustné podloží a po takto vzniklé kluzné ploše se dá do pohybu celé nadloží. Jenže při těchto katastrofách je velmi často hlavním viníkem člověk sám, protože vykácením lesa narušil stabilitu a vodní režim území. Voda, kterou dříve odpařil les, pronikla až na kluznou plochu a podmínila sesuv. I u nás je známa řada sesuvů, které způsobily značné škody. V roce 1898-1900 se dala do pohybu čedičová suť, klouzající po slínovém podloží pod hradem Hazmburk. Pohyb byl pomalý, jen 5 km/hod., a tak se mohlo obyvatelstvo včas vzdálit z ohrožených míst. Část obce Klapý však byla sesuvem pobořena. Pohyb se opakoval ještě v roce 1936. ...

“Od 1. ledna 1900 nastala nová korunová měna. Nejprve byly vydány stříbrné koruny, pak 20 haléře a desítihaléře a měděné 2 haléře. V dubnu 1900 dány do oběhu stříbrné 5ti koruny, pěkný to peníz.”
Další zmínka v kronice se týká události, která se odehrála v roce 1900 ve slunné Itálii.

“V neděli 29/7 1900 zastřelen byl v ½ 11 hod. večer italský král Humbert anarchistou Angelo Bressi z Prato. Vražda se stala ve městě Monza v Itálii.”
Zpráva je velmi strohá. Na portálu Wikipedie je však uvedeno rovněž velmi málo informací o zmíněném panovníkovi.
 
Umberto I. Dobrý (14. března 1844 Turín - 29. července 1900 Monza) byl synem krále Viktora Emanuela II. a rakouské arcivévodkyně Adély. Po smrti svého otce se stal druhým králem Italského království, kde vládl od 9. ledna 1878 do 19. července 1900. Patřil k Savojské dynastii.
Dne 21. dubna 1868 si vzal za manželku svou sestřenici Markétu, princeznu savojskou (vnučka Karla Alberta Sardinského), s níž měl jediného syna a následníka Viktora Emanuela (1869 - 1947). 19. července 1900 byl v Monze zavražděn anarchistou Gaetanem Bresci.

P.Č.
Pokračování příště.   
                     

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice