Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030191. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vzpomínka


V letošním roce by se dožil 100 vážený občan města Libochovic, bývalý starosta Sokola a protifašistický odbojář pan Jindřich Křesťan. Narodil se 14.7.1910 v Libochovicích.
Byl zaměstnancem pojišťovny a se svou rodinou žil poklidný a spokojený rodinný život.
V té době netušil, jak těžký úděl mu osud přichystá v nejbližších letech. Přišla pokořující zrada od našich spojenců, Anglie a Francie, kteří spolu s Německem a Itálií podepsali v r. 1938 tzv. “Mnichovskou dohodu”, která nařídila ČSR stáhnout zmobilizované vojsko a postoupit dobře opevněné státní hranice německé armádě. V roce 1939 vstoupila německá vojska na území ČSR a následovala šestiletá okupace.
Mezi obyvatelstvem panovala zoufalá nálada, které ještě přidala demise prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše a jeho odlet do USA. Národ se cítil pokořen, ale ne poražen.
Na tuto situaci zareagovaly ilegální odbojové organizace, které se svou činností snažily obyvatelstvu dodat naději.
V té době byla založena ilegální sokolská organizace “Jindra”, jejíž členem se stal i pan Jindřich Křesťan.
Organizace byla prozrazena, Jindřich Křesťan zatčen a odvezen do úřadovny kladenského gestapa, kde byl podroben krutým výslechům. Byl odsouzen k pobytu v Terezíně, pak převezen do pověstného koncentračního tábora Osvětim. Tam onemocněl tyfem, ale podařilo se mu přežít. Nakonec mu bylo souzeno dočkat se osvobození americkou armádou v koncentračním táboře Buchenvald a šťastně se vrátil domů k rodině.
Pana Křesťana jsem znala jako starostu Sokola, kam jsem chodila v letech 1939-1941, a pak po válce, až do zákazu jeho činnosti v roce 1949, cvičit.
Blíže jsme se poznali až v době, kdy jsem působila na “Zvláštní škole v Libochovicích”. Ve dnech 5.5.-9.5., kdy se slavilo osvobození našeho státu Rudou armádou, jsem zvala pana Křesťana na besedu se žáky. Vyprávěním o své ilegální činnosti a pobytu v koncentrácích zaujal nejen nás dospělé, ale kupodivu i naše problémové a poněkud neukázněné žactvo.
Jeho vzpomínky nebyly nikterak patetické. Snažil se popsat vězeňský život v nenormálním prostředí plném krutosti.
Všechno to vzpomínání bylo prodchnuto vděčností a láskou ke své ženě Jarmile, která, jak tvrdil, ho svými dopisy a povolenými balíčky udržovala při životě. Naléhavá byla i vzpomínka na dcery Helenu a Hanu, kvůli kterým se chtěl vrátit.
Na pana Jindřicha Křesťana vzpomínám ráda a s úctou a přála bych si, aby zároveň se mnou vzpomněli i ti libochovičtí občané, kteří ho znali.                     

Jaroslava Stará

Komentáře