Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Několik vět od "Tří Lip"


Začnu sice opožděným, nicméně upřímným přáním všeho dobrého do nového roku 2011. Ten loňský byl z pohledu návštěvnosti a tudíž i položky příjmů /v poměru k výdajům/ nejslabší za 8 let v novodobé historii kulturního domu. Pamatujete? V lednu 2003, kdy se "Tři Lípy" s velkou slávou a také velkými plány otevřely veřejnosti, po dlouhé a nákladné rekonstrukci, jsme teprve za pochodu zjišťovali, jaké jsou možnosti nabídky kulturního programu a především, jaký je a bude zájem vás, potencionálních návštěvníků.
Začínali jsme tehdy /5 zaměstnanců/ se značnými iluzemi a to hlavně v představě, kterak jsou libochovičtí natěšeni a hrdi, že po více jak deseti letech, kdy vlastní historická budova chátrala, mohou opět za kulturou v místě bydliště. Vypsali jsme několik anket, ve kterých jste vy sami mohli rozhodnout, které že divadlo, koncert, případně jakýkoli jiný pořad by se vám zamlouval. Výsledky, až na pár světlých výjimek byly tristní, nicméně již v roce 2004, kdy došlo k navýšení rozpočtu /a snížení zaměstnanců na 4/, jste si přeci jenom cestu do Třech Lip našli v hojnějším počtu.
Postupem času vzrostl počet konaných akcí na 200 za kalendářní rok 2005 a na rekordních 470 akcí v roce 2008, a to i přesto, že zaměstnanců ubylo /2,5 zaměstnance/. Mezi lety 2005 až 2010, kdy se na radnici měnili tajemníci i hospodáři, měnily se /někdy velmi zvláštně/ i představy o "fungování" a řízení kulturního stánku.
Vznikala a zanikala kulturní komise, několikrát se stěhovalo informační středisko /bez jehož pomoci - sl. Smolová - si činnost spojenou s předprodejem vstupenek a zajištěním výlepu plakátů a informováním - díky pevné lince, která v kulturním domě není - ani nedovedu představit - díky Petro/. Začali jsme vydávat a do vašich schránek rozesílat měsíční kulturní přehledy "obohacené" o info z místní knihovny, bazénu či státního zámku. I tyto přehledy byly několikrát rezolutně zrušeny, aby po několika planých měsících byly opět "přikázány" tisknout a pomohly vám ve snadné orientaci, co se kde a kdy v Libochovicích děje. Přidali jsme se k charitativní akci - Běh Terryho Foxe - nyní Běhu proti rakovině, začali pořádat Drakyádu i Lampionový pochod a tyto akce, včetně všech ostatních, konaných přímo v kulturním domě, se snažíme udržet a to přesto, že v roce 2009 byl počet pracovníků zkrácen /včetně platu/ na 1,5 zaměstnance. Jak jsem již nakousl, návštěvnost má klesající tendenci přestože se snažíme udržet cenu vstupek na přijatelné výši, s ohledem na možnosti vašich peněžek.
Chci touto cestou poděkovat všem, se kterými byla spolupráce v uplynulých letech plodná, přínosná a smysluplná. Především pak členům libochovické divadelní Scény - paní ing. Aleně Burdové, Jaromíru Tlustému, Milanu Hrzánovi a Jiřímu Dědourkovi - Zlomte vaz. V neposlední řadě Elišce Jakubcové a Janě Tošnerové, tak jako Jiřímu Růzhovi či Olince Psotové, kteří se ve svém volném čase věnují aktivitám spojeným s činností a provozem Třech Lip. Určitě bych na někoho zapomněl a tak to shrnu do lapidárního - díky vám všem, kteří máte skutečný zájem o naplnění kulturního domu životem.
A jak jsem začal, tak chci i skončit - a přestože na rozdíl od jiných podobných zařízení nemáme k dispozici šatnářku, pokladní, uvaděčku, o zvukaři či osvětlovači ani nemluvě - přeji vám do roku 2011 vše dobré, chci věřit, že si libochovičtí cestu do Třech Lip najdou.          

provozář J.J. Chadraba

Komentáře