Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066433. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Čp. 42


Sběrateli, panu Krobovi, se podařilo získat vzácnou a zajímavou  fotografii domu čp.42, někdy z let 1901 až (odhaduji) 1920. Je na ní dobře vidět nejen uspořádání přízemí na řeznictví a hospodu, ale zřejmě i tehdejší majitel řeznictví pan David a jeho manželka, hospodská paní Davidová. Dále se dovídáme z cedulí, že zde působil i zvěroklestič. Ostatní firmy jsou bohužel málo čitelné. Co dodat k historii domu? Byl postaven někdy před rokem 1613 a nesl název Dům Smolkovský. Již v roce 1613 jej kupuje za 250 kop Lorenc Bečvár a když v roce 1651umírá, dům zanechává vdově Dorotě.Od roku 1658, kdy je dům prodán, střídá poměrně rychle své majitele. V r. 1721 se stává majetkem Jiřího Wozába, mlynáře, který svůj dům čp. 63 vyměnil za tento dům. U něj se krátce zastavíme, protože tento mlynář vybudoval za svým domem přes cestu (dnešní Revoluční) na nynější parcele domu čp.113 vodárnu se stodolou. Tento majitel také pravděpodobně v roce 1725 celý dům čp.42 přestavěl, protože město mu 10. dubna povoluje, aby svůj dům zarovnal do jedné řady s domy čp.42 a 41. Po jeho smrti se manželka Barbora asi znovu vdává, protože v roce 1745 dědí dům její syn Josef Zimermann. V držení tohoto rodu je dům až do roku1873, kdy jej kupují Genofefa a Bedřich Čejka, ale obratem je dům prodáván v dražbě. Od výherce dražby Prokopa Výravského jej kupují manželé Terezie a Karel Davidovi. Teprve jejich syn Alois s manželkou Marii, patrně teprve v roce 1901, zřizují v levé části řeznictví a v pravé hostinec. V roce 1933 drží koncesi na řeznictví Jiří Leník, později Drábek Josef. Hospodu asi vedla i nadále paní Davidová, jako majitelka domu. Od ní dům zakoupil syndikát hraběte Lobkovice, který v okolí držel několik domů, právě s hospodami. Od roku 1941 je to hospoda Roudnického pivovaru (Lobkovic) a nájemkyní od 24.1.1941 je pani Marie Fišerová, a to do 17.3.1941. Od tohoto data vyplývá z rejstříku živností, že koncesi na hospodu získává paní Aloisie Korousová, živnostenský list jí končí likvidací živnostníků k 3.12.49. Rodina Korousova kupuje tento dům od Lobkovice v r.1943. Hostinec je neoficielně přejmenován lidovým názvem „ U kozího vraha“. Co můžeme vyčíst z tohoto názvu? Že pan Korous byl asi zřejmě oblíben, protože takovéto přezdívky se nedávají morousům nebo nepříjemným lidem. A ty kozy, odpověď je podle pana Aloise Korouse prostá. Za války kozí maso nebylo na lístky, tudíž aby hostinský naplnil žaludky a touhu po mase svých hostí, porážel a servíroval kozí maso.Hostinec byl v provozu do roku 1960, ne již jen o kozím mase, a poté zde vzniká vývařovna Jednoty. Od roku 1966 je zde městská knihovna, která se v roce 1972 stěhuje do nových prostor čp.3. Od té doby obchodní duch přízemí domu umlká. Po roce 1989 se však syn hostinského Korouse, Alois Korous, osamostatňuje, a v celém přízemí zřizuje dnes jíž celokrajově známou prodejnu průmyslového zboží, otevřenou od roku 1992. Celý dům byl znovu přestavěn a změnila se i čelní fasáda a vzhled domu.         

ČeTo

Komentáře