Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice před sto lety

rok 1911
 • Před rokem 1911 divadelníci hráli na jevišti Občanské Besedy (v té době měla sídlo v hotelu „Tři lípy“). Bylo to jeviště stavěné na pódium, rozebírací. Ale vždy po divadle je bylo nutno rozebrat a odnést k uložení na půdu. V roce 1911 byla uskutečněna přestavba hotelu „U tří lip“ na modernější podnik. Při té příležitosti byly zbořeny dosavadní stáje, které byly přízemní, a ostatní nízké budovy a jednalo se o zastavení nevyužité plochy nad nimi. 26. prosince 1911 byla tedy otevřena nová dvorana a jeviště pro divadelní představení tehdy okresního hotelu "Tři lípy". Divadelníci si však přesto stěžovali na špatnou akustiku, která přestavbou vznikla.

 • Je všeobecně známo, že charakter okresu Libochovice se po roce 1900 vyhranil na levicový český jih a konzervativní německý sever. A právě v Libochovicích byl levicový radikalismus nejvýraznější. Jako jediné město na Litoměřicku si levicové strany oproti volbám v roce 1911 (36,9%) polepšily v dalších volbách v roce 1919 (52,1%).
 • Městská rada koupila v roce 1911 od hraběte Herbersteina pozemek, kde byla dříve ohrada stavitele V. Pokorného. Koupený pozemek posloužil k prodloužení Kerkovy ulice.
 • 14. září 1911 byla nejsilnější bouřka roku. Přišla od Pilátových vrat a blesk zničil v parku dva topoly. V tomto roce bylo dále 11 silných a 21 slabých bouřek. Celkem však bylo málo srážek, za rok 356 mm, průměr býval 450 mm.
 • Dobytčí trh v Libochovicích byl povolen a vlastně obnoven, podle zápisu městské rady, dne 15.10.1905, jiný, starší záznam v novodobých dějinách města není znám, i když je historicky předpokládáno, že dobytčí trhy v Libochovicích byly. Dobytčí trhy byly povoleny prozatím na „Záměstí“ na dobu 1 roku a každý rok bylo toto povolení obnovováno, od roku  1911 (13.února) byly povoleny natrvalo.
 • Obec Břežany si v roce 1911 upravila na své náklady novou silnici od státní silnice do Břežan (postavena roku 1882) a v roce 1916 byla postavena silnice přes „Stráň“ z Břežan do Chotěšova.
 • V roce 1911 pracovalo na zdejším nádraží 9 pracovníků: 1 přednosta, 2 staniční mistři, 1 skladník,1 staniční dozorce, 4 výhybkáři.
 • Proti postrannímu vchodu do kostela je víceúčelový oltář Nejsvětějšího Srdce Páně. V zakryté mense je uschována dřevěná socha představujícího Ježíše Krista položeného do hrobu. Při Velikonocích plní tento oltář úlohu Božího hrobu, v době Vánoční se zde stavějí jesličky. Během roku stávala na oltáři 150 cm vysoká polychromovaná socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z roku 1911. Dnešní stav je poněkud jiný, a sice tento: Socha Srdce Páně již se na tento oltář nestaví. Je umístěna na konzole v zadní části kostela, pod kůrem vpravo, vlevo je socha Panny Marie Lurdské, která dříve stávala na vedlejším oltáři při jižním postranním východu z kostela (pod hraběcí oratoří). Na oltáři, o kterém je je zmínka v roce 1911, je již několik roků postaven obraz sv. Vavřince ze hřbitovního kostela. To poté co musel být z důvodu rozkradení dřevořezeb odstraněn celý oltář z kostela sv. Vavřince na hřbitově. Kromě zmíněného Božího hrobu a jesliček se ještě o Velikonocích místo obrazu sv. Vavřince instaluje otevřený svatostánek pro vystavení monstrance s Nejsvětější svátosí a o Zelený čtvrtek a Velký pátek je zde noční adorace věřících.

 • 30. března 1911 byl slavnostně otevřen hotel Libuše, dílo architekta Františka Krupky. Byl situován právě proti vlakové zastávce, takže kdo vystoupil z vlaku, mohl se rovnou ubytovat. Jak lze vyčíst z dobových plakátů, Julius Franěk (první hoteliér) nabízí: "V saisoně 1921 pronájem pokojů za 300,-Kč měsíčně, asfaltový kuželník, kulečník, piana a další dle libosti k použití. Prvotřídní kuchyně: snídaně za 2,60 Kč, oběd je za 8,-Kč (tři chody) a večeře za 7,- Kč." Ubytovací kniha dosvědčuje, že hotel byl vytížen. Hosté, převážně obchodní cestující, byli nejen z Prahy, ale z celé Evropy. Franěk byl hoteliérem do 20.8.1934. Od 23.8.1934 se stal majitelem Jan Lachman (pocházel z Kopidlna), který zprvu tento objekt pronajímal.
 • Doktor Čermák 3. října 1902 dostává povolení ke stavbě známého secesního domu „U zastávky“, ke kterému použil jednak kapitál své rodiny a jednak manželčino věno. V tomto domě zahájil provoz svojí ordinace, která byla v přízemí a v patře byla obytná část. Svojí pílí a prozíravostí již v roce 1911 kolauduje dům na sousední parcele, který slouží jako celek lékařské praxi. Tak byl zahájen nejen provoz nové ordinace a čekárny v přízemí, ale celé první patro sloužilo jako vanové koupele, byla aplikována jak uhličitá, tak rašelinová koupel a parní lázeň. Léčba byla prováděna i tehdejší novinkou elektroléčbou a soluxovou lampou. Zároveň byly v provozu masáže, rehabilitační léčba a to vše i na zdravotní pokladnu. (kdeže ty bájné doby jsou)
 • Až dosud pracovaly na území katastru Libochovic jen podniky, které zužitkovávaly pouze místní suroviny. Přelom nastal v roce 1911, 20. května, kdy byla uzavřena smlouva mezi fi.Feigl a Morávek z Trhové Kamenice (kteří tam měli pronajatou sklárnu) a městem ohledně pozemků. Se stavbou bylo započato v červnu 1911 a první dílo v nové sklárně bylo zahájeno 7. ledna 1912.
 • Když byly v roce 1911 vykupovány pozemky pro stavbu sklárny, byly na památku této události vysazeny dva vlašské topoly na hranicích pozemku B. Mayera a dnešní křižovatky Nádražní a Poděbradovy ulice. V roce 1940 však radní František Elman navrhl, aby tyto topoly byly poraženy, že kořeny zasahují do základu rohového domu, který byl tehdy v majetku Plaňanské pojišťovny. Pan radní po souhlasu starosty hned chtěl nechat stromy porazit a prodat na dříví. To byl právě počátek dalšího kola vzájemného osočování (však nic nového ani historického). Vznikaly tak námitky, že městský radní p. Horký má zdarma byt v obecním domě, kde pracuje zároveň jako správce, poukazovalo se na nesrovnalosti při výstavbě čp. 632 a jiné pikantnosti. Něco bohužel byla pravda, něco ne. Dnes stojí již pouze torzo jednoho topolu.
 • V roce 1911 vznikla Odbočka zahradníků Hazmburských (1911 -1941)

 • K nejstarším a nejznámějším dobročinným spolkům patřilo pohřební bratrstvo (hebrejsky: chewra kadiša gmilut
  řební bratrstvo (hebrejsky: chewra kadiša gmilut
  chasadim, přeloženo: Svaté sdružení těch, kteří konají dobré skutky). Chewra kadisha byla v Libochovicích založena už v roce 1650, přičemž je pravděpodobné, že podobný spolek existoval spíše už od založení hřbitova r. 1583. Mezi povinnosti členů patřilo bdění u nemocných, umírajících a mrtvých na modlitbách, také rituální očišťování zemřelých,  jejich doprovod k hrobu a účast na posledních obřadech. V roce 1911 byl představeným Chewra kadiši pan Sigfried Lauscher . Spolek končí rokem 1942, za 2.světové války.

 • Židovský spolek pro ošetřování nemocných (Chewra bikur cholim) založil r. 1845 Filip Brill. Spolek se věnoval péči o  nemocné, nákupu léků pro chudé a motlitbě za nemocné. Roku 1887 spolkové jmění dosahovalo hodnoty 300 zl. Předsedou spolku v roce 1911 byl J.L. Lederer (1911-1914). Spolek zaniká po I.světové válce.
 • Občanský klub - 14. dubna roku 1911 pořádal tento klub debatní večer na téma „Hospodářské záležitosti obce“. Dále společně s městskou radou uspořádal klub dne 9. července roku 1911 přednášku bankovního ředitele JUDr.J.Lošťáka, předsedy zemského spolku pro bytovou reformu v Čechách, na téma „O výhodách zákona o státním bytovém fondu“. 15.října klub rokoval o zřízení Bytového družstva v Libochovicích.
 • Okrašlovací spolek v roce 1911 řeší stoku protínající městský park a Dr. Reinhart předkládá návrhy na sochy českých velikánů, které by byly umístěny do parku.
 • 12. prosince 1903 byla první valná hromada "Včelařského spolku", předsedou byl zvolen Dr.J.Kadlec. V roce 1911 byl založen "Včelařský spolek pro Libochovice a okolí", v roce 1934 mají včelaři 80 členů, předseda p.Tymich.
 • „Kroužek pokrokový“ vznikl pravděpodobně v roce 1909 a  8.května roku 1910 uspořádal přednášku T.G.Masaryka "O politice pokrokové", 26. září 1911 pořádal přednášku J.S.Machara „O antice a křesťanství a poměr našeho člověka k Římu“, které se zúčastnilo na 500 osob. 5. května roku 1911 byli na schůzi spolku zvoleni do výboru tito členové: A.Žák, B.Mayer, B.Čermák, B.Kadlec, Reydl, Maroušek, Schlücksbier a Křenek. Tento kroužek zanikl pro svoji nečinnost během I.světové války.
 • Zpěvácký spolek "Dvořák" - spolek byl založen 18. března roku 1911. První vystoupení pořádal 26. prosince 1911 v nově upravené dvoraně „U tří lip“ a dne 21. dubna roku 1912 uspořádal pro děti bezplatný koncert. Hlavní náplní spolku však nebylo jen pořádání vlastních koncertů. Pro kulturní vyžití obyvatelstva zval a pořádal spolek mnoho představení jiných pěveckých těles. Kupříkladu v roce 1914 dne 18.ledna hostovalo v Libochovicích Dámské okteto zpěváckého spolku Hlahol z Roudnice.
 • V roce 1911 rokuje Občanský klub o zřízení Bytového družstva. Jako podmínky byly stanoveny tyto předpoklady: Vstupní částka je stanovena na 10% ceny domku, dalších 50% by tvořily půjčky banky, 40% zvláštní fond, za nějž by ručil stát. Není uvedeno, zda ke zřízení družstva došlo. Zřejmě však ano, protože v roce 1912 byly postaveny Bytovým družstvem domky pp.Horkého, Holečka, Kučery, Pařízka, Hermana.
 • Od 1.9.1908 byla základní škola oddělena od školy měšťanské a řídícím učitelem byl jmenován Jiří Franěk. Po řídícím učiteli Jiřím Fraňkovi následoval František Zázvorka (1911 - 1924).
 • Počty žáků ve škole v roce 1911: obecná škola 366, měšťanská hoši 137, měšťanská dívky 105, škola celkem 608 žáků.            

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice