Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067518. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

ZUŠ slaví padesátku!


Základní umělecká škola v Libochovicích 1.září tradičně zahájí další školní rok, ale tentokrát ve slavnostnější atmosféře. Před padesáti lety se stalo toto datum na pokyn Ministerstva školství ČSSR dnem začlenění tehdejší hudební školy do celostátní sítě lidových škol umění.  Od tohoto dne byla libochovická „liduška“ součástí LŠU Lovosice.
Tato událost by zcela jistě upadla v zapomnění, nebýt kroniky školy, kterou založila paní Irena Kášová, rozená Finfrlová, jedna z prvních žákyň naší školy. Pochází ze Žabovřesk nad Ohří a její otec byl houslistou a obecním kronikářem. Tady pověstné jablko nepadlo daleko od stromu. Malá Irena chodila dvakrát týdně do hudebky ze Žabovřesk pěšky a domů se vracela často až pozdě večer. Její učitelkou ve hře na klavír byla paní Dobromila Konárková, zároveň i první vedoucí zdejší LŠU. Dnes je paní Kášová v důchodu a žije v Děčíně, kde ještě před rokem vyučovala hře na klavír v místní ZUŠ.


Dobromila Konárková

Paní Dobromila Konárková přišla do Libochovic na zdejší faru z Chocně v roce 1959, do nově zřízené hudební školy při Osvětové besedě Libochovice. Ta měla sídlo v dnešním Kulturním středisku U Tří lip a učilo se zde prakticky jen hře na klavír. Od vzniku LŠU se škola přemístila do budovy v podloubí státního zámku, s výhledem na sochu J.E.Purkyně. 
Paní Dobromila se narodila v roce 1922 a hudební vzdělání získala na německé konzervatoři v Praze. Jako silná osobnost s vírou v Boha si i ona z politických důvodů prošla komunistickým žalářem od roku 1950 a po sedmi letech byla prezidentem Novotným amnestována. Do vazby v roce 1949 putovala pouhé dva měsíce po svatbě a těhotná! Důvod? Podle smyšleného udání chtěla nelegálně opustit republiku…! Jejím životním štěstím byla dcera Dobromila, která přišla za matkou do Libochovic v roce 1962. Také ona se zde učila hře na klavír a v roce 1977 absolvovala konzervatoř v Teplicích a stala se učitelkou hudby v Dubé a Doksech, kde žije dodnes. Její matka vedla školu v Libochovicích do června 1981 a 26.9.1998 v Krabčicích zemřela. Na vlastní přání byly její ostatky převezeny na hřbitov v Libochovicích. Pro ilustraci její osobnosti přidám jen krátký úryvek z projevu k účastníkům posledního koncertu pod jejím vedením v červnu 1981: „Hudba má před ostatními předměty tu výhodu, že naplňuje srdce radostí, vroucností, citem a tak pomáhá mravnímu růstu člověka k ušlechtilosti. Je to dnes zvlášť důležité, protože technický pokrok vede člověka k bezcitnosti…“


Červen 1964 - koncert v Saturnově sále libochovického zámku.

Podmínky výuky v šedesátých letech byly víc jak skromné. Tři učebny, z toho jedna pro hudební přípravku, další klavírní a ve třetí učil pan Rudolf Chroust hře na housle. Kamna na uhlí, učebny průchozí. Veřejné koncerty se konaly každoročně, vždy v některou červnovou sobotu odpoledne v krásném prostředí Saturnova sálu. Program čítal až neskutečných 60 vystoupení, z nichž bylo 90% klavírních. Všichni účinkující i posluchači tento koncert vnímali velmi prestižně a tomu odpovídalo i společenské oblečení. Dnes pro mnohé bohužel nepochopitelné.  
Období po roce 1981 do roku 1993 není nikterak zdokumentováno, je zahaleno tajemstvím a popis střípků událostí by byl nesourodý, Proto se i tímto způsobem obracím na všechny pamětníky života naší umělecké školy, kteří mohou podat mnohá zajímavá svědectví té doby a doplnit tak mozaiku historie školy, včetně seznamu učitelů, absolventů a jejich úspěchů.
Myšlenka důstojněji zavzpomínat na padesáté narozeniny vznikla prakticky tzv. na zelené louce. Sám jsem do Libochovic, potažmo Lovosic, nastoupil v roce 1994. Od té doby jsou Libochovice i součástí mého života a záleží mi na získání uceleně zdokumentované historie naší „zušky“. Proto také k této příležitosti pořádáme v součinnosti se ZUŠ Lovosice a Městem Libochovice společné veřejné setkání, a chcete-li, výroční koncert v KS U Tří lip, a to 12. října v 17 hodin. Nepůjde o prezentaci těch nejlepších hudebníků naší školy, ale vzhledem k začátku školního roku o jakousi společenskou oslavu padesátin, při které nebudou chybět dárky v hudebním či výtvarném balení. Konkrétní program je tedy překvapením. Pevně věřím, že nám svojí návštěvou koncertu i vy vyjádříte přízeň!         

Petr Donef, ZUŠ Libochovice

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice