Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065597. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vzpomínky na mého židovského kamaráda - 26. část


Od října 1939 začalo v Protektorátě Čechy a Morava složité nakupování na potravinové lístky. Každý občan dostal přídělové lístky na chléb, maso, mléko, brambory a další potraviny (obr.1). Nůžky byly teď na pultech obchodů stejně důležité jako tužka. Potravinové lístky měly část objednávací a nákupní.


Obr. 1 - Potravinové lístky v roce 1939. Na obrázku jsou vidět příděly na chléb, maso, brambory a mléko.

U nás v krámě se plnily krabice ustřiženými potravinovými lístky. Lidé se museli velmi uskrovňovat. Do obchodů přicházely velmi často kontroly. Pro mne to byla práce po večerech. Lístky se třídily podle druhů potravin a pak se musely nalepovat na archy balicího papíru. Kolem stolu u nás v kuchyni nás sedělo někdy až osm. Ústřižky potravinových lístků se lepily lepidlem, které pekaři vyrobili z mouky a vody. Na stole stálo několik skleniček s tímto lepidlem, v každé skleničce byl štěteček. Lepit pomáhali i pekaři, než šli na noční šichtu.
Babička, která nám vařila kafe a pekla koláče nebo buchty, srovnávala naši činnost u stolu s draním peří. Totiž i při lepení potravinových lístků každý vyprávěl nějakou historku ze svého života. Moc jsme se při těhle “galejích” zasmáli. Pekařská vyprávění nás všechny nadchla.
Mne zaujalo, když maminka vyprávěla o velkých vodách na Ohři v Radovesicích. Nebo když při řepných kampaních šel vodou, z horní části Ohře, takový odpad, který zalepoval žábry úhořům. Těch bylo podle břehů velké množství. Radovesičtí si nosili ještě živé úhoře v košících domů.
I já jsem zavzpomínal. Vyprávěl jsem, jak jsme s mistrem Edou Řeháčkem na jeho kajaku pytlačili v herbersteinských vodách. Bylo to u zámeckého kanálku. Eda tiše zajel k výtoku a přehradil tůňku. Pak jsme rukama lovili ryby, které se tam shromažďovaly. Byli to tloušti, plotice a velcí cejni. Nerad jsem musel jít spát, když všichni ještě lepili.
Potravinové lístky dostali i naši židovští spoluobčané. Byla zavedena nákupní doba pro Židy. Došlo ale k dalším omezením. Nesměli nakupovat česnek, jiné druhy zeleniny a ovoce.
Můj židovský kamarád Jirka Gläsner statečně nesl svůj osud. Ve škole, zatím, na něho nikdo ze spolužáků neútočil. Byl jsem rád, když jsem s ním mohl prohodit pár slov o velké přestávce. Dokud to dovolovalo počasí, chodily všechny třídy ven a procházely se kolem sochy Jana Amose Komenského. Podařilo se mně předat mu fotky velké štiky, kterou rybář Štýbr chytil u Porťáku. Rád bych mu tu příhodu vyprávěl,  ale to nebylo možné. Když mně fotku vracel, jen řekl: “Škoda, že jsem nemohl být s vámi...”.


Obr. 2 - Protektorátní vlajka má tři pruhy. Nahoře bílý pruh, uprostřed červený pruh a dole modrý pruh.

Ve škole nás sezna-movali s řadou novinek, které přinesl protektorát. Byl to životopis prezidenta Háchy. Protektorátní vlajka.
Sestávala se ze tří pruhů. Nahoře bílý pruh, uprostřed červený pruh a dole modrý pruh. (Obr. 2) O co krásnější byla vlajka československá. Často vzpomínám, jak jsme ji na 28. října vyvěšovali. Máme ji uschovánu.


Obr. 3 - Protektorátní stokoruna s německo-českým textem. (Ze sbírky autora)

Když maminka po zavření krámu počítala tržbu, prohlížel jsem si nové protektorátní peníze. Mimo hliníkových pětníků, desetníků, dvacetníků, padesátníků, koruna byla jak kovová, tak papírová. Další bankovky byly vytištěny ve stejné hodnotě jako bývalé československé (obr. 3). My kluci jsme přeškrtávali německé písmo, které se nám na těch penězích vůbec nelíbilo. (Obr. 4)
Je pátek odpoledne, 24. listopadu 1939. Rozhodl jsem se, že se zastavím u Mizerů a že půjdeme s Jarkou do Novákova papírnictví pro Mladého Hlasatele. Vstoupil jsem do jejich obchodu s velkou výkladní skříní. Prošel jsem kolem vystavených hospodářských strojů, včetně velké lokomobily. V kanceláři seděl u psacího stroje prokurista firmy Josef Košek. Mával na mě za velkým skleněným oknem, odkud má výhled na všechny stroje. Vstoupil jsem do kanceláře a pozdravil jsem. “Jdu za Jarkou, půjdeme spolu pro Mladého Hlasatele”. “Není doma, hochu, jel s tatínkem na Peruc, prodává tam mlátičku,” sděluje mně pan Košek. “Posaď se tady, budou tady co nevidět,” nabízí mi židli. “Tobě věřím, že to, o čem tady budeme mluvit, zůstane mezi námi. Začal ze široka.


Obr. 4 - Protektorátní pětikoruna. Je vidět přeškrtaný německý text i obraz neznámé “Brunhildy” (Ze sbírky autora)

“Jak sám víš, tento rok 1939 přináší samá překvapení. Protektorátní vláda musí poslušně Němcům ustupovat. Na prvním místě je zásobování Říšské branné moci a pak teprve obyvatelstvo. V rádiu stále opakují, že “Deutschland über alles” a že Německo brzy spravedlivě ovládne celou Evropu a zlikviduje Židy ve všech evropských zemích. Hitler má kolem sebe lidi, na které se může spolehnout. V Německu a Polsku budují velké věznice, kam budou svážet své odpůrce.
Ty chodíš do skautingu, viď?” ptá se pan Košek. “Ano, náš
vedoucí je bratr Nýdr,” odpovídám. “Já ho znám a často spolu mluvíme. Určitě víš, že z Londýna byl dlouhý pořad o československých skautech, kterým se podařilo uprchnout do Anglie, kde vstupují do armády a do anglického letectva. Někteří naši skauti z Londýna i hovořili. Jsou to dobří hoši a zasluhují náš obdiv. Ale tahle skutečnost přitíží skautskému životu v Protektorátě. Němci si to nenechají líbit. V Německu skauting úplně zlikvidovali a vznikla tam velmi silná organizace “Hitlerjugend”. Je vedena velice nebezpečnými fanatiky. Já to vidím tak, že český skauting už nebude mít dlouhé trvání. Připrav se na to. S vedoucím Nýdrem jsem už o tom taky mluvil. Je to rozumný člověk.
Pak jsou tady naši trampové. Ti jsou pro protektorátní režim, řízený Němci, nejnebezpečnější. Jsou to vlastenci.”
“Pane Košek, tedy vy si myslíte, že český skauting bude rozpuštěn?” “Určitě, stejně tak ostatní organizace, třeba Sokol. Pro Němce jsou nebezpeční,” končí Josef Košek. “Děkuji Vám za všechny rady,” loučím se. “Znovu tě prosím, to o čem jsme hovořili, nikomu neříkej!” “Spolehněte se, až přijede domů Jarka Mizera, ať k nám přijde, budu na verandě u mé krystalky,” loučím se s panem Koškem a mám o čem přemýšlet.
Jarka Mizera asi za hodinu přišel k nám. Chvíli jsme na verandě poseděli. “Jarko, Vánoce se blíží, musíš mi pomoci, abych dostal k Vánocům tu radiovou lampu a pár součástek na tu jednolampovku, kterou bych rád postavil.” “Sepiš si to a uvidíme, já to s tvojí maminkou nějak dohodnu. Bude nám muset pomoci radioamatér, pan Neudert. V Praze, kde zná všechny obchody s radiosoučástkami, to určitě pro něj bude hračka.” “Děkuji ti, Jarko. A teď jdeme pro Mladého Hlasatele, už se těším.”

Antonín Glanc
Pokračování příště. 
         

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice