Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030289. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


asi již ze zpráv zveřejněných na úřední desce MěÚ víte, že zastupitelé na svém šestém jednání dne 16. 5. 2011 svým rozhodnutím ukončili činnost libochovické střední odborné školy (SOŠ) hlasováním 8 pro, 1 se zdržel, 6 proti. Je to pro nás všechny nemilá záležitost a nikoho to netěší. Proto bych vám chtěla přiblížit skutečnosti a příčiny, které vedly k tomuto rozhodnutí.
Město Libochovice je zřizovatelem příspěvkové organizace  SOŠ. Na začátku letošního roku obdržela rada města žádost ředitele SOŠ, pana Mgr. Nýdra, o povolení výjimky z počtu žáků, což vyplynulo z kontroly školní inspekce. Zákon ukládá minimální počet 60 žáků, aby krajský úřad hradil mzdové náklady pracovníkům školy v plné výši. K datu 1.9. 2010 SOŠ měla pouze 53 žáků, z toho 12 z Libochovic. Výjimku povolilo zastupitelstvo města k 31. 8. 2011. Všichni jsme doufali, že se podaří naplnit první ročník tak, abychom mohli SOŠ financovat i nadále ve stejném režimu jako před výjimkou.
Město přispívá SOŠ na provoz roční částkou 550 000 Kč ze svého rozpočtu. Po schválené výjimce z počtu žáků byl požadavek SOŠ na dofinancování mzdových nákladů ve výši 850000 Kč ročně. To znamená, že město by ročně ze svého rozpočtu muselo uvolnit částku 1 400 000 Kč.
Bohužel došlo k tomu, že se panu řediteli SOŠ, Mgr. Nýdrovi, nepodařilo naplnit první ročník, resp. došla jedna jediná přihláška ke studiu, tudíž není možné první ročník otevřít. To by znamenalo, že by na SOŠ zbyl II., III. a IV. ročník s celkovým počtem 37 žáků, z toho pouze 7 libochovických. Náklady by opět vzrostly.
Samozřejmě Město Libochovice nenechá žáky na holičkách. Dne 19.5.2011 proběhla schůzka s rodiči, byli přizváni ředitelé pěti škol, kteří seznámili žáky i rodiče se svými nabídkami dalšího studia. Žáci tak mohou plynule přejít na tyto školy.
Věřte, že i pro nás toto rozhodnutí nebylo jednoduché, ale jestli se máme chovat jako dobří hospodáři ve prospěch města a občanů, nebyla jiná možnost.

Ing. Jana Holá, starostka města

 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice