Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066432. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Březen a Libochovice

 • Březen: 5. keltský měsíc pod názvem Nuin, keltský stromokruh (obdoba zvířetníku) - Jasan, křesťanský kalendář 3.měsíc  - březen
 • Král Václav I. potvrzuje Tepelskému klášteru vesnici Klepy: „Svolili jsme, že milý urozený náš Smíl velebnému pánovi Bernardovi opatovi Tepelskému díl vesnice jménem Klepy spravedlivým způsobem nadřečenému urozenému Smilovi patřící, za 200 hřiven stříbra prodal, kteroužto sumu on (opat jemu (Smilovi) v přítomnosti naší odevzdal až na 75 hřiven, kterém on (Smil) na oltáři sv. P. Marie v Teplé obětoval, přijímaje tam bratrství. Což se stalo roku od Božího vtělení 1237. Dáno u Prahy rukou notáře Vilíma 7. března“
 • Léta 1590 v první pátek v postě, t.j. 9. března, prodali purkmistr a konšelé obecní kovárnu na straně radověsické za 90 kop míš. Šimonovi kováři.
 • V březnu 1676 kupuje hrabě Gundakar z Dietrichsteina a jeho manželka Alžběta Konstancie libochovické panství.
 • Křesťanské zvyky, Libochovice, březen 1761: 19. březen  na den sv.Josefa má ofěru poctivý pořádek tesařský, 25. března vede se podruhé z farního kostela Všech svatých procesí ke statui Panny Marie na náměstí a tam se zpívají „Figuraliter“- Lauretanské litanie, pak se říká modlitba, nato se vede procesí zpět do kostela, kde je „post devantatum, hymnus“, požehnání s nesvatější svátostí oltářní.
 • 30. března 1830 se při tání ledu po kruté zimě rozvodnila Ohře tak, že „zatopila luka od Křesína až k Budyni“. Led zároveň prorazil zeď panské zahrady u Poplz a ve městě zbořil dům čp.94, u panského mlýna sebral kozy a urazil vodní pilu.
 • Léta 1884 v březnu počalo bourání a odstraňování zdejšího mlýna na řece Ohárce, starého 300 let, a také tento rok se dláždila Koštická ulice (dnešní Tyršova).
 • Obecní zastupitelstvo ve schůzi dne 23. března 1885 se usneslo na tom, aby v Libochovicích byla zřízena průmyslová škola pokračovací, aby obec opatřila potřebnou místnost a pokud by vydání nekrylo se zápisným a různými subvencemi, aby schodek kryl se z důchodů obecních, tak aby škola byla otevřena od počátku školního roku 1885.
 • 21. března 1887 se začalo se stavbou základů pro sochu J.E.P. od sochaře Josefa Strachovského. Přípravné práce převzal libochovický stavitel p. Josef Lang. Při stavbě základů se přišlo se na staré sklepy, což je důkazem, že dříve zde stávaly domy.
 • Školka Libochovice: Julie Straková zde působila ode dne 29. října 1898 do dne 8. března 1900, kdy se však provdala. Služné měla 300 zl., byt, palivo, svítivo a posluhu. 8. března 1900 byla jmenována Antonie Knorová, nar. 24.4.1868. Nastoupila 15. března 1900. Definitivum však od města dostala až 1. ledna 1916 a zůstala ve školce až do roku 1936.
 • 9. březen 1929 - Scéna hraje hru „V panském čeledníku“ (Stroupežnický) Fotografie č.1.

  Fotografie č. 1
 • „Roku 1929 zasadily kruté mrazy, koncem února a začátkem března řádící, tak hroznou ránu ovocnictví kraje, že byla tím zničena práce celých desítiletí. Až do výše 350 metrů nad mořem účinkoval mráz zhoubně, výše pak už zahynuly jen nejchoulostivější stromy. Proto mají obce výše položené své ovocné sady ušetřeny“.
 • Březen 1932 - V únoru byl v Roudnici promítán český zvukový film "Třetí rota", zpracovaný podle románu J. Kopty.
 • Březen 1932 - Okresní nemocenská pojišťovna byla od 1. března přeložena z Libochovic do Roudnice, tím byla tato pobočka změněna na podatelnu s úřední dobou 1 hodina denně.
 • Dne 20. března 1946 zemřel dlouho nemocný děkan Drbohlav. Novým děkanem se po úředních průtazích stal dosavadní administrátor Václav Lochman.
 • Březen 1947 - stavba dílny p. Poura - truhlářství, oplocení zahrady p. Hlavatého, plánovaná ulice na její jižní straně, v dnešní poloze, zakoupena a uvedena do provozu pumpa proti hostinci p. Králíčka. Schválena stavba záchodků v objektu MNV, původní návrh na poště.
 • Březen 1947 - Zemědělský referent Antonín Maleček žádá prostory v zámku na umístění družstevní prádelny.
 • 1. března 1948 byla do spořitelny dosazena Národní správa. Národním správcem se stal M. Troníček, 3. března pod jeho vedením zaměstnanci korporativně vstoupili do ROH, den nato do KSČ.
 • V březnu 1996 na výroční tenisové schůzi bylo odhlasováno, že tenisté nehodlají existovat pod basketbalovým klubem. Jako důvod bylo uvedeno neprůhledné hospodaření s vybíranými příspěvky, dalšími financemi a prý i touha členů rozhodovat sámi o sobě. Proto následně založili občanské sdružení, které zaregistrovali na Ministerstvu vnitra ČR.

  ČeTo

Komentáře