Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030188. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Zde stavíme pro Vás PENNY MARKET


Když se tento transparent na podzim objevil na plotě v Havlíčkově ulici, uvítala to velká část obyvatel a přilehlého okolí. Už se těšili na to, jak sem budou chodit nakupovat. Sledovali, kdy se začne něco dít, ale nedělo se nic. Až na jaře letošního roku se objevila na staveništi těžká technika a začala skrývka zeminy. Jak mi sdělil stavbyvedoucí, pan Jiří Mála, plánovalo se, že by PENNY market mohl být otevřen před svatovavřineckou poutí. Ale ouha! Při odkrývání zeminy se narazilo na objekty zajímavé pro archeology a práce musely být zastaveny, aby mohl být zahájen archeologický výzkum. Zeptal jsem se pana Mály, co to pro ně znamená. Nic, odpověděl, jen termín otevření marketu se posune. Mezi archeology (Oblastní muzeum Litoměřice a Ústav památkové péče Most) na straně jedné a investorem (PENNY market) je dohoda, že archeologický výzkum by měl do dvou měsíců skončit. Z uvedeného je zřejmé, že termín otevření marketu se posune minimálně o dva měsíce. Zašel jsem ještě za vedoucím výzkumu PhDr. Oldřichem Kotyzou z Oblastního muzea v Litoměřicích, který výzkum vede. Zdůraznil, že partnerem je Ústav archeologické památkové péče v Mostě, zastoupený Mgr. Blažkem.Podle slov Dr. Kotyzy se jedná o lokalitu známou od konce čtyřicátých let, tehdy pod názvem Oseva Libochovice. Nálezy byly uloženy v libochovické sbírce v libochovickém muzeu. Původní nálezy pocházely ze sběrů povrchových, šlo se najisto. Jednalo se o nálezy z doby knovízské, bylanské, časné laténské a starší doby římské. Je třeba pochválit přístup pana Mály, který nálezy nahlásil a spolupracuje. Po odkrytí ornice se začaly nacházet první objekty z mladší doby kamenné, kultury s vypíchanou keramikou, doby knovízské a byla zjištěna velká koncentrace exploatačních jam. Převažují hliníky, ze kterých byl vybírán jíl na vymazávání stěn nadzemních objektů. Poté sloužily jámy jako zásobnicové (např. k ukládání obilí) a později jako odpadní prostor.
Z této doby pochází jáma se širokým hrdlem v jižní části zkoumané lokality, ve které se našla kolekce luxusní keramiky. Cenné je to, že půjde zrekonstruovat - slepit. Nachází se zde i relikt dlouhého domu se zalomenými stěnami. Bohužel se nepodařilo získat datační materiál, je však starší než kultura štítarská, neboť v rohu objektu je zásobnicová jáma. Nelze zatím určit přesný počet zásobnicových jam, protože je zatím odkryta pouze polovina plochy parkoviště.
Na závěr rozhovoru potvrdil PhDr. O.Kotyza, že výzkum by měl být ukončen do konce července.   

text a foto - jokr -

Komentáře