Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032854. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z Purkyňovy školy

Ve škole se používá moderní technika
Naše škola se zapojila do projektu EU Peníze školám a díky tomu jsme mohli provést výraznou modernizaci a inovaci výuky.
Do každé třídy byla nainstalována interaktivní tabule s projektorem a učitelé obdrželi notebooky s potřebným softwarem, který umožňuje snadné a kvalitní ovládání tabule.
Žáci i učitelé si na práci s tímto multimediálním zařízením rychle zvykli a používají ho při každodenní výuce, například při výkladu, procvičování učiva, je možné spouštět doplňující video i audio nahrávky. Po celé škole je dostupný internet, takže žáci mohou přímo v hodinách vyhledávat potřebné informace a ověřovat si své znalosti. Také interaktivní učebnice a výukové programy, které jsme zakoupili v minulých letech, našly širší uplatnění.
Zapojení do projektu vyžaduje od vyučujících tvorbu vlastních digitálních učebních materiálů (DUM) v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Multimediální zařízení usnadňuje interaktivní zapojení žáků a podněcuje je k tvůrčí činnosti. Věříme, že se vše osvědčí v praxi a dojde ke zkvalitnění a zpestření výuky.
Mgr. Jitka Hajná a Mgr. Jana Christenová

Petr Marschall mistrem ČR
Dne 3.- 4. 12. 2011 se v Ústí nad Labem konalo Mistrovství ČR v karate 2011, kterého se účastnil žák naší školy Petr Marschall z 9. B. V kategorii dorostenců v KATA obsadil 3. místo a v kategorii KUMITE do 63kg se stal "Mistrem ČR".

Sport na základní škole
Začátkem školního roku proběhl na atletickém stadionu v Lovosicích „Atletický čtyřboj“ pro žáky a žákyně 6. -7. tříd a 8. -9. tříd. Soutěžilo se v disciplínách: skok daleký (skok vysoký), hod kriketovým míčkem (u starších hod granátem nebo vrh koulí), sprint na 60m a běh na 800m (u chlapců na 1000m). Nejúspěšnějším atletem mezi jednotlivci se stal Petr Marschall, který nasbíral 2182 bodů a stal se celkovým vítězem kategorie starších žáků. V kategorii mladších žákyň obsadila velmi pěkné 3. místo Tereza Eisenhammerová. Ve starších žákyních vybojovala 12. místo Bára Zemanová a v kategorii mladších žáků obsadil 21. příčku Josef Hajný.
Dne 20. 10. 2011 se v Litoměřicích odehrál turnaj družstev ve stolním tenisu chlapců III. a IV. kategorie základních škol. Obě dvě družstva chlapců ve své kategorii obsadila první místo a postoupila do krajského finále. Zde  chlapci vybojovali 5. místo. V III. kat. (6. -7. třída) naši školu reprezentovali: Jan Pavlata, Štěpán Chadraba a Michal Řehák. Ve IV. kat. (8. -9. třída) naši školu reprezentovali: Roman Pavlata, Tomáš Starý a Jiří Dlouhý.
Recyklohraní
Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu - Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů. Ve škole je možné odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy, ale také starý papír a plastové lahve. Vše je formou soutěže škol o zajímavé ceny.
 
Charitativní akce
Základní škola se zapojila do charitativní akce občanského sdružení Život dětem, na pomoc těžce handicapovaným. Zakoupením drobných předmětů s logem sdružení mohou žáci a jejich rodiče podpořit nákup potřebných rehabilitačních a zdravotních pomůcek. Se sdružením Život dětem se nám podařilo vyjednat, že vybraná finanční hotovost bude použita výhradně na nákup potřeb pro zdravotně postižené žáky naší školy.
 
Projekt Příprava pro život
V rámci projektu Příprava pro život se žáci prvního i druhého stupně základní školy účastní různých akcí. Vybrané děti si tak mohly užít setkání s králem Severního království Jiřím I. (Jiří Šlégr) a společně si pohrát ve výstavní síni „Pohádkového středohoří“. Starší chlapci se zúčastnili besedy s olympijským vítězem, mistrem světa, vítězem Stanley Cupu a současným poslancem Parlamentu České republiky Jiřím Šlégrem. Chlapci si vyslechli velmi zajímavé vyprávění bývalého úspěšného reprezentanta a poté měli možnost klást otázky. Jiní si prověřili své schopnosti při obrábění dřeva v kurzu „Dřevodílna“ a také v keramické dílně. Zájemci o motoristický sport se zúčastnili besedy s organizátory a účastníky závodů Mistrovství ČR i Evropy v sajdkárkrosu, bratry Petrem a Vladimírem Vyšatovými.

I chemie může být zábavná
Přesvědčili se o tom žáci osmých a devátých tříd díky projektu „Hodina moderní chemie“, který pořádá VŠCHT Praha. Studenti 2. ročníku VŠCHT zajímavým a vtipným způsobem popularizují chemické obory a snaží se žákům ukázat, že chemie není nudným předmětem.


Projekt „Hodina moderní chemie“ pořádaný VŠCHT Praha.

Kromě jiného se žáci naší školy přesvědčili, že zapálit lze i bez použití zapalovače či sirek, že karafiát lze rozbít na tisíce střepů a na závěr hodiny si vychutnali výbornou zmrzlinu vyrobenou za použití kapalného dusíku. Žákům se hodina velice líbila, a pokud projekt bude nadále pokračovat, těšíme se za rok na další návštěvu mladých chemiků.

Vztahy v kolektivu a prevence šikany
Naše škola navázala spolupráci s DKP Bethel z Litoměřic. Tato organizace se mimo jiné zaměřuje na oblast specifické primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.
Projekt začal ve třídě 7. A přednáškou pana Martina Růžičky. Nebyla to však jen obyčejná přednáška, ale během čtyř vyučovacích hodin zapojil lektor Martin celou třídu do několika psychosociálních her a zajímavých činností. Veškeré aktivity směřovaly ke vztahům v kolektivu a k prevenci šikany ve třídě, což bylo nosným tématem celé přednášky. Žákům se akce líbila a již se těší na pokračování.
S DKP Bethel se již domlouvají další podobné přednášky pro ostatní třídy druhého stupně naší školy.

Návštěva Drážďan
Stalo se už tradicí na naší škole, že před Vánocemi navštíví žáci největší saské město Drážďany. V pátek 2. prosince nás vítalo sluncem zalité město, štola, perníčky, výrobky ze dřeva a další vánoční nezbytnosti. A tak 16 žáků obdivovalo, ochutnávalo, kupovalo a užívalo vánoční atmosféry. Ještě jednou pohled na Frauenkirche a vlakem jedeme domů. Jsme spokojeni a říkáme si, že i letní pohled na toto krásné město a jeho památky bude stát za to.

Mgr. Miloš Matějka, Mgr. Jan Fictum, RNDr. Adéla Lipšová, Mgr. Venuše Plášilová, Mgr. Hana Jarošová

Školská rada
V listopadu byly provedeny volby členů školské rady z řad zákonných zástupců. Z celkem čtyř navržených kandidátů byly do školské rady zvoleny Ing. Blanka Stará a Ing. Milena Ryšavá.
Výsledky voleb:
Ing. Blanka Stará - 191 hlasů
Ing. Milena Ryšavá - 150 hlasů
Jaromír Tlustý - 107 hlasů
Venuše Doušová - 76 hlasů
Celkem bylo odevzdáno 524 hlasů z 820 možných. To představuje téměř 64% volební účast. Z řad pedagogů byli na pedagogické radě konané 4. 10. 2011 do školské rady zvoleni Mgr. Jan Fictum a Mgr. Eva Štorová. Zřizovatelem školy byli do školské rady jmenováni Ing. Jan Prokop a Mgr. Josef Krob.

Školská rada má stanovena tato práva:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Zřízením školské rady mají zákonní zástupci, pedagogové a zřizovatel školy větší možnost ovlivňovat chod školy. První jednání svolá ředitel školy v průběhu ledna 2012. 

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice