Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030293. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Základní škola J.E.Purkyně a ZUŠ má nového ředitele


V pátek, 15. července 2011 proběhl na Městském úřadě v Libochovicích konkurz na ředitele Základní školy J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice. Na základě doporučení komise byl radou města jmenován do funkce ředitele Mgr. Miloš Matějka. Zašel jsem za ním, abych mu položil pár otázek.
 
Pane řediteli, nejdříve Ti chci popřát k jmenování. Mohl bys nám říci něco o sobě?
Děkuji. Tak tedy, vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na základní škole J.E.Purkyně Libochovice učím převážně matematiku a informační a výpočetní techniku, a to od roku 1999. Kromě toho vykonávám také funkci manažera ICT. Pokud Vás zajímá i mé soukromí, pak vězte, že jsem ženatý a mám dvě dcery, Natálii a Lindu. Ve svém volném čase se věnuji rodině, vykonávám práce, které si vyžaduje údržba domu, poměrně dost času věnuji sportu. Rekreačně hraji badminton, aktivně florbal.

Co jako ředitel  uděláš jako první?
Nejprve je nutné převzít školu od současného pana ředitele. Jedná se o veškerou dokumentaci, majetek..... Vzhledem k tomu, že svou činnost ukončil také zástupce ředitele, musím vybrat a jmenovat nového. V neposlední řadě je potřeba zajistit bezproblémový začátek nového školního roku.

Jaké jsou Tvoje priority?
V rámci možností chci vytvářet co nejlepší pracovní podmínky pro žáky a zaměst-nance. Vytvářet příjemné vnitřní klima, založené na vzájemné důvěře, respektu a toleranci. Velmi důležité je rozvíjet dobré vztahy se zákonnými zástupci a spolupracovat s nimi na výchově a vzdělávání jejich dětí.

Jsi manažer ICT (výpočetní techniky). Jak využiješ této odbornosti ve své funkci?
Jednou z priorit, na které jsem se zaměřil v koncepci rozvoje naší školy, předkládané konkurzní komisi, byl právě rozvoj v oblasti využívání prostředků ICT ve výuce a komunikaci. Tuto oblast považuji za velmi důležitou, neboť, podle mého názoru, budou informační a komunikační technologie neustále hlouběji pronikat do školního prostředí. Je toho mnoho, co mám v plánu udělat. Nebudu zde mluvit o takových opatřeních, jako je výměna serveru a dalších spíše technických záležitostech. Dotknu se toho, co pocítí žáci, učitelé, rodiče. Vzhledem k tomu, že využití jednotlivých opatření prolíná mezi těmito skupinami, budu hovořit obecně.
Za zásadní považuji zajištění dostupnosti školní počítačové sítě, a tedy i internetu a digitálního úložiště, po celé budově školy, v každé učebně. Kdykoliv dostupnou prezentační a interaktivní techniku při výuce. Plánuji zavedení elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Rodiče tak získají naprostý přehled o dění ve škole. Prakticky ihned po zadání do systému budou moci sledovat výsledky práce svého dítěte, poznámky a pochvaly od vyučujících, nepřítomnost žáka ve škole a ihned jí pomocí elektronického formuláře omluvit, sdělení třídního učitele a ředitele školy, přistupovat k souborům poskytovaným školou, k rozvrhu hodin a suplování, jednoduše komunikovat se všemi vyučujícími a vedením školy. V rámci tohoto systému je možné elektronicky zadávat a vybírat domácí cvičení a testy. Jedná se o velmi mocné řešení, které se, alespoň doufám, bude zamlouvat všem výše zmíněným skupinám.

Máš v úmyslu něco zásadně změnit?
Podle mého názoru byla naše škola současným panem ředitelem vedena velmi dobře. Ve škole byly vytvářeny velmi dobré pracovní podmínky, vztahy se zákonnými zástupci žáků byly na velmi dobré úrovni, spolupráce se zřizovatelem byla bezvadná. Na tom samozřejmě nehodlám nic měnit, naopak chci na to navázat. Změny budou vyplývat z přirozeného vývoje školy. Některé z nich jsem již naznačil.

Dovolte mi, prosím, abych touto cestou poděkoval odstupujícímu panu řediteli a jeho zástupci za dlouholetou vynikající práci pro naš školu a popřál mnoho úspěchů a spokojenosti v dalším životě.         

- jokr -

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice