Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065594. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Místní názvy a Libochovice

část 9.

Vrchlického
- (Obrázek č.1 a č.2) Původní název Lounská, a to od Lounské, neboli Mostecké brány až k hranicím města, kde navazovala na Lounskou cestu, tehdy bezvýznamnou, protože hlavní spojnicí na západ na Koštice, Louny a Most bývala cesta v pokračování dnešní Tyršovy ulice, podrobněji dále. Zástavba za Lounskou branou podle lounské silnice začala vznikat až po roce 1750, mimo domu čp.315, který je z roku 1720. Další starší stavbou, která stávala na tomto konci města u Lounské cesty, (poblíž židovské čtvrti), bývala panská kontribuční sýpka, která byla v roce 1744 vypálena a pobořena pruskými vojáky. Během času, tak jak se Libochovice rozrůstaly, získala si tato ulice na
svém významu a i hlavní směr směrem na západ opustil nynější Tyršovu ulici a přesunul se na tuto komunikaci. Z cesty se tedy stává ulice, pokračující dále okresní silnicí do Duban. V roce 1920 je přejmenována na ulici Vrchlického a je jí dodnes. V roce 1930 se začíná uvažovat o úpravě Vrchlického ulice v oblasti čp.310. Silnice tvořila prudkou zatáčku, protože obcházela domy p.Brilla. K realizaci tohoto projektu došlo v říjnu 1933 při stavbě a narovnání silnice (Vrchlického ulice), zbourán byl tedy dům čp.237 v majetku manželů Brillových stavitelem Rollem za 1500,-Kč i se stavbou opěrné zdi. Obec Libochovice tento dům vykoupila i s pozemkem 2 ary a 13metrů čtverečných za 50 tisíc korun. Zůstal pouze dům, který potom patřil p.Wilibaldovi Chabrovi. Zároveň došlo k vydláždění celé ulice, a to od náměstí Svobody až ke konci školního parčíku v délce 415 m a šířce 8,50 m. Další počin byl učiněn v roce 1946 při rozšíření Vrchlického ulice v prostoru náměstí Svobody, kdy došlo ke zbourání domů čp.103, 104, 144. (dnešní plácek se stánkem tabáku)


Obr. č. 1

Jedním z domů se svojí historii je čp.335, dům Wilibalda Chabra, který vlastní koncesi na hospodskou činnost, dříve tuto koncesi vlastnil jeho otec, A.Chabr (který však od roku 1936 provozoval hostinec v čp. 30 - dnešní Říp). V levé části bylo součastně uzenářství. Tato hospoda byla v provozu i po roce 1945, ovšem ve vlastnictví Jednoty, kdy se jedná v roce 1973 o problému uzavření hostince, protože nebylo možno získat nového vedoucího pohostinství. LN z roku 1973 o tomto problému referují: „Za zbytečný problém je pokládáno uzavření pohostinství ve Vrchlického ulici. Podle vysvětlení Jednoty se nejedná o nějaké zvláštní úpravy, ale o nástup a ustanovení nového vedoucího pohostu. (U Chabrů)“ Vysvětlení - dne 19.2.1973 totiž zemřel ve věku 60 let p.Václav Srpek, vedoucí pohostinství „ U Chabrů“ . Během své dlouholeté činnosti již jako vrchní číšník v hotelu Tři lípy získal si svojí odborností, ochotou téměř všechny své hosty staré i mladé generace. Měl rád své povoláni a hosté měli rádi jeho. Proto všichni byli tak překvapeni jeho předčasným skonem. Sloužil v pravém slova smyslu až do posledního dechu - tak zaniklo slavné pohostinství U Chabrů.


Obr. č. 2

Tato ulice byla směsí obytných a hospodářských budov (Löblův statek). Dále zde byla kdysi Židovská škola (od 28.7.1813 se přestěhovala z čp.310 do čp.336 na spojnici ulic Vrchlického a Luční - proti dnešnímu „domu hrůzy“ a vyučovalo se v ní prý až do roku 1863 - Osobně si myslím, že i později, protože nové umístění školy není nikde uvedeno). Vedle této školy bývala podle záznamů archivu nemocenská pokladna.

Luční - (Obrázek č.3) Původně pěšina v lukách směrem k Dubanům přes tzv. Ostrov (dnes tato pěšina ještě existuje, pokračování pod DD, benzínovou pumpou a bývalým motorestem), později ulice, a to od roku 1878. 16.7.1948 přejme-nována na ulici Kaplířovu a v říjnu 1990 opět na Luční. Podle Kaubka původní Luční ulici tvořil malý kousek ulice mezi rybníčkem a nynější Vrchlického ulicí, také poloha nejstaršího domu čp. 101 z roku 1762 napovídá její poloze, až později, postupnou zástavbou zahrad po roce 1820, vytvořila dnešní podobu. Vůbec nejstarší dům byl postaven v Luční ulici pod čp.95 v roce 1746, ale mám za to, že nesouvisí s dnešním čp.95. Ještě před úplnou zástavbou byla u této ulice skládka materiálu (ohrada) stavitelé Pokorného. Jako celek sloužila především jako oblast bydlení v rodinných domcích. Je třeba ještě doplnit, že v čp. 200 zemřel v roce 1957 herec, malíř a grafik (žák J. Váchala), Emerich Alois Hruška. (Obrázek č.4) Po 1918 se z něj stává kabaretiér, scénický výtvarník, v letech 1928 -1929 dramaturg a šéf výpravy Městského divadla v Kladně, na konci 20. a začátkem 30. let je zaměstnán v Divadélku Rokoko, poté v redakci Poledního listu, ve 40. letech dramaturg Divadla Járy Kohouta. Na tomto domě je umístěna jeho pamětní deska.


Obr. č. 3


Obr. č. 4

Máchova - (Obrázek č.5) Původně snad cesta do bývalé pískovny, přes pozemek dnešního DD. Herbersteinská pískovna bývala v prostoru dnešního stadionu a v části prostoru DD a stadionu. V roce 1893, po výstavbě nové školy, byl prosazen pro tuto uličku, nebo vlastně spojnici Luční a Vrchlického, název Žákovská. Tento název se však přiliš nepoužíval, byl to uměle vnesený název. 3.11.1932 byla přejmenována na Máchovu a tou je dodnes. Motiv pojmenování spadal do konceptu roku 1932, tak jak již bylo uvedeno, používala se jména českých význačných umělců a historických postav.


Obr. č. 5

Komenského - Když se v roce 1892 započalo s výstavbou nové školy, je tím zároveň dán popud k vzniku nové ulice. (Obrázky č.6 a č.7) A tak 28. března 1892, v den památky 300 letých narozenin učitele národů, Jana Amose Komenského, byl zahájen výkop základů pro školu, předpokládalo se, že tato ulice ponese jméno Komenského. Ovšem národ míní, církev mění. Protože zároveň v roce 1892, kdy byla zvýšena věž kostela Všech svatých a při této příležitosti byla libochovická farnost povýšena litoměřickým biskupem Janem Emanuelem Schöbelem na děkanství, dostává tato ulice na památku arciděkana Kerky název ulice Kerkova. (Obrázek č.8)


Obr. č. 6


Obr. č. 7


Obr. č. 8

Je si však třeba si uvědomit, že tato ulice končila v místě dnešní sokolovny, byla to tedy pouze spojnice dnešní Vrchlického ulice a ulice Tyršovy.

Tomáš Černý
Pokračování příště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice