Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067518. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z Purkyňovy školy

Zápis do 1. třídy

Letošní zápis do prvních tříd se uskutečnil ve dvou lednových termínech.
26. ledna přišly k zápisu libochovické děti a 27. ledna děti z okolních vesnic. Paní učitelky zapsaly 58 dětí, u 23 dětí se bude rozhodovat o odkladu školní docházky. Odklad školní docházky se uděluje zejména z důvodu celkové nezralosti dítěte nebo v případě závažnějších logopedických problémů.
O odklad školní docházky žádají rodiče a rozhodnutí vydává ředitel školy na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálního pedagogického centra, kam se dítě dostaví na vyšetření. Dále je potřeba doporučení dětského lékaře.
U zápisu děti prokazovaly základní znalosti a dovednosti v různých oblastech, které jsou předpokladem pro úspěšný start v první třídě. Jde zejména o správnou výslovnost, správné držení tužky, znalost barev, rozlišování tvarů a pojmů více - méně. Důležitá je také správná pravo-levá orientace, zručnost při kreslení a skládání obrázků, zrakové a sluchové vnímání. Za předvedené výkony děti čekala odměna v podobě sladkostí a dárků, které pro ně vyrobili starší spolužáci. Rodiče obdrželi přehledný letáček, kde se mohou dozvědět spoustu zajímavostí o aktivitách na naší škole. Tento letáček je výsledkem práce dětí, které jej vytvářely v hodinách výpočetní techniky pod vedením zkušených paní učitelek.
Novinkou pro předškoláky je plánovaná „Školička“. Je nabídkou pro ty rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do první třídy bez obav a strachu z nového neznámého prostředí. Školička bude probíhat vždy 1x do měsíce, její náplní bude seznámení s prostorami školy, nácvik základních návyků důležitých při vstupu dítěte do 1. třídy a dále hudební, výtvarný, pohybový a dramatický projev. Poslední červnová schůzka bude zároveň první informační schůzkou, kde rodiče získají podrobnější informace před nástupem dítěte do školy a bude jednou z možností, jak se rodiče a paní učitelky mohou trochu poznat a navázat první vzájemnou spolupráci, která je nesmírně důležitá pro to, aby dítě v klidu a pohodě zvládalo školní povinnosti.
Všem dětem přejeme, aby nástup do první třídy splnil jejich očekávání a rodičům pevné nervy, které budou během školní docházky svého dítěte  občas potřebovat.      
Za kolektiv učitelů ZŠ napsala    
Mgr. Zuzana Chloubová

Vojta Pail je NEJLEPŠÍ CHEMIK LITOMĚŘICKA

Střední odborná škola technická a zahradnická v Lovosicích pořádala 1. ročník soutěže NEJLEPŠÍ CHEMIK LITOMĚŘICKA pro žáky 9. tříd ve spolupráci s Lovochemií, městy Lovosice a Litoměřice, Preolem, VŠCHT Praha, Flexfill a G perfection in viscose.
Soutěž, které se účastnilo 146 žáků vyhrál Vojtěch Pail z IX.A. Za prvenství obdržel hodnotnou cenu - třídenní zájezd do rakouských Alp pro něho a rodiče. Roman Horký byl 9., Kristýna Hanzalová 13., Michal Panský 19., Vojtěch Starý 24., Michala Horáková 28., Dominika Hrdá 32., Štěpán Zelinka 33., Aleš Plch 48., Lucie Hampová 68 a Jiří Ryska 83.

Vít Líbal postupuje do krajského kola!

9.března se v Litoměřicích uskutěčnilo okresní kolo zaměpisné olympiády. Purkyňova škola měla tři "želízka" v ohni. Za šesté třídy soutěžil Vít Líbal (VI.A), který obsadil krásné druhé místo a postupuje do krajského kola.
V kategorii osmých a devátých ročníků byl Roman Pavlata (VII.A) pátý. Jeho umístění je o to cennější, že soutěžil se žáky i o dva roky staršími.V kategorii 7. ročníků byl Tomáš Starý dvanáctý.

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce proběhla 23.2.2011 v Litoměřicích. V kategorii 7. tříd David Nguyen obsadil 12. místo, stejně jako Aleš Plch v kategorii 8. a 9. tříd.       
Mgr. Josef Krob

Komentáře