Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066432. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Místní názvy a Libochovice

část 10.

V roce 1905 byl plánem rozvoje vyřešen prostor proti sokolovně a pokračování směrem k severu. A tak 22. července 1909 kupuje obec děkanský pozemek mezi sokolovnou a zastávkou, to je 2920 čtverečných sáhů, z toho na ulici 930 sáhů, k prodeji 1990 sáhů. 1 sáh na 10 korun, na východní straně za 1,50. Pozemky byly zakoupeny na výstavbu ulice dnešní Komenského a odprodej pozemků na výstavbu domků. Poté pokračování Kerkovy ulice dostává v jejím dalším pokračování název Házmburská, a to až k vyústění na silnici na Klapý. V té době mizí název Kerkova ulice a vzniká původně zamýšlený název ulice Komenského, dále (tak jak pokračovala výstavba domků) mizí název Házmburská a celá ulice nese jméno Komenského (Obrázek č.1). O spojce mezi ulicí Komenského a dnešní Čechovou bude pojednáno dále. V souvislosti s výstavbou nové cihelny byla zahájena stavba kanalizace v této ulici. Tato stavba byla ukončena v červnu 1972 a postupně se budovaly domovní přípojky. V roce 1974 MNV zamýšlí vybudovat prodejnu smíšeného zboží v Komenského ulici (kde?) a přemístit prodejnu papíru ve Vackově ulici na náměstí a uvolnit tak čp. 46 pro demolici. Proč, není známo, zápis z rady toto dále nespecifikuje.


Obr. č. 1

Tato ulice sloužila od prvopočátku jako část vilové čtvrti, která byla původně plánována v celém východním sektoru od ulice Čechovy. Ulice měly být situované kolmo na sebe a jejich četnost větší (obrázek č.2). Bohužel tato vize nenašla ve své době naplnění a později se výstavba tímto směrem rozšiřovala jen velice pozvolna. Snad jen jako výjimka byl obchod Josefa Sochora v čp.288 a v čp. 340 obchod Anežky Fišerové. Je také zajímavé, že právě v této ulici vznikla přemístěním ze školy základní v roce 1952 nedaleko hlavní školy i škola tehdy pomocná, nyní praktická.


Obr. č. 2

Pokorného - (Obrázek č.3) Jak již bylo výše řečeno, původní název Házmburská, okolo roku 1900 krátce také Záměstská -  Fügnerova, ale to opravdu jenom krátce, protože když 31.března 1911 byl otevřen hotel Libuše v nově postaveném domě stavitele Františka Krupky, získává tato spojka název prozatím pracovní: ulice Rudolfa Pokorného. Skutečně tato ulice byla zkolaudována a zprovozněna pod názvem ulice Pokorného až červenci roku 1934. K její celkové úpravě bylo přikročeno dokonce až v roce 1935. Ulice byla postupně zastavěna a v roce 1969 zbývala volná stavební parcela vedle domu p. Česalové, zahrada p. Hajného o výměře 13 arů a 51 m2. Jméno Rudolf Pokorný je zmiňováno výše v souvislosti s ulicí Dr. Vacka a pamětní deskou Rudolfa Pokorného. Tato, přestože krátká, spojka měla dva důležité body. A sice dům, který postavil stavitel Kupka „Hotel Libuše“, a potom získala tato ulice na významu tím, že přímo na severní straně je zastávka Libochovice město.


Obr. č. 3

Tyršova - (Obrázek č.4) Tato ulice by se dala nazvat ulicí dělených parcel. Nejstarší dům je čp.103, postavený před rokem 1707, a na druhé straně je čp.105, poměrně mladší z roku 1879. Dělené parcely. Tak, jak se jednotlivé děti majitelů vdávaly a ženily, dělily se postupně parcely osamělých domů na nová čp. Například čp. 106, postavené před rokem 1749, se dělí na 106 a 107, čp.136, postavené před rokem 1795, na 136 a 267, čp. 139 z roku 1837 přeměňuje svá políčka na dnešní čp.140 a 141. Čp. 150, postavené před rokem 1819, dělí své pozemky mezi potomky majitele, a to dnešní čp.150, 151, 157, 270. Největší plochu dělí a prodává postupně majitel domu postaveného před rokem 1862, čp.172. Jemu patřily parcely s dnešními čp. od 172 do 218. Pojmenování této ulice se také vyvíjelo tak, jak šel čas. Původně Mostecká, později Koštická, protože to byla původní hlavní silnice směrem k západu, na Koštice (později si ji jistě pamatují Libochovičáci jako polní cestu směrem k Viselci). V roce 1920 je přejmenována na Tyršovu, protože vedla k sokolovně a její pokračování směrem k západu, kde již také začala výstavba, získává název Fügnerova. Tyto názvy platí dodnes. Jako celek byla tato ulice poměrně tichá, s ojedinělou rukodělnou výrobou. Můžeme jmenovat kupříkladu papírnictví v čp. 259 (dnes zbořené) pana Stejskala, malíře pokojů p. Aloise Stejskala v čp.161, kováře p. Tymicha z čp.165, svrškaře p. Jiráska v čp.194, p. Hendrycha, obchodníka s kůžemi, v čp.173.Obr. č. 4

Čechova - Tato ulice patří mezi ulice s novější zástavbou, i když její pojmenování prodělalo několik změn a úplně původní název je velice starý. Původní název Hradská je odvozen od směru, kterým vedla, od Mostecké brány směrem na Házmburk. Po zániku významu hradu pro město se mění její název na Třebenickou, určovala směr do dalšího provinčního městečka Třebenic. V roce 1920 v rámci přejmenování ulic jmény významných osobností českých dějin a umění získává název Čechova. V roce 1931 dochází k novému vydláždění ulice, a to od čp.36 na náměstí Svobody až hospodářskému družstvu, to je v délce 226 m a šířce 8,00 m.
V roce 1948 na návrh Karla Jakobiho je tato ulice přejmenována na ulici V.I.Lenina. (Poznámka: V LN 1/2010 je pasáž o přejmenování této ulice na ulici V.I.Lenina z důvodu příjezdu Rudé armády do Libochovic, s tím zdůvodněním, že se jedná o chybné tvrzení, protože v roce 1945 tímto směrem Rudá armáda do Libochovic nepřijela. Obrátila se na mne paní Stará z Klapého, že skutečně od hřbitova Rudá armáda přijela. Otázka, kudy tedy přijelo první vozidlo Rudé armády, je přesto nadále sporná. Jako první složka ruské armády do Libochovic dorazilo po půlnoci na 9.května ke hřbitovu několik tanků ve směru od Klapého, s největší pravděpodobností to však byla zbloudilá jednotka, protože hlavní proud směřoval z Teplic, přes Lovosice, Radovesice na Budyň. Šest důstojníků odešlo do města hledat NV, poté asi za tři hodiny tanky odjeli zpět. Kronika a archivy tvrdí toto: Od časných ranních hodin jedou těžké tanky na silnici od Chotěšova k Budyni a dále ku Praze. Je však nepotvrzenou pravdou to, že první jednotky projely od Radovesic směrem na Poplze ve stopách ustupujícího Luftkomanda, které úplně opustilo Libochovice 8. května okolo 19. hodiny.  - Luftkomando bylo nakonec zničeno v oblasti Peruce. Takže právě tyto jednotky lze považovat za první, i když Libochovicemi jenom nad ránem 9.května projely bez zastavení. Přesto má pravdu i p. Stará, protože ve směru od Klapého mohlo docházet k přesunu některých jednotek, které omylem v Lovosicích uhnuly předčasně směrem ku Praze, a tak se dostávaly do Libochovic směrem od Klapého.)


Silnice ke hřbitovu - směr Klapý.

V roce 1990 na návrh rady města získává ulice svůj původní název  Čechova. Celá historie této ulice i s obrázky byla popsána v LN 10/2009. Snad je možno dodat pouze několik maličkostí, v této ulici za tratí vzniklo v roce 1910 hospodářské družstvo, byl tu i kameník (kamenosochař) p. František Král (zřejmě v dnešní pozici kamenictví) a úplně poslední čp. v této ulici byl domek hrobníka z roku 1868, který od počátku patřil libochovickému děkanství. Až 16. prosince 1956 je právně převzat do správy MNV spolu se hřbitovem. Kupříkladu do března 1942 zde bydlel hrobník Václav Felix a od roku 1942 do roku 1948 pan František Vysoký.

Pokračování příště.            Tomáš Černý

 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice