Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Prezidenti a Libochovice

Za Rakouska-Uherska nás císař nenavštívil, zato v roce 1910 navštívil Libochovice jako vysokoškolský profesor Tomáš Garrigue Masaryk, při příležitosti přednášky o politice pořádané spolkem Beseda. Přednesl jistě zajímavou studii na téma „O politice Pokrokové“, za účasti 500 návštěvníků v sále u „Tří lip“. Vděční libochovičtí občané se celé období od roku 1930 do roku 1938 snažili prosadit postavení pomníku TGM, otci zakladateli Československa. Lze však spolehlivě doložit, že Spolek pro zbudování pomníku prvnímu presidentu ČSR T.G.Masarykovi v Libochovicích byl založen 27.7.1933, kdy byly Zemským úřadem v Praze schváleny jeho stanovy. Tomuto prezidentu byla v Libochovicích 19.9.1937 uspořádána tryzna na náměstí (obrázek č.1), jeho socha byla odhalena rok po úmrtí, a to11.9.1938, měla však smůlu, přišla okupace a socha přečkala pouze do 24.9.1940, kdy byla sejmuta.
Další prezident, který se dočkal spojení, byť jen symbolického, s Libochovicemi, byl Edvard Beneš, který byl v roce 1937 jmenován čestným občanem města. Viz LN 11/2007.
Jak se doba měnila jak politicky, tak po stránce morální, jiní lidé v jiné době si odbyli další dvě tryzny, a to v roce 1953, při úmrtí Klementa Gottwalda (Bohužel též čestného občana Libochovic. Je však špatnou vizitkou všech zastupitelů města po roce 1989, že toto "čestné občanství" nezrušili).
Když 13. listopadu 1957 zemřel pro krátké nemoci prezident Antonín Zápotocký, tak následujícího dne večer se konala veřejná smuteční schůze k uctění památky zemřelého prezidenta. Dne 18. 11. 1957, v den pohřbu prezidenta Zápotockého, byla uspořádána smuteční tryzna. Smuteční oslavy byli přítomni, jak jinak, poslanci MNV. Z řad občanů byla účast malá, převážně členové KSČ, kteří spolu s pionýry drželi čestnou stráž. (Obrázek č.2)
Po něm zvolený prezident Antonín Novotný byl, také bohužel, první prezident, který navštívil Libochovice. Stalo se tak v roce1961 (3.března) a navštívil kravín a celá další akce proběhla v sále u „Tří lip“. Záznam autenticky hovoří takto:


Obrázek č. 1

„Sotvaže soudruh Antonín Novotný vystoupil, obklopili ho pionýři s kytičkami. A pak ho vítá předseda stranické organizace v družstvu Antonín Maleček. Seznamuje hosta s předsedou Národního výboru a předsedou družstva. Družstevnice Marie Štýbrová mu nabízí chléb a sůl. "Děkuji, děkuji! Tak copak mi pěkného u vás ukážete?" ptá se prezident. A skutečně, libochovičtí mu ukázali krávy a prasata. Jaké z toho měl osobní potěšení soudruh prezident, těžko dnes tvrdit. Další záznam pokračuje: „Obklopen předsedou družstva a ošetřovateli, zajímá se soudruh Novotný o výsledky chovu a o přírůstky. Z každého dotazu je zřejmé, jak zná zemědělskou problematiku“. Obr. č.3


Obrázek č. 2


Obrázek č. 3

Pak už si nás nikdo nevšiml. Soudruh Gustav Husák o Libochovicích asi nic nevěděl a první porevoluční prezident Václav Havel při svých jízdách po vlastech českých o Libochovice také nezavadil. A přes veškerá prohlášení presidenta Klause při nástupu do prvního volebního období, že bude prezidentem lidovým, který procestuje české kraje, jeho cesty vedly úplně jinam. Také si všimněte, že mimo TGM a p.Beneše se nikdy žádné normální sochy prezidentů už nestavěly. Jediná vyjímka byl K.G., ale ten měl to štěstí, že žil v dobách stalinistických ideálů. Však také jeho sochy skončily neslavně.

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice