Datum a časDnes je pátek, 22.9.2017SvátekSvátek má Darina
Přístupy1005699. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Ze ZUŠ Libochovice


Čas prázdnin a dovolených pro žáky a učitele ZUŠ Libochovice je vedle odpočinku tím nejvhodnějším k zamyšlení, bilancování a přípravám na nový školní rok 2010/2011. Bylo toho vskutku dost, s čím můžeme být spokojeni.
V říjnu skončila jedna éra úspěšných tradičních akcí naší školy. Desátý ročník Víkendového muzicírování, který se konal v Rumburku a koncertem v Libochovicích završil svoje jubileum. Za tu dobu navázaly děti z Děčínska a Libochovicka mnohá přátelství, která přetrvávají dodnes. Jako vedoucí pěti ročníků budu s radostí a díky vzpomínat na vynikající houslistku Ivu Butlerovou z Londýna, která nás s tímto projektem oslovila a děčínskou klavíristku Janu Horákovou. Věřím, že pro naše děti vbrzku najdeme podobnou možnost společného muzicírování, i když v pozměněném složení a programu.
Přesto našim hudebníkům zbývá dostatek prostoru k veřejné prezentaci. Všechny tři tradiční veřejné koncerty (vánoční, jarní a závěrečný) se setkaly se značným zájmem. Ten jistě souvisí se zlepšujícími se výkony účinkujících, rozmanitostí žánru skladeb, ale i zařazením různých souborů do programů koncertů. Tady bych na prvním místě jmenoval dnes na Libochovicku již známou skupinu No Headache. Tomáš Kubíček s Michalem Havlíčkem sestavili tým nadšených muzikantů, ve svém středu s výraznou a nadějnou zpěvačkou Hankou Janatovou, kteří mají našlápnuto, pokud jim soudržnost vydrží, k slibné hudební kariéře! Pod odborným vedením pana učitele A.Černého dnes již tvoří vlastní repertoár, který příjemně oslovil nejednoho posluchače při jejich samostatných vystoupení např. na krajském kole soutěže zušek v Litvínově, na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech, 20. plesu jara a dalších.


Hudební skupina No Headache.

Dalším ze souborů, které mají ve škole své pevné místo, je dětský pěvecký sbor. Ten dosud vedla paní učitelka L.Zahradníčková, kterou po jejím odchodu na mateřskou dovolenou vystřídá pan učitel J.Grüner. Jeho zkušenosti v této oblasti nám jistě zaručí kvalitní práci sboru i v nastávajícím školním roce. Výsledky činnosti libochovického pěveckého sboru Melodie, kterým je jedním z vedoucích, jsou tou nejlepší vizitkou.
Komorní soubory, jakými jsou např. flétnový a klarinetový, skýtají další možnosti ke společnému muzicírování. Podle daných možností nástrojového obsazení a schopností hudebníků sestavujeme pod mým vedením soubor, který společně nacvičuje program pro veřejná vystoupení. Z toho plyne, že účast v těchto souborech je zcela otevřena všem zájemcům o kolektivní souhru, kteří ovšem musí splňovat základní hudební předpoklady pro ovládání svého nástroje.


Flétnový soubor.

Velkou radost nám dělají žáci, kteří mají soutěživého ducha, jsou pracovití a své umění rádi prezentují na veřejnosti. K nim patří Aneta Hodinová a Jan Palata, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v okresním kole soutěže ZUŠ v komorní hře. V následném školním roce je MŠMT ČR vyhlášena soutěž ve hře na klavír a smyčcové nástroje. Věřím, že poprvé v novodobé historii naší školy obsadíme také tuto soutěž klavíristou.
Mnozí z Vás si zajisté všimli, že nedílnou součástí našich veřejných koncertů bývají i výstavy prací našich mladých výtvarníků. Po závěrečném koncertu ke mně přistoupila neznámá žena se slovy: „Máte krásnou výstavu! S paní učitelkou jste to vyhráli, važte si toho…“ My si toho opravdu vážíme! Paní učitelka R. Hošková dává do své práce celou svou osobnost a volný čas. Ačkoliv je u nás na částečný úvazek, její pracovní záběr je mimořádný. Během prvního roku její činnosti se počet žáků prakticky zdvojnásobil a je zřejmé, že v září z původních dvou tříd otevřeme třídy čtyři! A protože neopomene zapojit děti také do různých výtvarných soutěží, Štěpánka Spurná a bratři Chadrabovi patří mezi první oceněné.
Zatímco výsledky práce dětí nás těší, to samé nemůžeme tvrdit o kvalitě odvedené práce těch, kteří stavěli nové prostory pro naši školu. Letos vstoupíme do pátého školního roku v nově zrekonstruovaném Kulturním středisku U Tří lip. Podmínky pro výuku jsou oproti působení v areálu zámku nesrovnatelně lepší, ale například nekvalitní dveře a kliky na učebnách, netěsnící okna či popraskaná omítka rozhodně nesvědčí o dobře odvedené práci na historické budově v centru města a nám ztrpčuje život. Věřím, že ty nejnutnější opravy do začátku školního roku  zvládneme ke spokojenosti nás všech.
Od září dojde v ZUŠ k několika změnám. Tou důležitější je asi výše školného, zatímco způsob platby zůstává stejný - tedy inkasem z bankovního účtu, k němuž budeme potřebovat souhlas rodičů. Děti v přípravném studiu, kteří budou mít výuku ve skupině (2 až 4 žáci v hodině) zaplatí 800,- Kč za pololetí. Žáci s individuální výukou zaplatí na školném 1.200,- Kč za půlrok. Za případný další hudební nástroj (sólový zpěv) se školné sníží o 50%. Dospělí zaplatí 1.700,- Kč a zájemci o sborový zpěv a orchestr, tedy kolektivní výuku, zaplatí 300,- Kč za půlrok. Školné za výtvarnou výchovu zůstává na stejné úrovni, tedy 600,- Kč, přičemž v kombinaci s hudebním oborem se jeho výše nezmění! K podstatným změnám prakticky nedochází, proto věřím v oboustrannou spokojenost.
Tou další změnou je nástup mladé paní učitelky Lenky Abrahámové, absolventky teplické konzervatoře, která vystřídá ve výuce klavíru paní učitelku L. Zahradníčkovou, jež nastupuje na mateřskou dovolenou. Oběma přejeme jen to nejlepší!
Závěrem mi zbývá poděkovat Vám všem, kteří podporujete naši činnost a práci mladých umělců Libochovicka. Věřím, že i v novém školním roce bude pokračovat naše tradičně dobrá spolupráce, jakožto i s ředitelem ZŠ a ZUŠ panem J.Krobem, jeho zástupcem panem M.Michaličkou a celým pedagogickým sborem!             

Petr Donef, ZUŠ Libochovice

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice