Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Prosinec a Libochovice

 • 26. prosince 1336 je uváděn v majetku krále Jana Lucemburského tento majetek: hrad a vesnice Klepy, Libochovice, Radověsice, Lhota a Poplze.  A tento majetek téhož dne král Jan udělil Sbinkovi (Zbynkovi) Zajícovi z Valdeka
 • 17. prosince 1787 se na zámku v Libochovicích narodil Jan Evangelista Purkyně ze staré české rodiny jako syn knížecího úředníka.
  Roku 1867 proměnila se poštovní expedice v poštovní úřad a dne 11. prosince 1873 je otevřen telegraf v domě č. 50 poštmistra Františka Leníka.
 • 11. prosince 1890 zemřel Josef Čapek - řídící učitel v Libochovicích (narozen 10. února 1822). Od roku 1859 byl učitelem, rokem 1871, kdy přechází škola na nový školní zákon, se stal prvním řídícím učitelem. Čile se zapojoval do dění v Libochovicích a byl členem mnoha místních spolků. Dílo: "Dějepisný místopis města Libochovic" z roku 1878 a "Dějepis pomníku Purkyňova v Libochovicích“ z roku 1888.
 • 26. prosince 1911 byla otevřena nová dvorana a jeviště (v objektu U Tří lip) pro divadelní představení. Zpočátku tu vystupuje studentský ochotnický spolek Oharka, spolek Slunce a spolek Havlíček.
 • 15. prosince 1912 se v Malobratřicích v Českém ráji narodil Lochman Václav, známý libochovický děkan (31.8.1944 se stal kaplanem na děkanství v Libochovicích, kde se dočkal konce 2. světové války. 31.prosince 1982 odešel na odpočinek. Zemřel 29.9.2001 a je pohřben v Libochovicích).
 • Dne 13. prosince 1920 byl učiněn v Libochovicích pokus o komunistický puč, byly zřízeny revoluční a závodní rady ve sklárně a cukrovaru. Dělníci zabrali sklárnu a dvory v Chotěšově a Martiněvsi. Zatčen byl purkmistr Horký, redaktor Zeman,  p.Paur a 11 sklářů.
 • 28. prosince 1924 se ustavila Rada starších církve Československé v Libochovicích. Předsedou byl Ing. Jirák, náměstek Kokoška z Radovesic.
 • 11. prosince 1929 je v Libochovicích omezena funkce ponocný a jejich pravomoci a povinnosti jsou zčásti převedeny na městské strážníky, zčásti až do výslužby ji bude konat ponocný Josef Drnka, ten odešel do výslužby v roce 1936 a tak skončila služba ponocného v Libochovicích.
 • V roce 1933, 9. října byla zahájena výstavba nové spořitelny, 2. prosince 1936 byla otevřena pro veřejnost, zasedací síň byla obložena obkladem z ořechového dřeva a vyzdobena bustou T.G.M a obrazem J.Zázvorky.
 • Prosinec 1947. Předseda MNV žádá radu o rozhodnutí ve věci navrácení vlastnických práv synagogy Židovské náboženské obci v Lounech.
 • Prosinec 1948. V Libochovicích se prodávají vánoční balíčky (prodej vázaného zboží, potravin a pochutin) bez lístků za zvýšenou cenu:
  Kazetský                       70 balíčků      42 000,-
  Družka 88 Zeman  1100 balíčků    620 000,-
  Družka 82 Týř          1000 balíčků    600 000,-
  Družka 43 Pelc          500 balíčků    300 000,-
  Pešek Josef                 70 balíčků      42 000,-
  Kotnauer Vojtěch         70 balíčků      42 000,-
  Kužela Josef                43 balíčků       25 800,-
  Roubíková                    30 balíčků       18 000,-
  Šíp Zdislav                100  balíčků       60 000,-
  Celkem    2983            1 749 000,-
 • Tím byla z lidí odčerpána zpět pro stát vánoční renumerace, kterou obdržel každý pracující a penzista v částce 600,- až 1200,- Kč.
 • Prosinec 1948 Rada MNV se jednomyslně usnesla u příležitosti 52. narozenin Klementa Gottwalda, aby byl tento jmenován čestným občanem města.
 • 7. prosince 1948 koná rada přípravy na odhalení pamětní desky Bohuslava Lhotského na jeho rodném domě čp.5. Výroba pamětní desky byla zadána akademickému sochaři Miroslavu Zentnerovi.
 • Prosinec 1949. Spolek přátel Junáka v Libochovicích žádá, aby tomuto středisku byla prodána parcela 904/52 za účelem zřízení skautských domovů. Dosavadní pozemky, které Junák využíval od roku 1945, patřily původně tenisovému klubu Koželuh a město je opět pronajalo Tenisovému spolku. Takže zbývaly opravdu jen pozemky vedle bývalé skládky. Rada souhlasila s podmínkou, že na pozemek bude mít předkupní právo a že spolek parcelu nesmí využívat k jiným účelům. Tento pozemek byl bývalé městské smetiště, takže se obec ráda zbavila svých problémů (dnešní plocha dětského areálu, dnes Bílý zajíc).
 • 2. prosince roku 1951 bylo poprvé, ale jen na krátko, otevřeno loutkové divadlo. Zúčastnil se ho primátor hlavního města Prahy Dr.Václav Vacek s chotí, zástupce ministerstva informací ing.Miroslav Kouřil, zástupce Národní kulturní komise p. Bubrle. Přijeli zástupci tisku, fotografové, zástupce ministerstva informací v Ústí n/L. tajemník Týce, zástupce KNV p. Bouša, atd. a samozřejmě nemohli chybět ani místní funkcionáři z MNV, kteří sice moc nepomohli, ale o úspěch se podělili.
 • Prosinec 1953 - MNV vypracovává seznam vesnických boháčů:
  Dr.Ing. Jiří Brabec, bývalý zemědělec, t. č. zaměstnán u ministerstva zemědělství jako technický úředník. Svoje pozemky předal Krajskému výzkumnému ústavu zemědělskému.
  Jiří Škuthan, bývalý člen JZD, který od roku 1951 na „vlastní“ žádost odešel z družstva a svoje pozemky přenechal JZD. Od roku 1951 zaměstnán na dole, trvalé bydliště Světec u Bíliny.
  František Šán, byl vyloučen z členství v JZD, pozemky převzalo JZD a od 1.12.1953 na vojenském cvičení.
  Josef Löbl, vyloučen z členství JZD, pozemky převzalo JZD, t.č. bez zaměstnání.
 • 16. prosince 1956 je převzat do správy MNV hřbitov u sv. Vavřince od církevní správy. Zároveň s tím převzala vkladní knížky na jméno Krušina v hodnotě 2800,-Kčs, peníze určené na údržbu hrobu Krušinů. (Zdalipak tento fond alespoň chvíli vydržel.)
 • Prosinec 1961 MNV se snaží vyřešit problém komunikace od nádraží ČSD ke sklárně, protože o tento pozemek se dělí ČSD a sklárna a dále je třeba vedle tohoto pozemku vybudovat nové garáže ČSAD, protože ČSD již nechce pronajímat plechovou prozatímní garáž. Ale až v listopadu 1969 žádá ČSAD Lovosice o povolení výstavby garáží v prostoru Nádražní ulice.
 • 1989 Začátkem prosince uspořádalo OF Libochovice shromáždění občanů (účast asi 250) na protest proti sestavení vlády v poměru 15:5 (komunisti : nestraníkům). V prosinci se také sešel přípravný výbor Strany zelených a 19. ledna byla založena Strana zelených v Libochovicích. Je třeba podotknout, že v tehdejší době měla velkou podporu, vzhledem k tomu, v jakém stavu bylo životní prostředí.          

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice