Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065592. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Z historie novin a časopisů,

které vycházely v Libochovicích a na Libochovicku

část 5.

Satiricko politický časopis „Střely“ nebyl jenom silně politický, ale také antikřesťanský a protižidovský. To co si dovolili tehdejší autoři v jednom článečku, by v dnešní době vydalo na několik žalob pro potírání práv a několik urážek na cti. Ale zřejmě v tehdejší době se to asi tolik nebralo, nebo byli snad lidé benevolentnější, protože sice žaloby byly podány, ale jen sem tam nějaká. Jako ilustraci přidávám titulní obrázek, který znázorňuje volební boj konkurence v Libochovicích za pomocí Tří králů a nočníku (obrázek č. 1). Další článek napadá představitele města a církve (obrázek č. 2)  a následuje kritika představitelů města v poetickém zpracování (obrázek č. 3). Jen pro vysvětlení:  Dr. Kadlec byl advokát, Halfar vrchní správce hraběcího velkostatku, Antonín Brabec, disponent hrab. cukrovaru,  Msgre. Václav Oplt byl děkanem v Libochovicích.


Obrázek č. 1


Obrázek č. 2


Obrázek č. 3

Noviny vycházely každou první a třetí sobotu v měsíci, výtisk stál 6 krejcarů a jak již bylo řečeno co do obsahu, vysoce převyšovaly svojí krutou satirou a útoky na sdružení Libochovických Notáblů dnešní „Blesky“, AHA“ a jiné. Však také ještě tři roky po skončení vydávání putovalo „Družstvo“ a pánové Ort a spol. po soudech. Nakonec v tom zůstalo bezejmenné „Družstvo“ a všichni ostatní se vyvlíkli a začali na okresní úrovni po roce 1900 nahrazovat konzervativní špičky, čímž dosáhli svého původního úmyslu. V tomto bodě mi to vše připomíná současnou dobu. Inu stoletá perioda….
Další periodikum bylo „Podřipské slovo“, tisk vydávaný v Lounech od roku 1905, s podtitulem „Lidový týdeník severozápadních Čech“, vycházel každou sobotu a redakce sídlila v Lounech, v Poděbradově čp.857. O Libochovice se zajímal pouze okrajově (obrázek č. 4). 


Obrázek č. 4

Noviny „Kraj“ bylo celokrajské periodikum vycházející ve Slaném od roku 1908 každou sobotu, redakce a expedice byla také ve Slaném, v Husově třídě čp.107 (obrázek č. 5). Tento týdeník „Pro venkovský lid“ informoval o dění v okresech Slaný, Velvary, Nové Strašecí, Roudnice, Libochovice a Kladno a okolí. Nakladatelem a vydavatelem bylo „Sdružení českých zemědělců pro království České v Praze“, redaktorem byl Jaroslav Hálek. Tento týdeník byl obsahově všestranný, politicky vcelku nezaměřený, mírně se klonil k agrární straně.


Obrázek č. 5

Časopis sociálně demokratické strany - "Rudé proudy". Vycházel v Roudnici od roku 1905. Byl to čistě stranický časopis (obrázek č. 6). 


Obrázek č. 6

Dalším tiskem sociálně demokratické strany na Libochovicku byly noviny „Libochovický kraj“ vycházející od roku 1918, majitel a vydavatel bylo tiskové družstvo „Podřipský kraj“ v Roudnici, redakce sídlila v Roudnici na Karlově náměstí čp.27. Byl to skutečně stranický tisk.
Další tiskoviny vycházely sporadicky nebo jen velice krátce anebo se Libochovic dotýkal jen okrajově:

  • „Hazmburská vrána“, podtitul „Orgán hájící zájmy veselých lidiček v Libochovicích“, v roce 1909 vyšlo několik čísel. Poté jej pod tímto názvem vydával Sokol Libochovice po řadu let při Šibřinkách jako jednorázový tisk.
  • „Hazmburský obzor“, neodvislý týdeník pro Libochovicko, Roudnicko, Lovosicko a Třebenicko. Hazmburský obzor se na pultech objevil 27.10.1936. Redaktorem byl Bohumil Kučera, knihtiskař. Vyšlo však pouze 10 čísel, poslední 10.12.1936.
  • Okres Libochovice vydával „Okresní věstník“
  • Hasičská župa č. 85 a 113 a okresní osvětový sbor vydával hasičský věstník „Vpřed“, redaktorem byl Jiří Kemr, řídící učitel v Radovesicích, tiskli bratří Kučerové, ročník I. z roku 1934. (20.února) (obrázek č. 7).
  • „Podřipan“ byly noviny věnující se dění v podřipském kraji, tedy i v Libochovicích, vycházely od r. 1870 do roku 1920 v podřipské Roudnici nad Labem.
  • "České úřednické listy" Periodicita není známa, Rok vzniku - 1900, rok zániku - 1906, místo vydávání: Libochovice, vydavatele: František Taufr.
  • Dalšími novinami, které v letech 1946-48 tiskl B.Kučera, byl Farní věstník vikariátu podřipského, vyšly však jen 3 ročníky.
  • Kromě toho roční tištěné zprávy vydávaly své informační tisky peněžní ústavy Občanská záložna, Hospodářská záložna, Spořitelna Libochovice, dále pak Hospodářské družstvo a sklárna.
  • Regionální význam měl Vlastivědný sborník podřipska, který vycházel v letech 1923 (I.ročník) až 1935 (XII. ročník). Majitelem a vydavatelem byla Učitelská jednota Budeč roudnická, odpovědný redaktor Antonín Herynk, učitel v Roudnici n.L. Pravidelnými dopisovateli byli například Karel Křenek a Karel Vyskočil.

Po roce 1945 oblastní noviny v regionu libochovicka nevycházely, až v roce 1951 začal na jaře vycházet oblastní tisk okresu Lovosice, pod názvem "Za lepší život - Vesnické noviny Lovosicka". Vydával jej Okresní národní výbor Lovosice, vycházel jednou týdně a odpovědný redaktor byl K. Vališ. Od roku 1957 byl redaktorem J. Hloušek, V. Mareček a V. Klegr. Tyto noviny pod tímto názvem končí 10. ročníkem, číslem 9 (7.3.1959) a od 23.3.1959 vycházejí s novým názvem a s novou hlavičkou pod názvem "Za lepší život - týdeník pracujících Lovosického okresu", a to až do 19.března 1960, kdy vyšlo první číslo nového oblastního tisku "Proud", vydával jej Orgán okresního výboru KSČ v Litoměřicích.
Příčina změny tkví ve změně uspořádání okresů, kdy přestává existovat okres Lovosice a vzniká okres Litoměřice.

Tomáš Černý
Pokračování příště.  
         

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice