Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067518. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z Purkyňovy školy

Zahájení školního roku na ZŠ J.E.Purkyně

Prvňáčci se letos do haly nevešli, proto byli přivítáni na školním dvoře. Šedesát nových školáčků se nemohlo dočkat chvíle, kdy půjdou poprvé do „velké třídy“. Všechny přítomné přivítal odstupující ředitel Mgr. Josef Krob, který představil nové vedení školy: pana ředitele Mgr. Miloše Matějku a jeho zástupce, Mgr. Jana Fictuma. Přivítal také hosty: starostku města Ing. Janu Holou a tajemníka Městského úřadu Bc. Petra Hlavičku. Paní starostka poděkovala odstupujícímu vedení za dlouholetou práci a popřála nejmenším školákům mnoho úspěchů. Pak už se ujal slova pan ředitel, který představil paní učitelky prvních tříd: Mgr. Moniku Kotěrovou (I.A) a Mgr. Lenku Sammartino (I.B). Paní učitelky si poté rozebraly děti a odvedly je v doprovodu rodičů a prarodičů do svých tříd.V letošním školním roce je na škole 18.tříd, vždy dvě paralelní v ročníku. Nejvíce dětí je v prvních třídách, a to po 30.
I.A     Mgr. Monika Kotěrová - 30 žáků
I.B     Mgr. Lenka Sammartino - 30 žáků
II.A    Mgr. Helena Smržová - 20 žáků
II.B    Mgr. Eva Štorová - 21 žáků
III.A    Mgr. Zuzana Chloubová - 18 žáků
III.B    Mgr. Jana Wiesnerová - 17 žáků
IV.A   Mgr. Věra Pechová - 24 žáků
IV.B   Mgr. Danuše Salačová - 20 žáků
V.A    Mgr. Markéta Beránková - 26 žáků
V.B    Mgr. Naďa Štýbrová - 24 žáků
VI.A    Mgr. Venuše Plášilová - 29 žáků
VI.B    Mgr. Hana Nováková - 29 žáků
VII.A   Mgr. Lenka Nicková - 27 žáků
VII.B   Mgr. Barbara Bláhová - 29 žáků
VIII.A  Mgr. Jitka Hajná - 17 žáků
VIII.B  Mgr. Hana Jarošová - 15 žáků
IX.A    Mgr. Jana Christenová - 17 žáků
IX.B    Mgr. Vlasta Krobová - 18 žáků.

Ke změně došlo ve školní družině. Odešla paní vychovatelka Andrea Česalová a za ni nastoupila paní Michaela Ďurindová.
Jak jsme již informovali v minulém čísle, velký důraz klademe na elektronizaci naší školy. Proto byl rodičům rozeslán dopis, ve kterém měli rozhodnout, jakým způsobem chtějí se školou komunikovat: a)pouze elektronicky, b)elektronicky i prostřednictvím žákovských knížek, c)pouze prostřednictvím žákovských knížek.
Většina rodičů se přiklonila k možnosti komunikovat prostřednictvím elektronické i papírové žákovské knížky. Těch, kteří volili pouze papírovou formu, bylo mizivé procento. V nejbližších dnech budou rodičům poskytnuty přihlašovací údaje potřebné pro přístup k elektronické žákovské knížce. Pomocí nich je zajištěno, že k datům dítěte nemůže přistupovat nikdo jiný. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby nebyly nikomu poskytnuty. Přihlášený uživatel totiž může, kromě jiného, prohlížet a editovat osobní údaje žáka. Velkou výhodou je, že si rodič může, prakticky ihned po zadání do systému, přečíst např. známku ze zkoušení nebo třeba zjistit nepřítomnost své  ratolesti ve škole. Na vše je ovšem potřeba čas a trocha trpělivosti. V současné době se se systémem učí pracovat pedagogové. Zapisují do třídních knih, výsledky zkoušení a komunikují. To vše zatím ve volných chvílích a po večerech. To se ale brzy změní, až budou mít k dispozici notebooky a podaří se nám rozvést počítačovou síť po celé budově školy. Velmi příjemným bonusem do budoucna je fakt, že ušetříme stohy papíru.
Mgr. Miloš Matějka,  ředitel ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ

Školní sportovní olympiáda

V pátek 16.09.2011 se uskutečnila školní sportovní olympiáda. Žáci a žákyně si vybrali jedno ze tří stanovišť, kde plnili různé sportovní úkoly. Na stadioně skákali do dálky, běhali dlouhé a krátké tratě a házeli do dálky.
Další disciplíny probíhaly v krytém bazénu. Zde žáci a žákyně soutěžili v plavání a potápění. Na posledním stanovišti v hale a tělocvičně žáci a žákyně soutěžili v běhu, šplhu, střelbě na koš a driblingu. Tato olympiáda se mohla uskutečnit za finanční podpory Města Libochovice. Všichni účastníci si odnesli diplomy a malou pozornost za svoji snahu. Na organizaci celého dne se podílely učitelky prvního stupně základní školy za nemalé podpory žáků a žákyň devátých tříd, kterým patří velké dík. I oni si odnesli malý dárek za svůj kladný přístup ke svým mladším spolužákům.             
Mgr. Štorová

Komentáře