Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení čtenáři,


obracíme se na Vás s prosbou. V Hradci Králové chtějí členové Mayer klubu uspořádat výstavu o malíři Danielovi Mayerovi (Mayer-klub je výtvarný spolek, jehož členy i duší byli bratři Mayerové: Daniel  výtvarník a Jan  architekt). Jednalo se o vnuka libochovického občana, kupce Daniela Mayera, který sídlil v domě č.p.56 na náměstí (bytové doplňky). Kromě  toho, že (jak uvádí) nabízí obchodníkům za nejlevnější ceny veškeré koření, zboží osadnické, jemné druhy kávy a čaje, jižní ovoce atd., měl také sklad umělých hnojiv, semen a krmiv. Ten se nacházel naproti vlakovému nádraží, kde se dá dodnes přečíst jméno Mayer.
Protože se shánějí další materiály o tomto talentovaném malíři, byl termín výstavy posunut na rok 2012.
Pokud by někdo z Vás měl doma něco o malíři Danielovi Mayerovi (jakýkoliv materiál, nebo dokonce obraz), dejte  prosím vědět. Děkujeme i za sebemenší pomoc.    
Redakce

Máchovský osud malíře Daniela Mayera-Zajíce

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem vydává už řadu let KALENDÁRIUM REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Pro rok 2010 byl mezi ně zařazen i malíř Daniel Mayer-Zajíc, od jehož narození uplynulo v roce 2010 už 125 let. Je příznačné, že si jeho osud připomínáme v roce velkých máchovských oslav - Máchovi malíř věnoval několik svých děl.
Malíř se narodil 24. dubna 1885 v Lovosicích, pokřtěn byl jmény Daniel Florián. Pocházel z početné rodiny, jeho mladším bratrem byl rovněž architekt Jan Mayer (1889 v Lovosicích - 1959 v Praze), žák prof. Jana Kotěry. Duchovní osou rodiny byla matka Johanna, hudebně nadaná a velmi talentovaná žena, děti vedla k lásce ke kráse a dobru. Dědečkem chlapců a kmotrem obou byl libochovický kupec Daniel Mayer, který zachránil pozůstalost Jana Evangelisty Purkyně pro naši kulturní historii.
Daniel studoval malířství na Umělecko-průmyslové škole v Praze u profesora Jakuba Schikanedra a roku 1908 si na Letné zařídil ateliér, vyhledávaný mnoha tehdejšími pražskými malíři a literáty. Kolem malíře se vytvořila skupinka několika žáků, vyzna-vačů duchovního romantismu a nazvali se Mayer-klub. Jako vzor měla skupinka mystika Františka Bílka a Felixe Jeneweina, patřily do ní Augusta Nekolová-Jarešová a Marie Klusáčková, Marie Vařechová a několik dalších. Tento literárně zaměřený kroužek se scházel v ateliéru v Dejvicích a debatoval o literatuře i o současném dění výtvarném. Názorově se přikláněli tito umělci k Umělecké besedě, chtěli budovat program tradiční, citový a národní a hlásili se k jeho duchovním hodnotám. Mayer si záhy připojil druhé jméno Zajíc jednak na památku své matky, ale také proto, aby se odlišil od několika současných výtvarníků téhož jména.
Mayer-Zajíc byl po řadu předválečných let předsedou Výtvarného odboru Umělecké besedy. Stal se brzy oblíbeným umělcem, obrazů ale po něm příliš nezůstalo. Patří mezi ně “Červen” (1909), “Praha”, “Květen”, “Krajina” (1911), “Náměstí v Libochovicích”, “K. H. Mácha” (1913) a několik dalších. Rád se malíř vracel na Libochovicko, kde získával řadu námětů pro svou tvorbu. V Libochovicích uspořádal i výstavu svých prací. Kompozice vztahující se k Máchovu Máji a zejména velký pohled na Hradčany dokazují, že byl talentem, jehož odchod znamenal zmar mnoha nadějí. Poslední jeho prací v Čechách byl náčrt obrazu “Matka”. Zůstaly po něm také realistické kresby z doby těsně před smrtí v Barceloně a několik akvarelů z moravského Slovácka.


Obraz Daniela Mayera - Máchovský motiv, olej.

Těsně před vypuknutím první světové války odejel do Paříže, aby zkonfrontoval svou tvorbu s cizinou a poučil se o nových trendech v malířství. Nestačil se ale včas vrátit. Jako cizinec, příslušník nepřátelské habsburské mocnosti, byl ve Francii hned v roce 1914 internován v zajateckém táboře. Jeho přítel Bohumil Pokorný z Budyně nad Ohří, který podobně uvázl ve Španělsku, sice prosadil Mayerovo propuštění, ale bylo už pozdě. Převezl jej do Katalánska, kde dne 14. listopadu 1914 Daniel Mayer na následky internace a tyfusu v Barceloně zemřel. Nedožil se, stejně jako básník Mácha, kterému věnoval několik svých děl, ani třiceti let. Brzy zemřely i další členky Mayer-klubu: Marie Klusáčková v roce 1913 na tuberkulózu, Augusta Nekolová v roce 1919.
Posmrtná výstava 48 obrazů Daniela Mayera, rozšířená o dřevoryty Františka Bílka, kresby Vincence Morstadta a sbírku starých rytin z majetku Umělecké besedy, se uskutečnila počátkem roku 1915. Jeho život i malířský styl je popsán ve sborníku malířů, kteří odeštli předčasně na věčnost. Autorkami této knihy “Opuštěná paleta” jsou Alžběta Birnbaumová a Věra Černá. Kniha vyšla v Praze v nakladatelství Topič 1942. V roce 1988 bylo jeho dílo vystaveno v expozici ke 125. výročí Umělecké besedy a v téže době byl jeden z jeho obrazů zakoupen do Národní galerie. Malířův medailonek naleznete v Novém slovníku československých výtvarných umělců (II. díl; L-Ž) z roku 1993.

Eva Hozmanová

Komentáře

Poděkování za pomoc Reagovat