Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065595. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Veřejné budovy města Libochovic, jejich poslání a historie

18. část

Budova čp.10, dnešní SOŠ

Tento dům patřil zřejmě od nepaměti městu, první zápis k tomuto čp. je z 24.2.1652, kdy se udává, že k domu patří 17 strychů polí a 27 provazců louky. Lze však předpokládat, že jeho původ lze datovat někdy do doby před rokem 1600. Kdy byl ve skutečnosti postaven, nelze určit, o tomto domě se nijak podrobně nezmiňuje ani Kaubkův soupis domů, a to z těchto důvodů:
Ze starých gruntovních knih po pohromách 30tileté války a následných požárech Libochovic zůstaly již jen tyto knihy:

  • Kniha tak zvána Hasenburská (Hanžburská) podle udání pamětníků obsahovala seznam domů a usedlostí, a jejich majitele celého panství Hazmburského, která se nacházela u městské správy. Kaubek ji však nemohl vypátrat, proto se domníval, že tuto knihu někdo má doma.
  • Druhá kniha, zvána „Hasenburská gruntovní“, byla z roku 1560 až do roku l581, a byla uložena na purkmistrovském úřadě v Libochovicích. Tato kniha obsahovala usedlosti celého Libochovického panství, zejména sirotků.
  • Třetí kniha byl manuál obecního písaře o trhových smlouvách z let 1557 do roku 1600.


    Obrázek č. 1

Teprve ke konci roku 1872 byla nalezena původní gruntovní kniha z roku 1615. Neměla již desky, mnoho listů bylo utrženo, scházely jí listy obsahující domy čp. 3 až do 29, 78 až 86. Tato kniha byla uložena u purkmistrovského úřadu.
Dnešní podoba domu je v podstatě z 1.poloviny 19.století - klasicistický, jednopatrový dům, s vysokými pilastry a trojúhelníkovým štítem, průjezd je sklenut valenou klenbou s lunetami. (Obrázek č.1)
Svého času, v roce 1788 zde bývala radnice, protože stará radnice, která byla v domě čp. 86 (Zelená hora), byla prodána. Radnice v tomto domě byla do roku 1850. (viz kapitola radnice) Po vzniku soudního okresu Libochovice tu byl soud, a to od 17.června 1850. V budově byla i šatlava, která patřila k okresnímu soudu. (další zmínka o šatlavě viz kapitola radnice) Nelze vyloučit, že okolo roku 1650 již měšťané vařili společně pivo právě v domě čp. 10. Tento dům je od konce 17. stol. označován jako městský pivovar. Budova tohoto pivovaru s varnou byla po celé 18. století až do r. 1849 vedle tehdy radniční budovy čp.10. Jak je vidět na vyobrazení Libochovic - městský pivovar s výrazným komínem jasně znázorňuje plánek města z r. 1727. (Obrázek č.2) Napravo od kostelní věže je zřetelně vidět dům s velkým komínem vyrůstajícím ze střechy měšťanského pivovaru.


Obrázek č.2

Od 24. listopadu 1920 do roku 1947 je zde hospodářská škola, od roku 1947 až do roku 1953 lidová škola zemědělská. Od 1.11.1958 „Zemědělská učňovská škola v Libochovicích“ do? Poté budova slouží jako školní družina a jídelna a při nedostatku vyučovacích prostor ve škole, v letech 1960 až zhruba do roku 1990, kdy byla plně zprovozněna přístavba školy, je používána pro učebny základní školy. Na přelomu roku 1944/45 byla budova zabrána německou branou mocí, která zde zřídila telefonní ústřednu.
V roce 1993 došlo 1. září k otevření rodinné školy v této budově, a to formou městské školy. (ostatní viz kapitola školy)

Dům č.50, dnešní finanční úřad

Původní název domu: Dům Šimona. Jeho historii lze doložit před rok 1650, kdy jeho majitelem byl Václav Wacek (Škornička), v držení tohoto rodu byl až do 28.8.1690, kdy jej kupuje Daniel Šauer. Další vývoj byl podobný mnoha jiným domům, prodej, koupě, prodej. K dalšímu významnějšímu vývoji dochází 24.2.1717, kdy jej od dědiců kupují Mariana a Jan Adam Kronl, a tito majitelé jej 12.10.1737 prodávají Antonínu Leníkovi. V držení rodiny Leníků zůstává čp.50 až do května 1938, kdy jej od Ing. Antonína Leníka kupuje Hospodářská záložna. Hospodářská záložna vsadila na výhledový plán Libochovic, v kterém se uvažovalo o zboření čp. 246, kdy v jeho prostoru měla být vedena uliční spojka mezi Palackého náměstím a Revoluční ulicí (Záměstím), a zbytek zastavět domem novým. Tudíž oba domy měly být nárožní, čímž by hodnota čp.50 značně stoupla. Tato spekulace však nenašla naplnění. (Viz kapitola Radnice)
1.9.1850 byla v tomto domě otevřena poštovní expedice v Libochovicích (Povolena byla 30.4.1850 pod č. 4970) a 19.4.1867 (pod č. 4935) přeměněna na poštovní úřad. První poštovní expedient byl František Leník, po něm následoval pošmistr Eduard Leník. V roce 1873  byl uveden do provozu v tomto domě telegraf. V roce 1892 vedla tento úřad p.Marie Kozáková. Ale pokud bychom pátrali více do minulosti, zjistíme, že v přípisu zemského gubernia v Praze krajskému úřadu v Litoměřicích z roku 1754 u příležitosti cesty Jeho Veličenstva do Rothenhausu, je již tenkrát zmínka o stávající poštovské stanici v Libochovicích. Z toho lze soudit, že již v tuto dobu byla v Libochovicích dočasná poštovská stanice, která však asi neměla dlouhého trvání. 15. 11. 1866 byla zahájeno přímé spojení s Litoměřicemi, a to denně poselnou jízdou přes Lovosice. Odjezd z Litoměřic ve 3 hodiny odpoledne. Tuto jízdu tam a zpět měla na starosti poštovní expedice Libochovice.
Dostavník mezi Lovosicemi a Roudnicí n.L. přes Libochovice jezdil do roku 1919 dvakrát denně. Poštovní úřad byl ve třech místnostech. Později vznikla telefonní ústředna, jak dokládají dobové fotografie, na kterých je vidět telefonní rozvodnou síť vycházející z tohoto domu. (Obrázek č.3) Začínalo se původně s dvojcifernými čísly a s několika manipulanty, později se tento provoz, tak jak to vyžadovala doba, rozšiřoval.


Obrázek č. 3

V roce 1936 činil roční obrat pošty 60 milionů, zároveň v tomto roce bylo zavedeno noční telefonické spojení s Prahou. V srpnu v roce 1938 (1.září) po přístavbě radnice se přestěhovala pošta do přistaveného objektu ve dvoře radnice.
V roce 1945, kdy byla učňovská škola v tak roztříštěném a nepřehledném uspořádání, že se zoufale hledaly prostory, kde by byla umístěna. Nakonec byla část školy v této budově. (viz kapitoly školy)
Během času je ve dvoře opravna kol, motocyklů a různé dílny. V budově v předním traktu bývala pekárna pana Troníčka, mlékárna (p.Bendová, provozovatel Jednota) a poté provozovny místního hospodářství. (Obrázek č.4)
Právě v roce 1956, při decentralizaci podniků Národního hospodářství, kdy se ustanovují postupně různé drobné provozovny, které se v Libochovicích v srpnu 1959 se sloučily pod názvem „Místní hospodářství“ a nově tak vznikají tyto provozovny: Autoklempířství, opravna hromosvodů a sedlářská dílna právě v tomto objektu.


Obrázek č. 4

V roce 1964 má „Místní hospodářství“ tyto provozovny, některé byly v čp.50, ostatní různě po městě: Pohřební služba, Mandl, Koupaliště, Půjčovna průmyslového zboží, Květinová síň, Motoopravna, Elektroinstalace, Sedlářství, Sklenářství, Kamenosochařství, Prodej plynu, Zedníci, Malíři, Prádelna, Truhlářství, Autoopravna , Instalace, Navíjení motorů, Opravna elektro, Švadleny
Služby 1985 vzniká z  „Místního hospodářství“ „Okresní podnik služeb“. V čp.50 tak vzniká např.: Prodejna Lotos (reprezentační prodejna sklářských výrobků „Lotos“ v objektu OPS. O zásobování se staral celý podnik OBAS, prodejna otevřena 27.4.1984), Kosmetika, Čistírna.
Od 1.ledna 1989 vzniká nový státní podnik: „Městský podnik služeb Libochovice“, zakladatelem je MěNV, v březnu 1989 byl zvolen (dosazen) ředitelem podniku V.Šifalda. Tento „Městský podnik služeb Libochovice“ poskytoval tyto služby: Oprava a údržba silničních motorových vozidel včetně servisu, Kamenosochařské práce a ostatní kamenické výrobky, Výroba nábytku ze dřeva na zakázku a opravy výrobků ze dřeva, Zakázkové šití oděvů, opravy a střihová služba, Klempířské a zámečnické služby, Elektroinstalace, Sklenářské a rámařské práce, Malířství a lakýrnictví, Nákladní doprava, Vnitřní obchod, Kosmetika a kadeřnictví, Stavební činnost.
Po roce 1989 se začínají některé profese a provozy privatizovat a z bývalého „Městského podniku služeb Libochovice“, nezůstává vůbec nic. Obchod v levé části průchodu dnešního finančního úřadu je přetvořen na prodejnu Alfa, otevřeno od 3.března 1994, sortiment videokazety, sportovní oblečení, majitelé P.Malý, M.Lain, poté Prádlo p.Tlustá, Oděvy provozovatel Manda.
Z prodejny Lotos, se po roce 1989 stává prodej-na stejného sortimentu. Poté je prostor přebudován na „ Rychlé občerstvení“, od 13.7.1998, nájemce F.Križan, poté „Pekařství Vacek“ - prodejna pečiva, pekárna Louny, a nakonec současný stav „Občerstvení“, pečivo, cukrárna, p.Kočová.
Prostory v zadní zástavbě směrem k Revoluční ulici vzaly v podstatě za své při výstavbě družstevních domů v roce 1980. Zbytek budovy byl v roce 1995 nákladem 2 682 000 Kč,- zrekonstruován dům a pronajmut Finan-čnímu úřadu.

Tomáš Černý
Pokračování příště.

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice