Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030197. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Náš život se Sluncem 2

Tento článek navazuje na základní informace o sluneční činnosti, uveřejněné v Libochovických novinách 2/2007. Tento článek byl citován v různých časopisech a na internetu. Protože jsem dostal řadu dopisů s odkazem na tuto publikaci, rozhodl jsem se, že připravím druhý článek o Slunci a jeho činnosti a vlivu na naši Zemi. Jde o aktuální informaci po třech letech, kdy už dochází k výskytu skvrn na slunečním kotouči.
Rok 2007 je možno považovat za minimum sluneční činnosti. Na Slunci nebylo možno pozorovat žádné změny, tedy žádné sluneční skvrny nebo erupce a protuberance. Jak už bylo vysvětleno, tyto jevy na Slunci je možno pozorovat v jedenáctileté periodě. V závislosti na letopočtu jsme viděli, že pozvolný nárůst slunečních skvrn můžeme pozorovat v roce 2010.


Obr. 1 - Závislost čísla slunečních skvrn na letopočtu. Je vidět, že číslo dostoupilo na 70.


Obr. 2 - Sluneční skvrny viditelné na Slunci.

To se také potvrzuje (obr. 1). Z grafu vidíme, že roku 2009 končí minimum sluneční činnosti a Slunce se “probouzí”. Pomalu začíná nárůst 24. maxima. A tak nyní, v březnu 2010, číslo slunečních skvrn stoupá po strmé části křivky. Až dosud nejvyšší číslo slunečních skvrn dosáhlo 70!
Vizuálně můžeme vidět na slunečním disku černé ostrůvky slunečních skvrn (obr. 2). (Pozor! Slunce můžeme pozorovat pouze s filtrem, například skrz černou folii z diskety.)
K tomu dodejme, že tmavé skvrny na slunečním disku mají průměr několik set km. Největší viditelné skvrny mají 20 000 km v průměru. Pro srovnání je to plocha kolem čtyřiceti Českých republik!
Sluneční skvrny jsou vlastně jakési obrovské, velmi silné magnety na povrchu Slunce. Jejich magnetizmus je důsledkem mohutných elektrických proudů, které tečou při povrchu. Takové proudy zde mohou téci, neboť sluneční plazma je velmi dobrým vodičem elektřiny. Skvrny mají nižší teplotu (4000 Kelvina) oproti okolí (5800 Kelvina).
Jak už jsme si vysvětlili v prvním článku o Slunci, v maximu sluneční činnosti budou vznikat na povrchu Slunce silné erupce a protuberance. Stále častěji bude docházet k odtržení plazmatu z povrchu Slunce, který pak bude putovat sluneční soustavou. Bude-li erupce situována tak, že jak mechanické částice, tak i všechny druhy záření ze Slunce zasáhnou naši Zemi, dojde k ionizaci horních vrstev zemské atmosféry. Přímým důsledkem je magnetická bouře a vymizení dálkového příjmu na krátkých vlnách. Vzniká polární záře.
Vědci zjistili, že k této hře světel, na níž má podíl Slunce, dochází ve výškách 80 - 130 km nad zemským povrchem. Slunce produkuje tzv. sluneční vítr, plazmu tvořenou nabitými
 částicemi, protony a volnými elektrony. Zemské magne-tické pole částice tohoto větru o rychlosti 1000 km za sekundu vtáhne do horních vrstev atmosféry, kde tyto částice narážejí do molekul vzduchu a přitom dochází k uvolňování energie ve formě světla. Vzniká tak úžasná hra světel, která je neustále v pohybu - polární záře (viz též LN6/2000).


Obr. 3 - Na mapě je vyznačeno místo v provincii Quebec, odkud bylo spojení uskutečněno s výkonem 10W.


Obr. 4 - Vytápěná bouda stanice VE2KH s anténami na střeše, v popředí sněžný skútr.


Obr. 5 - Jean-Paul Bergeron se svojí štikou ulovenou z díry v ledu ve vytápěné boudě.

Věnujme se dále vzrůstu výskytu slunečních skvrn. Při tomto jevu dochází k ionizaci nejvyšších vrstev ionosféry (nad 220 km nad Zemí). Při silných ionizacích (vysoké číslo slunečních skvrn) vzniká jakési “plechové nebe”, umožňující odraz i velmi slabých radiových signálů i na nejvyšších krátkovlnných kmitočtech na velké vzdálenosti.
Nejlépe je uvést důkaz. Stanice OK1DIG na Horkách u Libochovic navázala koncem února 2010 fonické spojení s kanadskou stanicí z provincie Quebec, se značkou VE2KH. (Obr. 3) Jean-Paul Bergerou z Rouyn-Norande jezdí sněžným skútrem k jezeru, kde má vytápěnou boudu, ve které chytá ryby. Je to rybařina zvaná “Ice Fishing”. V boudě má vyvrtanou díru do ledu, ve které loví. (Obr. 4) Jean-Paul nejen úspěšně loví ryby (obr. 5),


Obr. 6 - Přijímač - vysílač stanice VE2KH. Výkon 10W. S tímto zařízením bylo uskutečněno spojení s Českou republikou.


Obr. 7 - Takové polární záře jsou pozorovatelné ze severu kanadské provincie Quebec.

ale věnuje se příjmu a vysílání na krátkých vlnách. Ke svému desetiwattovému zařízení (obr. 6) používá anténu, kterou má v boudě. Toto je důkaz, že při vyšším čísle slunečních skvrn, které bylo v den spojení VE-OK (35-70), bylo možno vysílat s malým výkonem. Výše na sever položené jezero umožňuje Jean-Paulovi často pozorovat krásné polární záře. (Obr. 7)
Podle grafu na obr. 1 můžeme předpokládat, že s rostoucím číslem slunečních skvrn, které by postupně měly dosáhnout 150, se můžeme těšit na polární záře viditelné i v Libochovicích.        

Antonín Glanc, OK1GW

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice