Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice před 100 lety

  • Z „Vysokoškolské nadace J.Evan.Purkyně“ založené nadační listinou dne 25. dubna 1892 byl v letech 1910-1912 podpo-rován na studiích pozdější lékař Quido Mann, a to 819,-K ročně.
 • Nadační listinou ze dne 20. září 1912 byla založena nadace „Bohumily Čejkové“ - účel nadace: „Na zřízení nadace pro nejchudší dva příslušníky města Libochovic odkazuji 1000,- korun. Z této nadace buďtež úroky každoročně na den výročí mého úmrtí vypláceny dvěma osobám, které bez vlastní viny v chudobu upadly“.
 • V roce 1912 nastává rozvoj města, tedy rok, kdy byla dána do provozu tehdy nově postavená sklárna. Kdeže ty loňské sněhy jsou, ani 100 let se chudinka nedožila, zemřela na podnikatelsko-tunelářskou nemoc.
 • V roce 1912 bylo 11 silných a 16 slabých bouřek, v lednu a únoru byly velice tuhé mrazy.
 • Okolo pozemků p. Mayera byla dotvořena komunikace, dnešní Poděbradova ulice, a na počest dovršeného výkupu pozemků pro nové sklárny byly v roce 1912 na konci ulice vysazeny dva vlašské topoly, dnes zůstává pouze jeden, druhý se podařilo umořit.
 • Výnosem ze dne 24.10.1912 byly povoleny navíc dobytčí trhy ve středu před Štědrým večerem. Od roku 1914 se tento den stal také dnem výročního trhu. Živnostníci v Roudnici sice protestovali, ale pro vzdálenost 17 km bylo uznáno místodržitelstvím, že nelze očekávat vzájemnou konkurenci.
 • 8. dubna 1912 libochovičtí ochotníci sehráli hru „Směry života“ od Františka Xavera Svobody.

 • V roce 1912 (15. prosince) se v narodil Malobratřicích Václav Lochman. Studoval na jesuitském gymnáziu v Praze Bubenči a pak v letech 1933-1938 na litoměřickém teologickém učilišti a v tamním kněžském semináři. Na kněze byl vysvěcen o svátku svatých Petra a Pavla, knížat apoštolských (29.června) v r. 1938 v litoměřické katedrále svatého Štěpána Prvomučedníka. Po té začal působit jako duchovní v Chomutově a tam za svého krátkého pobytu zažil mobilizaci, nacistický zábor pohraničí a odchod českého obyvatelstva do vnitrozemí. Následovalo kněžské působeni v nemocnici v Lounech, krátce na Nymbursku, ale pak již natrvalo v Poohří - opět Louny, od 16.8. 1941 fara v Lenešicích a konečně 31.8.1944 se stal kaplanem, později děkanem na děkanství v Libochovicích, kde působil až do 31.prosince 1982, kdy odešel na odpočinek. Zemřel 29.9.2001.
 • Karel Moor - Zhruba v období 1909 až 1912 Karel Moor založil kočující divadelní společnost, pro kterou mu poskytlo část finančních prostředků ministerstvo kultury ve Vídni a dva čeští šlechtici - Kolowrat a Lobkowicz. Soubor byl vybaven dobrými kulisami, kostýmy, rekvizitami apod. - a měl i svůj orchestr. Na jaře roku 1912 v Libochovicích musel Moor tuto společnost rozpustit a rozprodat. Přičemž právě od ní tehdy libochovičtí ochotníci získali různá zařízení, která potom pomohla k rozvoji jejich činnosti.

