Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1034710. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Zemědělská továrna

Při četbě článku „Staví se nová továrna v Libochovicích“ v časopise „Za lepší život“ z 23.2.1957 mne napadlo porovnat pohled od tehdejší „továrny“ někdy před rokem 1960 a dnes.
Pozn. Po roce 1945 oblastní noviny nevycházely, až v roce 1951 začal na jaře vycházet oblastní tisk okresu Lovosice, pod názvem "Za lepší život - Vesnické noviny Lovosicka". Vydával jej Okresní národní výbor Lovosice, vycházel jednou týdně a odpovědný redaktor byl K.Vališ. Od roku 1957 byl redaktorem J.Hloušek, V.Mareček a V.Klegr. Tyto noviny pod tímto názvem končí 10. ročníkem číslem 9 (7.3.1959) a od 23.3.1959 vycházejí s novým názvem a s novou hlavičkou pod názvem "Za lepší život - týdeník pracujících Lovosického okresu". Co to byla ta „továrna“? Budu z tohoto článku citovat několik vět: „V dubnu roku 1956 jsme projížděli Libochovicemi, nad hřbitovem na velkém lánu se zelenala vojtěška. Byl to překrásný pohled na probouzející se jaro s pozadím Házmburku. Družstevnice a brigádnice se čile pohybovaly na poli. A dnes v polovině ledna 1957, když jsme se zastavili u libochovického hřbitova, nechtěli jsme věřit svým očím. Objevil se nám jiný obraz, vyryté koleje od traktorů a čilý ruch na staveništi i v provizorních boudách, kde jsou ubytovány chovné prasnice a selata. Radost je pohledět, s jakou radostí se manželé Dejlovi starají o své svěřence. Ano v Libochovicích se staví nová Továrna na vepřový a hovězí dobytek!“
Dále následuje podrobný popis stavby, pro 116 kusů hovězího dobytka, měl tu stát i hřebčín, karanténní stáje a administrativní stavby JZD. Dále autor děkuje za prozíravý počin komunistické straně, já osobně si spíše myslím, že tento areál na tomto místě nijak celkovému pohledu nebo rozvoji nijak nepřispěl. Ještě že ubozí nebožtíci nemají čich, těžko by se jim žil posmrtný život. Co je ale nepříjemné, je to, že rozvoj výstavby se rozšiřuje směrem k severu a sousedství toho areálu moc na hodnotě pozemků zřejmě prospívat nebude.Závěr článku je také optimistický, který tyto moje obavy plně a úspěšně vyvrací, asi jsem nepochopil záměr architekta: „Proto výstavba pokračuje navzdory všech našich nepřátel a dílo bude korunováno úspěchem a zapsáno do dějin budovatelské práce při výstavbě na socialistické vlasti.“Jaká jsou tedy data výstavby? Původně 29.3.1952 byl otevřen kravín ve stodolách (bývalý statek Löblův) u silnice směrem na Dubany, a ve stodole u Taušů u silnice na Louny za náměstím byl otevřen prasečník. V listopadu 1955 získává JZD povolení k vybudování areálu u Hradské cesty, dnešní kravín a prasečák. V roce 1957 zahájena výstavba a v roce 1960, kdy je sloučeno JZD Libochovice a JZD Dubany, je naplánována nová stavba velkovýkrmny prasat a nový kravín, který byl otevřen v roce 1961. Další mezník je v roce 1982, kdy JZD zahajuje výstavbu velkokapacitního kravína ve stejné lokalitě na sever od hřbitova.
Objekt v podstatě zůstává po několika úpravách dodnes. Na fotografii je pohled od prasečáků směrem k východu na objekt skláren. Je na něm vidět část původního stavu prasečáku a volná plocha mezi tímto objektem a sklárnou. Na současném snímku již zmizely dřevěné ohrady a plocha se zaplnila výstavbou a zelení.        

ČeTo

Komentáře