Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Z historie novin a časopisů,

které vycházely v Libochovicích a na Libochovicku

část 6.

Noviny "Za lepší život - týdeník pracujících Lovosického okresu" měl dvě strany a byl tištěn na velice špatném papíře a cena byla stanovena na 20 haléřů (obrázek č.1, 2, 3, 4).  Obrázky nám představují vývoj titulní stany těchto tisků, od jednoduché až po nové zdobené.

Obrázek č.1


Obrázek č.2


Obrázek č.3


Obrázek č.4


Obrázek č.5

Obsah těchto novin plně odpovídal duchu doby, v níž vycházely. V podstatě kopíroval celostátní deníky, ale místo celorepublikových událostí závazků se zaměřoval na region Lovosicka. Libochovice jako takové tvořily náplň zhruba 50% celých novin. Třebenice a Třebívlice noviny poněkud opomíjely. Od 20. prosince 1991 se redakce Proudu mění na obchodní firmu s názvem PROUD, spol. s r. o., Litoměřice v likvidaci. Jako hlavní náplň své činnosti si dále ponechala vydávání periodického tisku s regionální působností, včetně jeho distribuce a prodeje a vydávání neperiodického tisku publikací a příležitostných tisků, včetně jejich distribuce a prodeje. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.11.2006 byla zrušena společnost PROUD, spol. s r.o., Litoměřice se sídlem Litoměřice a nařízena její likvidace. Likvidátorem byla jmenována společnost MALESTO SKP, v.o.s., Žalhostice.
Dalším známým novinovým tiskem byl Průboj, Severočeský krajský deník, orgán severočeského Krajského výboru KSČ v Ústí nad Labem. Deník byl původně založen v červenci 1920 v Lounech, v letech 1921-1930 byl oficielním tiskem severočeského KSČ, 1930-1931 vycházel pod názvem Rudý průboj, roku 1931 byl sloučen s časopisem Svoboda. Od roku 1936 do října 1938 pokračoval jako Průboj pracujícího lidu. Obnoven byl znovu 15.5.1945 jako týdeník KSČ pro Louny, Postoloprty a okolí. Od ledna 1949 se stává krajským listem KSČ v Ústí nad Labem a roku 1960 se sloučil s libereckým listem „Cesta míru“ a stal se krajským deníkem (obrázek č.5,6). 


Obrázek č.6
 
V roce 1962 z popudu autorů úspěšných zpravodajů LDL a z potřeby města, i v neposlední řadě díky nové potřebě občanů města, vznikají „Libochovické vývěsní noviny“, které jsou umisťovány do vývěsní skřínky u vchodu do MNV (na stejném místě jako dnes).
Tradice těchto vývěsních novin, které s malými přestávkami byly uveřejňovány po celých skoro 50 let, vznikla díky spolupráci tehdejší kronikáře Libochovice pana Jaroslava Růžičky a výtvarníka Bohumila Kroupy.


Obrázek č.7 - Bohumír Kroupa.

Poznámka: 
Bohumír Kroupa (8.11. 1917 Kutná Hora -  + 10.12.1971)
Koncem roku 1971 ve věku 54 let odešel předčasně od rozdělané práce člověk, který velkou část svého života zasvětil divadlu a kultuře v Libochovicích vůbec. Pan Bohumír Kroupa, zástupce ředitele tehdejší ZDŠ v Libochovicích, byl významným organizátorem kulturních pořadů, uznávaný výtvarník, zakladatel a provozovatel loutkového divadla včetně výroby loutkových postav. Patřil mezi přední výtvarníky Scény Libochovice a byl za tuto práci několikrát vyhodnocen. Byl také výborným osvětlovačem s citem pro barvy. Zhotovoval plakáty, pozvánky do divadla, na divadelní ples, organizoval výstavy. Kromě toho i ve škole zhotovil řadu pomůcek, nástěnek, zajišťoval výzdobu na vysoké úrovni. Až se člověk diví, jak to všechno mohl stihnout. Vždyť ještě pracoval jako výtvarník v Libochovických novinách a Libochovických nástěnných novinách (obrázek č.7). 


Obrázek č.8 - Jaroslav Růžička.

Růžička Jaroslav (*14.3.1903 - + 3.3.1976) (obrázek č.8)
Vedoucí redakční rady Libochovických novin a kronikář města Libochovic. Ač rodák kosmonoský, zapustil v Libochovicích hluboko své kořeny a plně se zapojil do kulturní a osvětové činnosti našeho města. Byl aktivním členem i režisérem libochovická SCÉNY a jedním ze zakladatelů LDL, redigoval také jím založený Zpravodaj LDL. Byl iniciátorem oslav 400. výročí povýšení Libochovic na město a autorem místopisného sborníku LIBOCHOVICE 1560 - 1960. Stál u kolébky Libochovických nástěnných novin (1962- 1968). Jeho zásluhou byly později přeměněny na pravidelný měsíčník Libochovické noviny - zpravodaj MěstNV. Stál i mezi iniciátory založení nejvyššího vyznamenání našeho města - Čestné medaile města Libochovic - k němuž vypracoval jeho statut. V r. 1968 byl jmeno-ván radou MěstNV předsedou komise pro oslavy 100. výročí úmrtí J.E.Purkyně a aktivně se podílel na všech akcích těchto oslav v r.1969. V jeho redakci byly vydány znovu Vzpomínky J.E.Purkyně, vydané poprvé v r.1887. Od r.1966 vedl kroniku města.


Ilustrace z publikace Libochovice, rodiště J.E.Purkyně, vydané
v roce 1960 u příležitosti oslav 400 let od povýšení na město.

Tomáš Černý 
Pokračování příště.           


Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice