Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035152. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Veřejné budovy města Libochovic, jejich poslání a historie

17. část

Hasičská zbrojnice

Dnešní „Dobrovolný hasič“, dříve „Požárník“, předtím „Hasič“ je označení člena jednotky sboru dobrovolných hasičů, který bojuje proti požárům, ekologickým haváriím a jiným mimořádným událostem. Pro práci každé hasičské organizace jsou důležité dvě věci: Dobré vedení a zázemí. V Libochovicích první záležitost byla splněna již roku 1873, tedy pro hasiče. Pro požárníky po roce 1950. Ale pro současné hasiče zbyly jen oči pro pláč - bohužel snad ani ty oči nezbyly, hasiči došli a nakonec zbyla jen hasičská (možná) funkční stříkačka, která zůstává v majetku města.


Otisk dobového razítka.

A druhá podmínka zázemí: to znamená materiální a finanční pomoc a samozřejmě místo, kam to všechno nakonec dát. Tak vznikaly v českých obcích hasičské zbrojnice, poté též požární zbrojnice - objekty nebo jejich části určené k uskladnění věcných a technických prostředků požární ochrany - např. hasičská hadice, pumpa apod. - tak, aby byly chráněny před nepříznivými klimatickými účinky nebo vlivy nevhodného prostředí a aby přitom byla zajištěna jejich rychlá a snadná dosažitelnost a pohotovost. Tolik technické označení této záležitosti.
A jak to bylo s Hasičskou zbrojnicí v Libochovicích? Pro první uskladnění stříkačky, tehdy mechanické, sloužila stodola ve dvoře tehdejší radnice, směrem k Záměstí - viz kapitola Radnice.


Obrázek č. 1

Jako první sloužila stříkačka od p. A. J. Lammera, velitele hasičského sboru v Praze, za 950 zl. r. od 20. října 1873. Financovala ji vysokorodá paní hraběnka Terezie z Herbersteinů, a to částkou 790 zl. r. č., zbytek pak sponzoři. Podmínka paní hraběnky však byla: „V pádu rozpuštění spolku stříkačka opět do její majetnosti se navrátiti má“. (Obrázek č. 1)
Od roku 1929 vlastnil sbor moderní automobilovou stříkačku, kterou si zakoupil za finanční podpory města, peněžních ústavů a obyvatel (87 720,-korun). Protože tato nedostatečná garáž (stodola) pro hasičskou stříkačku a také z důvodů, že část tohoto pozemku byla převedena spořitelně při její novostavbě, odsouhlasila městská rada na svém zasedání 6.května 1932 koupi a úpravu stodoly paní Flory Brillové na Záměstí (dnešní HZ). Stavba se konala veřejnou soutěží. Tuto soutěž vyhrál Eduard Roll, stavitel z Loun, který zahájil stavební práce 31.10.1932. Jednak bylo v zadání stavby rozbourat starou garáž (stodolu v majetku města) a přestavět stodolu paní Flory Brillové a upravit okolí. Celkové náklady 17 323,- Kč, odkoupení stodoly od p.Flory Brillové 35 tisíc Kč a další náklady. Takže konečná cena se pohybovala okolo 60 tisíc Kč. Nakonec však bylo v roce 1933 ještě proti původním předpokladům přistaveno vlastním nákladem sboru a za částečné finanční pomoci spořitelny a města nástavba nad zbrojnici - sborová místnost pro schůze a jiné příležitosti s nákladem asi 32 tisíc Kč. (Obrázek č.2)
Jak to bylo dál a jak se měnily staré typy stříkaček, nářadí a prováděly změny, není mi známo, protože přes veškeré snahy města není již hasičského sboru v Libochovicích.


Obrázek č. 2

Jisté je, že za časů požárníků v roce1969 se uvažuje o postavení nové hasičské zbrojnice s nákladem 2 500 000,-, protože při plánované výstavbě panelových domů v Revoluční ulici se uvažuje o zbourání staré zbrojnice. 
(Obrázek č. 3)


Obrázek č. 3

Na jaře v roce 1971 rada MNV projednala a schválila typ pro výstavbu nové požární zbrojnice a uložila vedoucím funkcionářům MNV, aby zabezpečili další postup při realizaci výstavby tohoto důležitého objektu. Tato stavba byla umístěna poblíž křižovatky Pivovarské a Revoluční ulice na pozemcích, které byly vyvlastněny zahradnictví p.Kotouče. Premiéra nové zbrojnice byla 5.11.1976.
Po roce 1989, kdy se nová požární zbrojnice jeví (vzhledem ke klesajícímu počtu dobrovolných hasičů) jako zbytečně velká a náročná na údržbu, vytápění atd., dochází k rekonstrukci zbrojnice staré a nová je určena k prodeji, výhodou byla rekonstruovaná kotelna. Zbrojnice byla prodána v roce 1993 formou dražby firmě Sklo servis s.r.o p.Kucha za 4 miliony 650 tisíc Kč. A tak se zase vrací vše zpět na prvopočátek do nové zbrojnice, která díky Bohu nebyla proti původním předpokladům zbourána. (Obrázek č. 4)


Obrázek č. 4

Co bohužel chybělo, byl dobrovolný hasičský sbor. Ani po rekonstrukci v roce 2002, kdy byla provedena oprava stropu a v prvním patře vytvořen byt pro velitele, nepřišlo mimo ostudy nic samo, prostě asi není ta správná doba v Libochovicích na obnovení tak tradičního spolku, jako jsou hasiči. Avšak: „Alea iacta est“ (Kostky jsou vrženy), jak prohlásil Caesar, konkurs byl znovu vypsán, ale nenaplněn. A i kdyby se místo velitele obsadilo, přesto budova bude asi již dále bez hasičů, protože stále není v Libochovicích ta správná doba k dobrovolné a neplacené práci ve spolcích takovéhoto typu.
Město po neúspěšném konkurzu nabízí celou budovu k pronájmu, a to ke komerčním účelům. Dnešní stav je takový, že v přízemí stavby je prostor určený k účelům města a byt v prvním patře je pronajat.

Tomáš Černý
Pokračování příště.           

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice