Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067519. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

ZUŠ v Libochovicích slaví malé jubileum


Patnáctý rok v životě člověka znamená prakticky konec dětství, začátek vlastní odpovědnosti za (ne)provedené skutky a vstup do společnosti dospělých. Takové malé výročí zažívá v těchto dnech i naše Základní umělecká škola v Libochovicích. Jistě, hudebnímu a výtvarnému oboru se tady vyučovalo již několik desetiletí, ale „jen“ jako součást větší lovosické jmenovkyně. Prvním lednem roku 1996 se naše zuška stala oficiálně součástí ZŠ J.E.Purkyně, příspěvkové organizace Města Libochovice. Následovalo desetiletí práce ve skromných materiálních i prostorových podmínkách v nájmu Zámku Libochovice. Školní rok 2006-2007 však už konečně začal ve zcela nových učebnách zrekonstruované historické budovy Kulturního střediska U Tří lip. Vida, takže i v létě nás čeká další malé jubileum, tentokrát pětileté!
Nedávný veřejný koncert, pořádaný tradičně k oslavě vánočních svátků, snad všem přítomným ukázal, že naše práce s dětmi přináší své výsledky. Před zmíněnými pěti lety se pohyboval průměrný počet žáků naší školy kolem jednoho sta. V letošním školním roce je nárůst zájemců o umělecký obor téměř stoprocentní! To zvládáme se stále stejným počtem čtyř učitelů na plný úvazek a dvou externích, samozřejmě s rozšířeným pracovním úvazkem. Tyto řádky možná někteří považujete za chvástání. Já jimi chci hlavně poděkovat svým kolegům, v čele s panem ředitelem Josefem Krobem, za jejich dobrou spolupráci!
 Například příchodem paní učitelky Renaty Hoškové jsme rozšířili počet tříd výtvarného oboru ze dvou na pět a v současnosti je o studium tohoto oboru zájem i mezi dospělými! Že jsou za její prací vidět konkrétní výsledky, mohou potvrdit nejen rodiče žáků, ale i veřejnost např. na poslední výstavě U Tří lip, kde výtvarníci zcela přetvořili dle svých představ malý sál na smyšlené město Výtvarkov. K této rozsáhlé akci se vyjádřila paní učitelka: „Postavili jsme město s názvem Výtvarkov. Do projektu se zapojili žáci všech věkových skupin výtvarného oboru, tj. předškoláci i žáci 1. a 2. stupně základních škol. Město tvoří práce plošné i prostorové. Materiál, který jsme použili, byl převážně odpadový. Město jsme tvořili z kartonových krabic, papírových a jiných obalů od výrobků, z PET lahví a víček, z igelitových fólií a dalších nasbíraných materiálů. Tyto materiály jsme přetvářeli, vzájemně spojovali a dále barevně dotvářeli. Pracovali jsme také s přírodninami, jako jsou například kaštany, větvičky, listí, apod. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit něco velkého, co nás ale bude stát pouze práci. Žáci se tak naučili, že mnoho materiálu vhodného pro tvorbu nasbírají všude kolem sebe, aniž by ho museli kupovat. Zároveň si žáci vyzkoušeli spoustu pro ně nových technik, jako bylo drhání, pletení z pedigu, pro některé malba na sklo, dále tisk rukama a nohama, malování štětcem, aniž by ho drželi v ruce, atd. Velkým potěšením všem bylo první setkání s malířskými stojany a práce u nich. Děti musely řešit spoustu vzniklých problémů, jako spojování odlišných materiálů, konstrukci předmětů, vyváženost hmoty v prostoru a další. Díky tomuto projektu se žáci stali na nějaký čas architekty, módními návrháři, modeláři, konstruktéry, malíři, kreslíři apod. Podařilo se nám tak oživit odpadový materiál a dát mu v mnoha případech novou funkci.“
Již nyní je domluvena další spolupráce s organizátory Libochovického divadelního léta, kdy bychom podobnou výstavou chtěli přispět k popularizaci této bohulibé kulturní akce. Účast na různých výtvarných soutěžích, včetně té letošní nejprestižnější, vyhlášené MŠMT pro ZUŠ ČR, je už samozřejmostí.
Stejnou radost nám dělají i žáci hudebního oboru. Zájem o účinkování v našem pěveckém sboru neustále narůstá a s panem učitelem Jiřím Grünerem řešíme otázku, zda založit ještě jeden sbor přípravný a zavést tak určitou selekci v tomto hudebním zaměření.


Libochovická hudební skupina No Headache.

Členové dnes již velice známé libochovické skupiny s názvem No Headache jsou potvrzením toho, že když se sejde hudební talent s pracovitostí a kolektivní touhou se prosadit, to vše podpořené praktickými zkušenostmi vedoucího učitele, je na světě projekt, jaký nám může závidět i kdejaká větší zuška. Že nedělají radost jen mladým posluchačů, jsem se osobně přesvědčil při návštěvě předvánočního posezení se seniory v našem kulturním středisku. Když šli někteří z našich starších spoluobčanů při rokenrolové skladbě Ivana Hlase Na kolena skutečně do kolen, uvědomil jsem si s úsměvem, že i pro mnohé z nich byl v mládí tento hudební žánr nejbližší.
Čekají nás okresní kola soutěží ve hře na kytaru a klavír, která chceme našimi žáky obsadit. V případě klavíru by se tak stalo poprvé v novodobé historii školy. Již samotná účast je vždy úspěchem. My zároveň věříme, že jména Tomáš Kubíček, Michal Havlíček, Aneta Hodinová, Michal Pavlata a mnoho dalších v hudebním světě nezapadnou a budeme o jejich úspěších často slýchávat.
Nejsem sice Libochovičan, moje trvalé bydliště je v Litoměřicích, přesto se toto městečko stalo za těch 16 let dojíždění mým druhým domovem. Spolupráce s místními byla vždy vstřícná a vzájemná, a tak mě po komunálních volbách potěšil i pohled na složení rady města. Kromě paní starostky, kterou osobně zatím neznám, jsou ostatní členové rady s naší zuškou nějak spjati. Pan Krob jako náš ředitel, paní Ryšavá, paní Stará či pan Šindelář coby rodiče našich žáků. Ta vzájemná provázanost lidí, kteří jsou svými spoluobčany považováni, s naší školou je potěšitelná.
Kultura má v našem životě svoje nezastupitelné místo a provází nás doslova na každém kroku. Její konzumaci z velké části sami určujeme. Naše koncerty mají v tomto směru, na poměry v Libochovicích, výjimečně vysokou návštěvnost. Víme, že jsou to převážně rodinní příslušníci našich malých umělců, kteří se o tuto potěšitelnou skutečnost starají. Je mi však smutno, když vidím, že se pro nezájem ruší mnohá kulturní představení se špičkovými umělci a snad jediným hojně navštíveným pořadem je zcela bezduchá, komerci podřízená travesty show zženštilých chlapíků. Není to jen problém Libochovic, ale celospolečenský, který nehledí na kvalitu umění. Konzumní životní způsob nenutí lidi k hlubšímu porozumění kulturního prožitku, a proto většinu z nich oslovuje často bezduchá zábava, která pro danou chvíli jen pobaví. Něco podobného už zažíváme ve stravovacích zvyklostech. McDonald, KFC a podobná zařízení bleskově zaženou pocit hladu, o pozitivním zdravotním přínosu našemu tělu se ovšem hovořit nedá…
Vím, že takový trend svými slovy nezastavím. Pokud se někdo z našich čtenářů jen zamyslí nad těmito řádky, budu spokojen a věřit, že dobré kulturní umění se i u nás vždy setká se zájmem a pochopením. K tomu bychom rádi přispěli i my, učitelé ZUŠ v Libochovicích.
Na úplný závěr několik informací pro ty, kteří se zajímají o naši činnost, případně chtějí být nápomocni propagaci naší školy. Z každého veřejného koncertu dětí pořizuje pan Stanislav Tlustý obrazový záznam, který je poté založen do Kroniky města. Každý ze zájemců o takové DVD se může kdykoli s důvěrou obrátit na mě, nebo přímo pana Tlustého. Záznam prvních uměleckých krůčků našich dětí by asi neměl chybět v žádné domácnosti. Fotografie, programy koncertů, jejich termíny a jiné aktuality najdete na našich webových stránkách www.skolylibochovice.cz/zus. Budeme potěšeni, když i Vy se připojíte a podělíte s ostatními o Vaše postřehy, názory a fotografie! Přejeme všem pevné zdraví a úspěšný rok 2011!                                     

Petr Donef, ZUŠ Libochovice

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice