Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Z historie novin a časopisů,

které vycházely v Libochovicích a na Libochovicku

část 3.

Obecně se dá konstatovat, že v době normalizace spíše klesal zájem o tisk. I když určitou roli hrálo zvyšování cen, hlavní příčinu je možné přece jen hledat v obsahu novin. Tyto skutečnosti dokazuje klesající počet výtisků novin, které byly na Ústecko dodávány, a zvýšená remitenda, t.j. neprodaný počet výtisků. Například remitenda krajského deníku Průboj činila v červenci 17 000 výtisků a v září 47 000 výtisků. Přitom náklad Průboje byl snižován. U poštovní novinové služby rušili čtenáři své předplatné většiny novin a časopisů s tím, že "jim v současné době stačí jedny".


Obrázek č. 1

Ale vraťme se k původnímu tématu, noviny na Libochovicku. Další noviny vycházely od 2.11.1893 pod názvem „Hlasy z Podřipska“, s podtitulem „Svobodomyslný týdeník,  orgán Politického spolku pro Libochovice a okolí“. Odpovědným redaktorem byl Emanuel J.Hrubý ročníky jedna (1893) až pět (1897), dále pak od roku 1897 byl novým redaktorem Ota Havel (který také redigoval Obranu zemědělců). Majitelem, nakladatelem a vydavatelem bylo „Družstvo vydavatelské občanů okresu Libochovického v Libochovicích“, výtisk stál 12 krejcarů a tiskla jej tiskárna v Táboře (obrázek č.1). Tiskárnu v Táboře si možná vybral vydavatel těchto novin snad také z toho důvodu, že v ní pracoval dopisovatel Richard Hrdlička, který zde zakotvil i po vyučení a později se stal zástupcem majitele, také se stal předsedou filiálky Typografické besedy v Táboře. Snaživý a cílevědomý Hrdlička se po získání autografické a knihtiskařské koncese osamostatnil a v zakoupeném domě v Táboře si zřídil tiskárnu s názvem AUTOGRAFIA (obrázek č.2 - Richard Hrdlička).


Obrázek č.2 - Richard Hrdlička

Poznámka:
Emanuel Hrubý, senátor, publicista a předseda řady spolků narozen 21. května 1865 v Občově u Příbrami zemřel v Mezouni 23. prosince 1943.
Po ukončení gymnázia v Příbrami a Praze přijal místo učitele ve škole v Tachlovicích, odkud byl po krátké době přeložen do Radovesic u Libochovic. Ještě v Tachlovicích se seznámil s dcerou mezouňského rolníka s Annou Proškovou a oženil se s ní v srpnu 1888.
Na novém působišti se začíná politicky angažovat v Národní jednotě severočeské, kde hájí zájmy českého národa v poněmčeném pohraničí. Později opustil učitelskou dráhu a stává se redaktorem časopisu "Hlas Podřipska". Za svůj život napsal tisíce článků. V roce 1897 odchází jako první tajemník nové strany do Prahy a po čtyřech letech byl zvolen za kolínský kraj do říšského sněmu ve Vídni a do zemského sněmu království Českého. Fotografii laskavě poskytl MěNV v Mezouni. (obrázek č.3)


Obrázek č.3 - Emanuel Hrubý

 Předsedou novinářského družstva „Hlasů Podřipska“ byl v letech 1895-96 Josef Kalouš statkář v Křesíně a Dubanech, který byl zároveň s mlynářem Ortem z Koštic hlavní hnací silou radikalismu Libochovicka. Pan Kalouš se v té době také toužil stát přednostou okresu Libochovice, což se mu po nemalé námaze po roce 1900 povedlo. Redakce novin sídlila v čp.43 v Purkyňově (nyní Vackově) ulici. Od roku 1897 se začínají tyto noviny silně radikalizovat. Příčinou byla výměna redaktora (novým redaktorem se stává Ota Havel) a vyhrocení boje o post předsedy okresu Libochovice. Expedice však byla raději převedena do Roudnice, avšak redakce i nadále zůstává v Libochovicích. V záhlaví se objevuje dodatek „V Libochovicích pod Hanž. a V Roudnici pod Řípem“. Noviny mění cyklus vydání a sice na každé úterý a pátek v týdnu „o 9. hodině dopoledne“. Od roku 1898 dochází k vystupňované radikalizaci těchto novin.


Obrázek č.4


Obrázek č.5

Zároveň je uveden dodatek, že inzeráty se přijímají pouze od Slovanů. Tyto noviny ovládá tak zvaná skupina „Radikálů“,
kteří nejen v rámci obce, ale i Libochovického okresu tvrdě bojují proti skupině tzv. „Notáblů“. Radikálové byli vlastně skupina svobodomyslných občanů, bojujících proti poněmčování, pochlebování Herbersteinskému panství, a je pravdou, že dokázali v mnohém změnit poměry na Libochovicku svými články a komentáři. Je však také pravdou, že tak jak vystupovali proti některým skupinám lidí (například židům v Libochovicích), by to byl v dnešní době žalovatelný čin xenofobie a rasismu. Hlasy z Podřipska tedy vycházely od roku 1893 a končily VII. ročníkem v roce 1899. Noviny kupříkladu tvrdě kritizují správce Herbersteinských statků němce Františka Halfara, který se otevřeně a tvrdě postavil proti zřízení české školy ve Vrbičanech. Také tyto noviny napadají židovské spoluobčany, kteří se odmítají počeštit. Jako ukázku uvádím začátek článku týkajícího se tohoto sporu (obrázek č.4). Noviny samozřejmě také obsahovaly stránku s inzeráty a reklamami, které se ovšem skutečně vyhýbaly všemu německému (obrázek č.5).


Obrázek č.6

Čtrnáctideník "Podřipský obzor" vycházel v Libochovicích v letech 1898 až 1899. Posledním redaktorem byl František Taufer, obecní úředník. Redakce sídlila v domě zvaném „Kairo“ dnešní dům pana Šafránka. "Podřipský obzor" vycházel každý druhý čtvrtek a výtisk stál 12 krejcarů (obrázek č.6).


Obrázek č.7

Tyto noviny vycházely jako protiváha „Hlasů z Podřipska“, čili byly na straně tzv. Notáblů, tedy konzervativních sil v Libochovicích. Noviny stály také na straně majitele panství hraběte Herbersteina. Majitelem a vydavatelem a nakladatelem bylo „Družstvo vydavatelské občanů Libochovického okresu v Libochovicích“, zodpovědný redaktor Josef Kornalík, tiskla tiskárna v Táboře. Od března roku 1899 je odpovědný redaktor František Taufr a noviny jsou dále majetkem družstva. Pouze se tisknou nadále v Roudnici. Tyto noviny v opačném gardu kopírovaly „Podřipský obzor“ a svými články vyvracely tvrzení konkurenčních novin. Dá se říci, že oboje noviny se vzájemně inspirovaly a vytvářely si své okruhy čtenářů. Jako příklad uvádím drobný článek z listárny tohoto tisku, dobovou reklamu a nemohu si odpustit článek o divoké jízdě cyklistů po městě Libochovice. Z tohoto článku jasně vyplývá, že radnice v té době měla starosti v podstatě stejné jako radnice dnešní, pouze se občanstvo jaksi zmotorizovalo (obrázek č.7, 8, 9).Obrázek č.8 a 9Tomáš Černý
Pokračování příště.           

 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice