Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


v úvodu tohoto článku Vás chci seznámit se změnami  v zákonech o sociálních službách a veřejné službě, která je dle mého názoru dosti zásadní a týká se občanů našeho města.

Soubor změn zákonů, které provází Sociální reformu I., a stanoví kompetence výplaty nepojistných dávek od 1. ledna 2012. Tato činnost přechází z obecních úřadů obcí s pověřenou působností na Úřady práce. Dávky tak budou vydávat v místě příslušné krajské pobočky Úřadu práce, které budou vykonávat správní řízení v oblasti výplaty sociálních dávek. Obecní úřady z rozšířenou působností (v našem případě město Lovosice) budou od 1. ledna 2012 pověřeny výkonem sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. Obecní úřady s rozšířenou působností navíc budou koordinovat na svém území sociální služby.

Obě nové kompetence jsou výkonem přenesené působnosti a na rozdíl od bývalých kompetencí se nejedná o správní řízení dle správního řádu. Se zmíněnou změnou kompetencí je spojen přechod zaměstnanců obcí na Úřady práce, tedy přechod práv a povinností z jejich pracovněprávních vztahů.

Celá tato změna je řešena zákonem číslo 366/2011 Sb., kterým se mění zák. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony.

Dále dle zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  který je dalším změnovým zákonem o provádění tzv. Sociální reformy. Zákon stanoví místní příslušnost krajských poboček Úřadu práce a upravuje některé další podrobnosti o výplatě dávek v nezaměstnanosti.

Další změna se týká institutu veřejné služby pro rok 2012. Právní institut veřejné služby (VS) je upraven v zákoně o hmotné nouzi, je zde prokázáno, že mnohé obce a města mají s veřejnou službou pozitivní zkušenosti. Od 1. 1. 2012 však dochází k pod-statné změně v pojetí veřejné služby, které obce budou muset čelit.

Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, údržba čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. VS se netýká záležitostí, které jsou jen v zájmu obce, nýbrž záležitostí dalších subjektů s veřejnoprávním prvkem, teda orgánu státní správy, škol atd.

Se změnou definice VS souvisí i změna cílové skupiny, která od ledna bude VS vykonávat. Kromě osob v hmotné nouzi ,  které doposud vykonávaly VS se okruh VS rozšiřuje o osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než dva měsíce. Novele VS přinesla rozšíření jejího rozsahu na maximálně 20 hod. týdně oproti 20 hod. měsíčně v loňském roce. Navíc, pokud osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu veřejnou podporu odmítne, přijde o podporu v nezaměstnanosti.
Přeji krásný měsíc únor

Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice