Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1067109. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

A přece se stále otáčejí

 

V historii města Libochovic je několik tajemných, nevysvětlitelných příběhů. Takto o jednom z nich píše autor “Dějů města Libochovic” Arnošt Kaubek:
“Hodnověrnými svědky bylo nám potvrzeno, že asi v neděli dne 8. června 1800 se na veliký zvon v čas neobyčejný zvonilo.Stal se znamenitý sběh lidu; zvonice však byla zavřena a když se otevřela, ani člověk aniž co jiného, což by zvonění způsobiti mohlo, se nenalezlo. Mohli by jsme osoby jmenovati, které již tenkráte se vyjádřily, že toto jest znamení brzkého požáru.
Skutečně dne 15. června 1800 v čas polední zmohl se v krátkém čase oheň tak nešťastně, že asi v čase 45 minut celé město v plamenu stálo. Panovalo totiž tenkráte velmi suché počasí a domy skoro všecky byly tenkráte jen šindelem kryty. Jen knížecí zámek, kostel, farní dům, židovské město a několik domků v Koštické ulici zůstaly neporušeny. Krásná střecha plechová na velké zámecké věži též za oběť padla.
Oheň zachvátil nejprv chlévy souseda Vácslava Karlíka č.p. 39 a rozšířil se pak na straně východní po celém městě.
Jeden židovský obchodník však od hřbitova sv. Vavřince viděti měl, jak hořící máslo z jednoho komína vyletělo a na chlívy Karlíka padlo. Pročež dosvědčil magistrát Vácslavovi Karlíkovi dne 14. října 1800, že při předevzatém vyšetření býti nemohlo, že by na tomto požáru nejakou vinu nesl. Z příčiny tohoto požáru daroval toho času majitel panství Lenešického a Citolibského Jakub baron Wimmer městu Libochovicům novou ve Vídni zhotovenou stříkačku v ceně 900 zlatých. Stalo se tak na přímluvu muže znamenitého Antonína Leníka.


Obr. 1 - Větrná korouhev zřízená rok po požáru střechy v r. 1800.

Tento, narodil se dne 17. dubna 1742 co syn měšťana Josefa Leníka, oddal se studiím a octl se později v Paříži, kdežto podle pamětníků stal se učitelem známého hraběte Mirabeau-a. Že v Paříži byl dokazuje též matrika, kdežto při křtu Antonína syna Vácslava Havlíčka, mlynáře z Eyvaně z dne 8. ledna 1772, mimo Daniela Zvěřiny kmotra též co kmotr zaznamenán jest Antonín Leník, “jenž z Paříže přišel”. Později seznámil se s baronem Wimmrem, bral podíl na jeho podniknutích, též sobě jiných mocných přátelů získal a proto co jednatel města do Vídně vyslán jest, když se o povolení regulovaného magistrátu jednalo. Konečně se usadil v Libochovicích, kdežto také ve vysokém stáří 79 let dne 7. ledna 1821 zemřel.
Všeobecný požár od roku 1800 účinkoval na stav obyvatelstva, které v dřívějších stoletích ohněm tolik škod utrpělo, tím hůře, anť tomuto požáru v několika letech více dílečných požárů následovalo. Již roku 1803 lehlo opět asi 20 domů u panského dvora popelem, též tak roku 1809, 1811 a 1814 větší díly města ohněm navštíveny jsou.
Příčinou těchto požárů schudli obyvatelé a přinuceni byli se zadlužiti, ba mnozí obyvatelé ani stavu nebyli domy své do obytelného stavu přivésti, protož zůstalo mnoho domů v zříceninách ležeti, jako domy č.p. 10, 5, 44, 49, 58 atd, které teprv v pozdějších letech opět do obytelného stavu vystaveny byly.
Z příčiny požáru od roku 1800, kterým také městský pivovar a sladovna se vším nádobím zničeny jsou, obdrželo město od knížete Jana Karla tu milost, že se na každý sud z knížecího pivovaru v městě vyšenkovaného piva z panského důchodu do obecní pokladnice částka 1 zlatý 80 krejcarů odváděla.”
Tolik autor “Dějů města Libochovic”, Arnošt Kaubek v roce 1874.
Doslov
Ohniska požárů, které vznikaly v noci, měl na starosti ponocný, který z věže kostela lucernou ukazoval obyvatelstvu směr, kde požár vznikl. Při všech požárech byl velmi důležitý směr větru, který způsoboval šíření požárů. K tomu sloužily větrné korouhve, jako ukazatele směru větru. Nejvyšší větrná korouhev byla na velké zámecké věži. Po shoření střechy na této věži v roce 1800 byla o rok později postavena střecha nová, opatřená vysokou větrnou korouhví, na které můžeme dodnes číst letopočet. Tato korouhev se stále lehce otáčí a ukazuje směr větru již 210 let! (Obr. 1)


Obr. 2 - Větrná korouhvička s jezdcem na oslu a letopočtem 1686. V dolní části jsou dva vinařské nože, znak Dietrichsteinů.

Střecha zámku je ozdobena věžičkou, na které je překrásná větrná korouhvička s jezdcem na oslu a letopočtem 1686 (letopočet ukončení stavby zámku). V dolní části větrné korouhvičky jsou dva vinařské nože, znak Dietrichsteinů. (Obr. 2) Tato korouhvička se otáčí podle směru větru již 325let!

Antonín Glanc

Literatura:
A. Kaubek, Děje města Libochovic, 1874
A. Glanc, Věže a věžičky, LN 8/2004

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice