Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065594. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Veřejné budovy města Libochovic, jejich poslání a historie

16. část

První kino v českých zemích bylo otevřeno dne 15. září 1907 v domě „U modré štiky“ v Karlově ulici na Starém Městě, díky muži zvanému Viktor Ponrepo (vlastním jménem Dismas Šlambor). Neměl však pro Prahu monopol: krátce po něm založil František Tichý stálé kino „Illusion“ Na Slovanech, v Hybernské ulici vzniklo kino „Orient“ a na Poříčí kino „Elite“. Max St. Kock otevřel přepychový biograf „Kosmos“ na Příkopech a 5. prosince 1909 slavnostně zahájilo svá představení kino „Lucerna“ v moderní novostavbě ve Vodičkově ulici. Koncem roku 1909 měla Praha pět stálých kin a celá řada drobných putovních podniků promítala filmy na nejrůznějších místech ve velkých sálech a malých hospůdkách převážně na periferii města. Za další rok stoupl počet pražských kin na osmnáct, Brno jich mělo šest a rovněž v menších městech byla zakládána stálá kina, zatímco po venkově jezdilo mnoho kinematografů putovních.
Rozmach filmového podnikání nastal v Čechách až po vzniku Československé republiky v roce 1918. Díky rozsáhlé produkci hraných filmů vzniklo do konce éry němého filmu i několik děl, jimiž se český film dostal alespoň na průměrnou světovou úroveň.
V Libochovicích lze datovat vznik kina na den 28. října 1922, kdy byl otevřen sokolský biograf v hostinci "Říp". Sokolským jednotám se v té době stal velice výhodným zdrojem příjmů biograf. Takže výbor jednoty Libochovice dal podnět ke vniku sokolského biografu. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, vzniká užší výbor, tz. Bioodbor. Tento podvýbor se především zabýval opatřením vhodné místnosti a hlavně získával finanční podporu. Prvotní návrh zněl na přistavení levého křídla sokolovny, ale pro vysoké náklady a hlavně proto, že by se muselo zrušit letní cvičiště (dnešní basketbalová hala), byla dojednána smlouva s bratry Pokornými, kteří byli v roce 1922 vlastníky čp.30 (25.5.1903 kupuje Pokorný Karel). Bratři Pokorní přestavěli vlastním nákladem bývalé stáje a stodolu ve dvoře tohoto čp. na kinosál, a to nákladem přes 100 000 Kč. Potřebný kapitál se měl původně získat od členů jednoty a půjčkou vypsanou ve stokorunových úpisech. Byla však upsána pouze šestina. Zbytek se musel opatřit, a tak osobní záruky za půjčky poskytlo několik členů Sokola. Tím získali největší zásluhy na zřízení kina sokolové František Beneš, Jaroslav Chroust, dr. Prunar a také i všechny místní peněžní ústavy, které za výhodných podmínek do začátku zapůjčily peníze. Bratři Pokorných mohli tento objekt výhodně prodat již před přestavbou jako hostinec a stáje. Prodávají však šikovně, až když je přestavba hotova a kino v provozu. Majetkové poměry však byly nevyjasněné, protože 15.1.1925 Karla Vlčková kupuje hostinec a bývalé stáje, nyní kino, ale sokolové mají v nemovitosti právě věcné břemeno na kino, které nemají v nájmu, ale považují je za svůj majetek. (Obrázek č. 1)
Kino se tedy otevírá, jak již bylo řečeno, slavnostně 28.října 1922 českým filmem „Tam na horách“, za účinkování ochotných bratrů sokolů, hudebníků. Po více než dvouletém provozu, kdy byl celý pořizovací náklad, převyšující 140.000.- Kč, zcela uhrazen, nastává v Bioodboru podstatná změna. Většina původních starších sokolů z tohoto odboru odchází a vedení ovládá mladší generace. Po dostatečném odstupu bylo vyhodnoceno, že změna byla ke škodě a že ani pozdější výměna osob nemohla již pro jednotu získat tolik prostředků, kolik by jich bylo potřeba k výstavbě sokolského stadionu a žádoucí úpravě sokolovny.V roce 1932 kino: 89 představení, 13 českých a 10 dětských. V roce 1935 mívalo Bio Sokol představení i v neděli odpoledne a večer. (Obrázek č. 2)
26.4.1944 je v Libochovicích promítán první barevný film „Lázeň na mlatě“ (nikoliv kolorovaný) na materiálu Agfa  Color. Obsah podle pamětníků nic moc. Je zajímavé, že zdejší fotoamatér Folauf již s tímto materiálem pracoval a docílil lepší výsledky.
Kinematografie byla znárodněna již v srpnu 1945 dekretem č. 50/1945 Sb. Po znárodnění kinematografie patřilo kino Československému státnímu filmu.
Budova jako taková, to je čp. 30, přechází do majetku rodiny Chabrů, později v srpnu 1953 ji získávají Zdislav a Marie Šípovi. Bývalé stáje, kino, přechází do majetku státu, potažmo Československého státního filmu.
V roce 1953 kino hraje mimo pondělí a čtvrtka denně.
Počátkem roku 1961, kdy se kino začalo přestavovat, bylo pro sál kina použito loutkové divadlo, dnešní knihovna. Sál se vytápěl vysokými kamny, takže diváci uprostřed se svlékali a na kraji seděli v kabátech. Nejhezčí okamžiky nastaly, když milá kamna tzv. bouchla, lepší než detektivka.


Obrázek č. 2

Ve starém kině byla prodejna cukrovinek a různých pochutin, což přestavbou vzalo za své.
Rekonstrukce celého kina v podstatě proběhla ve své hlavní fázi v letech 1965/66. Jednak se otočila orientace sálu vzhledem k hledišti a plátnu o 180 stupňů, zmizely tak příjemné balkony, z klasického kina se stalo kinem, kde bylo možno promítat širokoúhlé filmy, po zvukové stránce se přešlo na stereo zvuk a sál se rozšířil na 210 míst.
Po roce 1989 kino je převedeno ze státního majetku na Město Libochovice a proběhla nová částečná rekonstrukce a oprava kina. Vzhledem k tomu, že situace se Třemi lípami nebyla nijak růžová, začalo se o kinu uvažovat jako o multimediálním a víceúčelovém zařízení.
Protože však bývalý kulturní stánek se dočkal svého znovuzrození, vyvstal naléhavý problém, co dotovat a udržovat. Je třeba si bez emocí uvědomit, že návštěvnost kina během času klesala a ceny vstupenek stoupaly, tak jako všude v okolí, až se ustálily oba tyto ukazatele na nějaké úrovni, která se zachovávala. Ztrátovost libochovického kina v roce 2003 činila přibližně 84 korun na diváka, v roce 2004 navštívilo kino asi 4 200 diváků, ztrátovost kina dosáhla zhruba 270 tisíc. Město tak na každého diváka přispělo v průměru 63 korun.
V roce 2006 roční ztráta kina, které promítá jen v sobotu, dosahuje přes čtvrt milionu korun. To byl také hlavní důvod, proč radní navrhli zavření městského kina (r. 2007). Je třeba si uvědomit, že pokud by se kino zachovalo v provozu, vznikalo by nebezpečí nedofinancování tohoto zařízení v letech budoucích. Je proto několik důvodů. Lze předpokládat, že návštěvnost kina v malých a středně velkých městech nevzroste. Dále je nutno si uvědomit, že technika promítání se zřejmě v několika málo letech změní k nepoznání, časem se od filmového pásu zřejmě upustí zcela. Potom by však hrozilo financovat nákup drahé techniky s vědomím, že návštěvnost se nezvedne a i kdyby, ceny za filmy porostou v kolmější křivce než průměrné platy. V budoucnosti je zřejmě třeba, podle mého názoru, přejít od kina ke klubovému promítání filmů v menším sále pomocí videoprojektorů. K tomuto účelu by plně vyhovoval kupříkladu malý sál kulturního domu a lze i uvažovat o jakési kinokavárně jako podnikatelský počin. Prostor na toto zařízení je ve městě dost. Například bývalá sýpka, lze uvažovat i o bývalém pivovaru atd.
Kino tedy končí v Libochovicích svoji éru po 85 letech, a to anglickým filmem „Hvězdný prach“. Co bude s objektem, to musí rozhodnou zastupitelé města. Jako pravděpodobné se jeví prodej, popř. pronájem. Cenová nabídka na prodej již byla učiněna a přesto, že se ozvalo několik zájemců, doposud k prodeji kina nedošlo. Vedení města má podle usnesení zastupitelstva tak i nadále snahu prodat celou budovu a vybavení.
Pokračování příště.                              

Tomáš Černý

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice