Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030194. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Park a špunty do uší?

Aneb můj osobní názor...


No nevím, ale tato dvě slova mají do partnerství daleko. Přesto, podle mého osobního názoru, by se lehce mohlo stát, že se bez nich, tedy špuntů do uší, v městském parku neobejdete. V LN 5/2009 jsem se zmiňoval o záměru města vybudovat „Areál zdraví“, což je vskutku počin velice prospěšný, jak městu, tak občanům. Areál má být v městském parku a jeho součástí by měly být podle vyjádření města a situačního plánku tyto sportovní části: „Areál zdraví by měl mít dvě on-line dráhy, hřiště pro fotbálek s pevným povrchem, další víceúčelové hřiště s travnatým povrchem, dětskou část a rekreační plochy se zelení. V přiloženém plánku je vidno, že by byl umístěn v západní části parku, vedle současného fotbalového hřiště.“ Tolik citát z článku.
Dále se uvažovalo o vytvoření jakéhosi skateparku pro provozování skateboardingu. To všechno je ve své podstatě záležitost prospěšná. Co je kámen úrazu, a tady přicházíme k těm špuntům do uší, je U-rampa. Jistě, pro skejťáky výborná věc, ale pro ostatní je to něco jako poplašné dělo budované u vinic pro plašení špačků. Je třeba si uvědomit, že provoz U-rampy přesahuje svými decibely povolenou hladinu klidových rekreačních zón. A tou by přece budovaný areál zdraví měl být, ne? Hladina naměřeného hluku při provozu dosahuje 54 - 60 dB a pokud k tomu přidáme skoky na skatu, tak výsledným efektem je zvuk přes 60 dB, nápadně připomínající výstřely z pušky. A to vše stále znova dokola, celý den. Na tomto hluku je nejvíce nepříjemné, že se jedná o nepravidelný hluk, který chvíli je, pak zas není, je zcela odlišný od provozu silniční dopravy. Samozřejmě, občané se budou ptát proč mají trpět v klidové zóně. Ti, co rampu užívají, se zase budou ptát, proč nemáme jezdit? A konflikt a stálé řešení problému bude na spadnutí. Také je možná dobré se občas podívat na internetové stránky Libochovic, kde byla anketa o tomto problému. A co tomu říká „Catiline vox“  hlas lidu? Počet hlasů pro zřízení hluboce zaostával za požadavkem toto sportovní zařízení nebudovat. V článku paní starostky jsem se také dočetl o plánu obnovit „projekt ke zkulturnění městské pláže“, a pak jistě bude příjemné spojit koupání a klidné slunění s provozem tak hlučného zařízení, jako je U - rampa. A co maminky s kočárky a běžní návštěvníci parku? No přece špunty do uší.
Pokud si projdeme stránky na netu, dojdeme ke zjištění, že města se po bouřlivém budování těchto zařízení pomalu a nenápadně stahují do ulity, tam kde to jde, stěhují rampy do větších vzdáleností od zón klidu, a co je nápadné, předávají celé areály, které vybudovaly, nějakému jinému správci než je město. A pokud se budete pídit proč, je na vině provozní řád a zodpovědnost. Sice se ve všech píše, že provozovatel není odpovědný za úrazy vzniklé na těchto zařízeních, že na ně není dovolen přístup uživatelů bez ochranných prvků, že je zákaz vstupu podnapilých uživatelů a tak dále. Proč asi? Je to dáno tím, že U-rampy drží osmé místo v pořadí nebezpečných sportů co se týče případných úrazů a jejich závažnosti (extrémní riziko zranění hlavy, páteře a kotníků). Provozovatel tedy sice má v provozním řádu uvedeno, že nenese zodpovědnost, ale pokud uživatel prokáže, že zařízení nebylo ve stavu, který odpovídá přesně normě a nebylo opatřeno upozorněním, že je na něj zákaz vstupu, nebo byla stržena cedulka s upozorněním, že vstup je na vlastní nebezpečí, nese odpovědnost provozovatel, tedy město. Těch případů je známo několik. Třeba příklad je z Valašského Meziříčí: „Město ani nájemce areálu letního stadionu TJ Valašské Meziříčí nejsou již schopni zajistit bezpečný provoz rampy. Případný úraz nebo újma na majetku uživatelů by tak mohly vést až k finančnímu či trestnímu postihu města. Proto s koncem letní sezóny rampu v souladu s loňským rozhodnutím rady města odstranili“. Toto vše si je třeba uvědomit.
No, a pokud se zamyslíme nad celým skateboardingem, dojdeme podle úvah  a článků k těmto závěrům. Stávající generace, tuším již čtvrtá generace skateboardingu, pomalu ale jistě tento styl života opouští. Ti zbylí začínají preferovat dva triky: ollie a grind. Od U - ramp nadšenci pomalu také opouští. V celkovém zastoupení mládeže již začínají převládat sporty spojené on-line bruslením a tak skateboarding  se pomalu, ale jistě postupně utlumí a zůstane zájmem pro úzkou skupinu opravdových fandů. A že by bylo řešením tvrzení, že postavením areálu pro scat zamezíme šíření narkománie - nevím, nevím. A tak možná než se získají dotace na stavbu U-rampy, nebude v podstatě o tuto drahou záležitost patřičný zájem, nebo bude vyhledávána minimálně, a celá investice bude jako celek pro většinu občanů zbytečná. I to vývoj občas přináší.


Fotografie z doby nově vybudovaného parku.

Další problém, který mne tíží, a to zvláště po letošní lednové velké vodě, je úvaha, zda je dobré investovat do dráhy pro on-line bruslení právě v parku. Ano, je potřeba vytvořit v Libochovicích něco takového, tento sport je výborný, má však také mnoho svých ale. Města, která provozují tyto dráhy, jsou dostatečně velká, aby provoz mohl alespoň občas hlídat městský policista a usměrnit ty, kteří narušují vžitá pravidla. Při pohledu do libochovického parku nevěřím tomu, že bude tato dráha využívána jen on-line bruslaři. Mám vážné obavy, že ji beztrestně ovládnou mladí motorkáři a děti na kolech. A tam je možno vidět budoucí zdroj úrazů a problémů. Protože: Kdo bude dráhu udržovat, jak bude ošetřován park velkou technikou a přitom nepřejíždět a poškozovat tuto dráhu, jak se zabezpečí v nočních hodinách proti vandalům. A to nemluvím o nájezdů atrakcí do parku při pouti. Názorný případ úpadku kvality a provozuschopnosti zařízení je vidět na dětském koutku u fotbalového hřiště. Nočního vandala nezastaví v městě bez dohlížitelů a vymahatelnosti přestupků (městská policie) vůbec nic. Viz příklad „Oranžového hřiště“, po krátké období volného přístupu nezbylo nic jiného, než zajistit ke hřišti správce, a to je jenom hřiště a oplocené. Možná by stálo za úvahu využít situace, kdy město převádí dotace na Sokol a dohodnout se s touto organizací o vybudování celého sportovního areálu v prostoru stadionu na nevyužitých plochách. Bylo by možné vzít v úvahu, že organizace Sokol není a zřejmě ani nebude nikdy schopná samostatně a bez dotací města s touto plochou učinit jakýkoliv záměr. Areál na skateboarding by mohl být za bývalou tribunou,v místě, kde kdysi bylo seřadiště cvičenců. A on-line dráha by nebyla špatná po obvodě stadionu nad běžeckou dráhou. Alespoň by tak celý areál byl řešen jako komplexní sportovní plocha a navíc by hluk nikoho nerušil. Také je třeba uvážit, že tato plocha je v dostatečné výšce nad tokem řeky, takže by ani rozvodněná Ohře by nemohla poničit toto zařízení, jako v městském parku. Viz letošní vícenáklady zaviněné velkou vodou na fotbalovém hřišti nebo tenisovém areálu. Tyto náklady formou dotací stejně nakonec bude nést město, protože finanční možnosti sportovních klubů zřejmě nebudou dosahovat možnosti uhradit v plné výši sanaci škod. Tyto budoucí náklady na řešení škod plánovaného zařízení by umístěním celého areálu do prostoru stadionu byly ušetřeny. Jde o to jen se zkusit domluvit a projevit vstřícnost z obou stran, to však ale záleží na případných parlamentářích z obou stran.
Celý tento článek je však jen můj názor, možné je, že většina občanů má názor odlišný. Já jsem jen chtěl tímto článkem k současně probíranému problému přidat několik svých ale…

ČeTo

Komentáře

Park a špunty do uší Reagovat