Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067516. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Rytíři koruny Sokolské

království Libochovického, purkrabství Lhotského


V tomto duchu se uskutečnilo soustředění sportovní přípravky, mladších florbalistů a mladších cvičenek aerobiku Tělocvičné jednoty Sokol Libochovice. Bylo jich již bezmála 60. Pro „rytířské turnaje a veselice“ jsme opět vybrali ubytování v penzionu Lhotsko u Úštěka pod Sedlem. Je zde ideální prostor pro sportování, příjemné prostředí a všude okolo les.
Protože se loňský pobyt v přírodě s celopobytovou hrou „Na indiánské stezce“ líbil, nemohli jsme jinak, než opět vymyslet motivační hru. Tentokrát jsme zvolili téma „RYTÍŘI“. Jsou pro většinu dětí ti nejstatečnější, silní a odvážní. Přenesli jsme se tedy do 13. století a snažili se z této historické doby vybrat jen to kladné, příkladné a hezké. Na krutosti tehdejších časů jsme raději tak trochu pozapomněli.
Jednotlivé družiny panošů, urozených dívek i nejmladších pážat si na začátku společně vyrobili dobové obleky a šperky nebo brnění a ochranné štíty. Postupem času se z panošů stali urození pánové a nakonec rytíři. Urozené dívky se přeměnily na statečné a urozené dámy a paní. Každý si vyrobil vlastní měšec, nejdůležitější součást obleku, neboť je to nejlepší místo pro uložení zlaťáků, stříbrňáků a měďáků. Každodenně je vyhrávali v soutěžích nebo si je zasloužili (např. za úklid svých tvrzí). Slavnostních shromáždění se vždy zúčastnil král a královna, kteří přicházeli za zvuku fanfár a měli tu milou povinnost udělovat glejty za „statečnost a rozvahu v boji spravedlivém“ či vyplácet zasloužené mince.
Celý šestidenní pobyt byl rozdělen na 9. křížových výprav. Při první křížové výpravě byly založeny křižácké státy a mohli jsme se usídlit v purkrabství Lhotském. Tamější pan purkrabí nás vřele po roce přivítal. Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na druhou křížovou výpravu na Sedlo, s cílem průzkumu okolí a nalezení potravinových zásob. To bylo překvapení, když jsme u dračích jeskyní našli spoustu hnízd s „dračími“ vejci. Po jejich tepelné úpravě se všichni posilnili a pokračovali k vrcholu Sedla. Ve večerních hodinách jsme se dali do práce s výrobou štítů, brnění, šatů, loktušek a čelenek. Každá družinka si označila štíty svými kříži, konkrétně chlapci - družina bílé křížové hvězdy, družina černého kříže, družina červeného kříže, dívky - družina červené růže, družina zlaté růže.Další den nás čekala nejdelší křížová výprava. Byla již třetí a nazvali jsme ji „dětskou“ křížovou výpravou. Při celodenní pěší výpravě do Úštěka jsme kromě prohlídky tohoto městečka navštívili místní pekelná sklepení. Byla to zvláštní, čertovsky a proti ženám zaměřená podívaná, která nechala v každém silný zážitek. Po příchodu jsme pokračovali na výrobě šperků, erbů a družinových praporců.
Třetí pobytový den byly zvládnuty křížové výpravy dvě. Dopoledne do Akkonu, kde probíhaly střelby. Tyto soutěže ve střelbách pro jednotlivce umožnili trénink hodů na nízký, vysoký, daleký nebo pohyblivý cíl. Avšak opět byl největší zájem o střelbu z kuše, luku, praku či vzduchovky. Zpevnit tělo, uklidnit ruce a zklidnit dech, to se napoprvé každému nepodařilo. Odpoledne se uskutečnilo velké rytířské klání - turnaj v Levantě. Tentokrát to byly soutěže pro družiny. Týmová spolupráce má své výhody i nevýhody. Když se přijde na to, jak zúročit výhody, vždy to přinese vítězství. Na nikom z mladých pánů a paní nebyla znát únava, takže po krátké přípravě se vyrazilo na již pátou křížovou výpravu z celého pobytu. Byla to večerní výprava do Říma za zlatým pokladem. Ti odvážní (mimochodem byli to všichni), kteří došli za šera až k pokladu, si z něj přinesli největší existující zlatou minci s královskou korunou a štítem.
Přesto, že jsme se do postýlek dostali pozdě, ráno každodenní rozcvičku nikdo nevynechal, vždyť za ni byli malinké stříbrňáky. Dopoledne jsme strávili při míčové veselici družin v Damašku neboli velkém turnaji v přehazované. Kdo právě nezastupoval družinu v utkání, pracoval na výrobě lodí pro zítřejší vodní bitvu. Protože nám sluníčku posílalo více paprsků, než bylo příjemné, všichni přivítali šestou křížovou výpravu pro poklad do papežského města Avignonu, která probíhala v lese. Byly dvě trasy, spousta úkolů cestou a na konci hledaný poklad. Vypadalo to, že každý uvítal jeho poživatelnost a sladkou příchuť. V podvečer nás u táboráku navštívili kejklíři krále Richarda I. a opékání buřtů se změnilo na dobovou veselici s živou hudbou. Utíkali jsme spát za tmy, chýše postupně utichly a všichni se moc těšili na zítřejší dobývání vodního hradu s vlastnoručně vyrobenými loděmi. Tento poslední pobytový den nám dopoledne nepřálo počasí. Sedmou křížovou výpravu po Byzantské říši jsme přesto zvládli, a lanové cesty si vyzkoušel každý. Jen co jsme „dosoutěžili“, rozpoutala se nádherná lodní bitva. Plavidla po odstartování převzala do svých rukou příroda, vodní hladina a směr větru v kombinaci s tvarem plavidla lodí určil pořadí vítězů. Všechny lodě dopluly, a tím byl úspěšně vodní hrad dobyt.
V pozdním odpoledni nás navštívila družina pana Zbyňka Zajíce z Hazmburka s historickým fechtováním. Ti si pro nás připravili soutěže, scénky a hlavně jsme společně absolvovali pasování všech urozených dam a pánů do stavu rytířského. Obdrželi pasovací glejty a slíbili věrnost svému králi. Po slavnostním ceremoniálu následovala noční show s loučemi. Protože jsme měli za celou dobu už tolik zážitků, na takovou parádu jsme už jen „zírali“ s vykulenýma očima. Ještě druhý den ráno při vyhlášení výsledků z posledních soutěží většina vzpomínala na to, jak si oblékla drátěnou košili, přilbici či těžkou železnou rukavici. Kluci si vyprávěli o tom, který meč či sekyru si potěžkali, a jak to měli tehdejší rytíři náročné, když bojovali v brnění, někdy až 40 kg vážícím. Rozdaly se poslední odměny, udělala burza „nikomunepatřícího“ oblečení a nastal čas na poslední, devátou křížovou výpravu, a to zpět do purkrabství Libochovického.
Při odjezdu domů většinu zajímalo, co že bude příští rok, na co si budeme hrát, v jaké historické době budeme sportovat a o jaké části planety získáme nové informace. Tak mají všichni vedoucí již teď o čem přemýšlet. Tímto děkuji za ochotu, náladu a věnovaný čas trenérovi florbalu Honzovi Fictumovi, cvičitelce aerobiku Evě Zůnové, dozoru Petře Krobové, Heleně Břicháčkové, Petru Zahrádkovi a Janě Buškové (tamější lazebnici).              

Blanka Stará

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice