Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Leden a Libochovice

 • leden - Pro nás je důležitý římský kalendář, neboť z něho přímým vývojem vznikl dnešní náš kalendář. Ten původní měl podle tradice pouze 304 dnů a 10 měsíců (tyto názvy "číslovaných" měsíců se dodnes zachovaly v názvech posledních čtyřech měsíců). Později římský král Numa Pompilius přidal další 2 měsíce a prodloužil tak rok na 355 dnů. Římané zdobili ve starověku 1. ledna své domy zelenou barvou. Spolu se světly také bohatší Římané na Nový rok rozdávali dary chudým a dětem. Z toho se pravděpodobně vyvinuly dnešní dárky pod stromečkem.
 • Keltský kalendář - leden - Fearn, symbol strom 
 • 8. ledna roku 1376 koupil Vilím z Hasenburga se svým synovcem Mikulášem od Jana z Vartenberka, purkraběte Pražského, a od Vácslava, jeho bratra, Slavětín, městečko s tvrzí za 2000 kop grošů.
 • Staré obyčeje v městě Libochovice v roce 1761: 1.leden - Po polednách se drží domovní požehnání až do půli města začínající od školy městské, jež na špitálním místě stojí, (čp.18), 5.ledna o Vigilii Sv.Třech králů před polednem světí se v kostele voda, sůl a křída, pak o polednách jest domovní požehnání druhé poloviny města, též v zámku knížecím. 6. ledna světí se v kostele zlato, myrha a kadidlo
 • 25. ledna 1787 byl syn Kašpara Purkyněho, dědy J.E.P., Josef, oddán s Rozalii, 28letou dcerou Matěje Šafránka z Borče. Ještě téhož roku 17. prosince 1787 se jim narodil syn Jan Ev. Purkyně, pozdější profesor.
 • 27. ledna 1810 k zapravení vojenských výloh byl nařízen prodej kostelního stříbra z libochovického kostela, a to „kostelní stříbrné nádobí: 1 monstrance s tíží 6 hřiven 10 lotů, 2 ciboria s přikrývadly (liturgická nádoba používaná v katolické církvi a v církvích majících Eucharistii k uchovávání proměněných hostií) 3 hřiven 13 lotů, 6 kalichů s patenou 7 hřiven  2 1/2 lotů a nádoba na olej s tíží 2 lotů“ (1 hřivna - 256,8752 g, 1 lot - 16,05 gramu)
 • 14. ledna 1879 se v Libochovicích narodil Bohuslav Lhotský, houslový virtuos, zakladatel a primarius Ševčíkova-Lhotského kvarteta. Narodil se v Libochovicích, kde prožil i své dětství. V letech 1884 -1889 chodil do zdejší obecné školy. Roku 1889 -1902 byl na měšťanské škole v Praze a potom na pražské konservatoři, kde absolvoval v r.1897 jako žák prof. O. Ševčíka. Prvních základů ve hře na housle získal u učitele Františka Zázvorky v Libochovicích. V letech 1899 - 1900 koncertní mistr opery ve Lvově, dále v letech1900 - 1903 koncertní mistr varšavské filharmonie, po roce 1903 primasem kvarteta "Ševčík - Lhotský". Pamětní deska s reliéfem a bustou na domě č.4-5, pamětní deska z bronzu s reliéfem Lhotského byla zadána sochaři M. Zentnerovi. Odhalena 9.10.1949. 4. května 1990 uspořádán koncert Kociánova kvarteta jako vzpomínka na Ševčíkovo kvarteto za účasti Rafaela Kubelíka. Zemřel 9. května 1930.
 • Dne 6. ledna 1912 po slavnostním svěcení provozu i pece bylo 7. ledna 1912 zahájeno první dílo ve zdejší sklárně. Současně v této době byly mimo sklárny postaveny čp.370 - čp.374 a ředitelská vila čp.368. 20.června.2007 byla sklárna prodána naposled a zároveň byla definitivně ukončena výroba skla.
 • 6. ledna 1913 se konal 1. slavnostní ples sklářských dělníků, a to v hostinci u Černého orla, vstupné pán 1,- Kč, dáma 0,50 Kč.
 • Leden 1932 - Nezaměstnanost na roudnickém okrese vzrostla za měsíc prosinec o 765 osob. Nezaměstnaných v soudním okrese roudnickém je 1.586, v libochovickém 710 osob. Celkem 2.296 osob. Ministerstvo sociální péče přidělilo na zmírnění bídy nezaměstnaných pro období od 15. prosince 1931 do 15. ledna 1932 částku 85.000. Kč ve formě stravovacích poukázek. Z fondu p. presidenta bylo přiděleno okresnímu úřadu 6.000 Kč na mléčnou akci pro děti nezaměstnaných. Mléčnou akci provedla Okr. péče o mládež a Ochrana matek a dětí.
 • V lednu (5. a 6.ledna) v roce 1932 vlivem oblevy došlo k rychlému tání a teplota vystoupila až na 15 stupňů, řeka se rozlila po celých sadech zatopila a pobořila i fotbalovou ohradu (hřiště SK Libochovice). V létě se situace opakovala a 24. července došlo k nové povodni a zaplavení sadů.
 • Leden 1947 - rada chce nechat vypracovat projekt na nový vodovod.
 • 24. ledna 1949, přesně po 100 letech jeho zřízení, byl přestěhován okresní soud do Lovosic, které se staly okresním městem. Z obcí, které dříve příslušely k soudnímu okresu libochovickému, připadly 22 obce do Lovosic a 17 do Roudnice.
 • Leden 1949 - na žádost Marie Rosové, obchodnice se zeleninou, povoluje MNV přesídlení její prodejny z čp.288 do čp.246.
 • Leden 1953 - Školský referent Ferdinand Jahůdka požaduje přidělení místností pro hudební školu, kterou hodlá zřídit. Měl však tak zvláštní ideologické nároky, že tento projekt nešel uskutečnit. Později byla založena v roce 1959, nejprve jako výuka hry na klavír pod vedením p. Píšové v rámci Osvětové besedy v hudebním kroužku.
 • Leden 1953 - Jednota požaduje prodejnu bývalé masny p.Svobody, nezískala ji.
 • Leden 1954 - ČSAD má svoji čekárnu v domě čp.8, v roce 1962 v domě čp.9.
 • Leden 2005 - Libochovičtí doufají, že koše na psí exkrementy vydrží. Bylo umístěno pět speciálních košů na psí výkaly za dvacet tisíc korun. Starosta však přiznává, že se zavedením služby pro občany budou potíže. „Je otázkou, zda někdo koše nebude ničit a jak dlouho na nich vydrží papírové pytlíky. Musíme ale mít trpělivost a situace se jistě zlepší." Věřil, bohužel pouze věřil, chovatelé psů dělali, že nevidí a nechápou.             

ČeTo

Komentáře