Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066435. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Z historie novin a časopisů,

které vycházely v Libochovicích a na Libochovicku

část 7.

Vedle těchto nástěnných novin začíná vycházet i občasník vydávaný MěNV Libochovice „Život Libochovic“ ve formátu A4. Redakce byla stejná, tandem Růžička - Kroupa, ale noviny byly rozšířeny o příspěvky externích dopisovatelů, kupříkladu za školu ředitelka Milada Šimková, za ZŠ p. Kynčlová, za MŠ Blažena Hrabáková. Byly zde příspěvky z dění města (což v té době bylo dosti jednotvárné), zprávy ze spolků, sportu, JZD, závazky sliby a sliby…. Kdy přesně tento občasník přestal vycházet, není mi známo (obrázek č.1).
Tak jako rok 1968 přinesl do státní správy nový závan stylu politiky, tak se zároveň i uvolnily možnosti informace. V Libochovicích, skoro po stu letech, se znovu obnovují „Libochovické noviny“, a to 27. května 1968, kdy se začalo s přípravou prvního čísla pod tímto názvem. Redakční rada zůstala stejná jako u Libochovických nástěnných novin roku 1968. Vedoucí redaktor Jaroslav Růžička a v redakční radě se postupně vystřídali Josef Blažek, Jan Kopta, František Košťál, PhMr.Ladislav Landa, Jaroslav Maleček, Ladislav Rybář, Vladimír Brejník, PhDr. Josef Weiss a výtvarníci Bohumír Kroupa a Václav Prošek ml. (obrázek č.2). První výtisk vyšel 1.července 1968 a tisk zajišťoval ROSS Roudnice, SECHEZA Lovosice, cena započala na 50 haléřích a skončila na 1,- koruně.


Obrázek č.1

Náplň byla různorodá, od roku 1968 do roku 1973 se však podstatně změnila. Jak jinak. Doba a strana si to vyžadovaly. Vždy je třeba říci, že každý tisk je ovlivňován tím, kdo jej financuje. Ani dnes nejsou žádné noviny zcela nezávislé. Je to dáno tím, že pokud neplynou finance, nelze noviny ani vydávat, tudíž ani tisknout a uveřejňovat. Jediná možnost v dnešní době je zveřejňování formou internetových stránek nebo blogů, ale i tady jsou noviny závislé na názoru toho, kdo tyto stránky zpracovává. Ale to jsme odbočili.
Rozsah tehdejších novin byl od čtyř stránek formátu A5 po 22 stránek čísla 5/70, ale to bylo mimořádné číslo k 25.výročí osvobození. Noviny dále uveřejňovaly programy kina a anonce na různé kulturní programy v Libochovicích. Pochopitelně nechybělo usnesení MěNV. Zajímavé jsou občasné zprávy VB. Je až zarážející, že současné problémy jsou podobné těm dnešním. Kupříkladu v LN 4/69 je zpráva: “Příslušníci VB Libochovice odhalili skupinu pachatelů, kteří již delší dobu v Libochovicích a okolí prováděli krádeže kol a odcizovali osobní automobily“. Snad jediný rozdíl je v tom, že v dnešní době by tato zpráva vypadala asi takto: „Policie ČR v Libochovicích eviduje rozrůstající se krádeže kol NP….“.


Obrázek č.2

Jako dobrý počin lze hodnotit vydávání pohádky od Jaroslava Křenka, Házmburská saň. Tato pohádka vycházela jako příloha od zhruba čísla 3 v roce 1972.  To však již byla labutí píseň LN, protože začal problém jak tato čísla naplnit. Nešlo neustále kolem dokola psát, jak vše v Libochovicích vzkvétá a kolik jsme splnili brigádnických hodin. Jednak i za jednu korunu to bylo nezáživné a občané se na vlastní očí měli možnost přesvědčit, že pravda je někde jinde. Poslední číslo LN vyšlo v prosinci 1973 (obrázek č.3).


Obrázek č.3Schůze redakční rady v zámku, 30.12.1974.
Z leva: PhMr. Lad. Landa, Josef Blažek, Jaroslav Růžička, PhDr. Josef Weiss, Ladislav Rybář, Jaroslav Maleček a Václav Prošek.

K jejich obnovení došlo po listopadu 1990. Redakční rada již měla pochopitelně jiné složení a během let 1990 až do dnešních let se v redakční radě, potažmo v práci v této radě vystřídala řádka občanů Libochovic. Redaktorem byl a je stále Mgr.Josef Krob, a dále v této radě pracovali: Pavel Česal, Eštok Ladislav, Dr.Antonín Glanc, Mgr. Lubomír Mrázek, PhDr.Marie Imbrová, Jaromír Christen st., Ing. Irena Mračková, ing. Alena Burdová, Černý Tomáš, Stanislav Tlustý. Z titulu tajemníka se redakčních porad dále zúčastňovali tajemníci MěÚ Libochovice Alena Křtěnová a Miksch Václav. Nedílnou složkou novin je jejich výtvarná podoba, kterou po roce 1990 obstarávali postupně Václav Prošek a Ing. Milena Prošková nyní Ryšavá, která se také stará o počítačovou sazbu. 
Po roce 1990 také vycházejí LN v internetové podobě na stránkách http://noviny.libochovice.cz/ . Jejich webovou podobu obstarával nejprve Pavel Kvěch, dnes pomocí redakčního systému Ing. Milena Ryšavá. Krátce pro LN pracoval jako fotograf také Josef Straka. Dnes si většinu snímků pořizují a obstarávají autoři článků. Pro úplnost uvádím, že noviny v letech 1990 - 91 přepisovala Alena Nováková.
Libochovické noviny jsou v současné době otevřeny všem, kteří jsou ochotni prezentovat současné dění v Libochovicích, tedy přispěvovatelům z různých oborů činností, kroužků, sportovních klubů, kulturních pracovníků atd. Současně s tištěnými novinami se obnovila i tradice „Libochovických nástěnných novin“, které jsou jako předtím  umístěny u průchodu do radnice, Tyto „Nástěnné noviny“ vycházející nepřetržitě od roku 1968.
V dnešní době internetu vychází stále více regionálních novin a tisků jak v tištěné, tak i v internetové podobě, některé i pouze v internetové verzi. Podle mého názoru je to však škoda, protože naši potomci těžko budou zjišťovat, co a kde bylo uveřejněno. Historie webových stránek po čase mizí, mizí i některé webové stránky a dnešní možnost dohledat některé informace v archivech pravděpodobně v budoucnu zanikne. Při pohledu na dnešní paletu lze namátkově najít tyto regionální tisky (mimo LN), které se nějak dotýkají Libochovic, či dolního Poohří.
Dalo by se říci, že přímým pokračovatelem regionálního tištěného deníku jsou noviny vydávané firmou VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (VLP), Litoměřický deník, který vychází od 6. 5. 1993. V pravidelném rozsahu 28 až 40 stran přináší svým čtenářům aktuální zpravodajství nejen ze světa a z České republiky, ale především z jejich nejbližšího okolí. Noviny Litoměřicko24.cz vychází v nákladu 33.000 ks. Náklad odpovídá zhruba 3/4 okresu Litoměřice. Noviny vychází vždy první čtvrtek v měsíci. Litoměřicko24.cz existuje také jako internetové zpravodajství i jako TV zabývající se zpravodajstvím z Litoměřicka. Libochovice se zde ale objevují spíše sporadicky.
Dále je to internetová podoba tisku Podřipska.cz, které vlastní Vlastivědný spolek Říp, o.s. a je patrno, že když ve svém motu uvádí, že „nejsme Litoměřicko“, tak je to také znát. Další podobně zaměřený internetový tisk je Pod Řípem.cz
Aktuální krimi zprávy jak z města Litoměřic, tak i okolí přináší jeho internetová podoba. Dalo by se uvádět i mnoho jiných webových stránek jak měst, tak i soukromých blogů, ale ty se Libochovicím věnují spíše sporadicky. Možno také uvést reklamní tisk UL servis  Litoměřický servis, což je inzertní časopis s kulturní přílohou dodávaný zdarma do schránek a najdete jej i v internetově podobě. Šlo by uvést i regionální literaturu vycházející periodicky, jako třeba VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PODŘIPSKO (I. ročník vyšel v roce 1990), VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK LITOMĚŘICKO nebo ACTA LITOMERICENSIA (sborník SOA Litoměřice), ale to jsou již velice specializované tisky. Co nakonec dodat, snad jen přát všem dobré počtení.

ČeTo

Prameny: Libochovické noviny, kroniky, SOKA Lovosice

Komentáře