 • 15. prosince 1912 se v Loučeni u Nymburka narodila Marie Knotková - Bretschneiderová - klavíristka. Pocházela z hudební rodiny. Vychodila obecnou a měšťanskou školu v Libochovicích, kde její otec byl ředitelem kůru a soukromé hudební školy (mj. byl žákem Leoše Janáčka). Od útlého mládí měla k hudbě blízký vztah, v šesti letech koncertovala na libochovickém zámku. Po studiu na pražské konzervatoři pokračovala v hudebním vzdělávání na mistrovské škole u K.Hofmeistra a I.Štěpánkové. Za války byla totálně nasazena v pražském rozhlase. Po válce začala působit jako profesorka na konzervatoři, později vedoucí korepetičního oddělení (nacvičovala s hudebníky). Zde pracovala se zpěváky až do svého penzionování v roce 1971. Zemřela 10. listopadu 1978.
 • V roce 1912 Josef Kopta maturoval na obchodní akademii a pracoval jako bankovní úředník.
 • V roce 1912 (4.1.1912) se narodil Antonín Kotouč. Své zahradnické dovednosti získal vyučením v otcově závodě a později ve válečných letech na doškolovacím zahradnickém kurzu v Praze - Krči. Po otci přebírá dobře zavedené zahradnictví a především zahradnické kontakty po celé tehdejší Československé republice. Toto zahradnictví pod stejnou firmou pracuje dodnes. Zemřel 13.11.1987.

 • V r. 1912 upravil Josef Rublič libochovický zámecký park i městský park, vedl panské školky, stal se "inspektorem sadů a zahrad libochovického panství". Za jeho působení se v Libochovicích v zámeckém skleníku pěstovala káva, pomeranče, orchideje, pepřovník, skořicovník, banánovník, tropické palmy apod. Dnes by asi dnešní parky nepoznával a nad svým dílem - městským parkem - by asi smutkem zaplakal.
 • V roce 1912 provázel libochovický rodák Václav Vacek V. I. Lenina v Praze. Kdyby tak v té době tušil kam nové učení až dojde, jistě by Leninovy ukázal v Praze jiná zákoutí.
 • Majitelé některých domů, kteří získali nemovitost v roce 1912: čp. 258 - Emilie Stožická, čp. 118 - kupuje obec Libochovice a dům je zbořen, zůstává čp. 262, čp. 125 - Hedrichová (Loskotová) Božena, čp. 267 - Vilemína Křivková, čp. 160 - Mrázek Václav, čp. 156 - Zemanová Alžběta, čp. 166 - Pachová Alžběta, čp. 173  Josef Hendrich, červenec 1912 přestavba, čp. 174 - Růžena Panešová provdaná Brožová, čp. 180 - Josef Kadeřábek, čp. 214 - Občanská záložna, čp. 220  Havlová, čp. 227 - Josef Martinec, čp. 244 - dědí Koukolíček Oldřich úředník, čp. 317 - Racková Kateřina, čp. 332 - Anna a Josef Korousovi, čp. 335 - Antonie a Antonín Chabrovi, čp. 6 - Rudolf Fišer syn Josef Fišera pekaře, čp. 69 - Ulčík Josef, čp. 8 - Václav Mrázek obchod s kůžemi, úplná přestavba domu, čp. 9 - Františka Krejčová, čp. 96 - Grünfeldrová Marie.
 • Na herbersteinském panství libochovickém bylo v roce 1912 uloveno: srnčí - 39, zajíců  4628, králíků  1053, bažantů  1056, koroptví  9742, divokých kachen  35, sluk  3.
 • Požáry ve městě v roce 1912: Leden - dům č. 65 A. Tymicha  st., duben dům č. 169 Otty Brila.
 • Křenkův podíl na městské samosprávě - v Libochovicích byl po dvě období členem obecního zastupitelstva 1905 a 1912.
 • Občanský klub (založen 16. února roku 1908) - 15. prosince roku 1912 uspořádal klub přednášku učitele Malimánka „O Balkánu“.
 • Zpěvácký spolek "Dvořák", spolek byl založen 18. března roku 1911, první vystoupení pořádal 26. prosince 1911v nově upravené dvoraně „U tří lip“, a dne 21. dubna roku 1912 uspořádal pro děti bezplatný koncert.
 • V roce 1912 při odchodu ledů zůstal v Libochovicích na břehu sumec o váze 60 kg. Byl vystaven a rozprodán v hostinci u Lhotských. (Náměstí 5. května čp. 59)
 • Od 15. července 1912 je v provozu Tiskařský podnik p. Píska (čp. 410), později patřil p. Kučerovi a v 50 letech tu byly školní dílny.

ČeTo
Získáno z kronik, archivů a internetu         

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice