Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065598. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Místní názvy a Libochovice

část 3.

Zaniklé, nebo již neexistující názvy, plochy


Obr. č.1

Maurach - tento název je jeden z nejstarších a také nejdříve zaniklých názvů v Libochovicích. Dnešními Poplzemi (ještě před osídlením obce) vedla stezka k brodu přes Ohři v místech pozdějšího splavu a dnešního mostu. Je zde možný
předpoklad, že právě v důsledku, že zde existoval brod, který bylo nutno střežit a hlavně vybírat mýto, vzniká na jeho břehu tvrz, stávající na místě dnešního zámku. Historicky je doložena zmínka o tvrzi v roce 1414, kdy se mluví v zápisech o tvrzi s obyvatelnými pokoji. Roku 1424 byly Libochovice vypáleny a plenění zasáhlo i tvrz, která od té doby byla pustá a od roku 1446 je již zmiňováno o obyvatelném zámku, ale roku 1515 za Krištofa z Hazmburka, posledního majitele panství, se mluví opět o pustém zámku. Brodu se říkalo Maurach (pojmenování se zachovalo až do 16. století. Zřejmě podle jména to byla stezka cizích kupců, která vedla z Bavorska přes Libochovice k Baltu. Maurach je prý slovo arabského původu. I když existuje osada Maurach v Tyrolských Alpách, poblíž Innsbrucku) Obrázek č.1.
Leníkova louže - Pozemek původně patřící k majetku čp.50, majetek rodiny Leníků. Bližší popis je v čísle LN 11/2008.
Ve dvorci - Původně stodoly (proto existoval pro tuto plochu ještě druhý název - Stodoly), později krátká ulička s obytnými domy odbočující ze Záměstí směrem k severu. Dnes je to ulička vedoucí k bývalému zahradnictví p.Koláře, východně od školky. Zdá se, že nejstarší obytné stavení zde vystavěl p.Popr pod čp.227 někdy okolo roku 1860, pozdějí, až do roku 1910, patřil tento pozemek rodině Cívků. Obrázek č.2.


Obr. č. 2

Studniční - Ulice v bývalé židovské části města, je to spojnice ulic Nerudovy a Kožešnické, okolo bývalé synagogy. Zrušena byla zřejmě v roce 1948 při přejmenovávání ulic. Studniční svůj název získala díky zdroji vody ve starém židovském městě, který byl umístěn v podstatě ve středu židovské obce (původní obec byla tvořena ulicemi Josefovskou, Studniční, Kožešnickou) a v blízkosti přirozeného shromaždiště u synagogy, která byla připomínána již v roce 1651.  Obrázek č.3.


Obr. č.3

Chotěšovská pěšina - Její trasa začínala kdysi hned za náměstím, jako odbočka Házmburské cesty (viz výše). Dále vedla okolo Leníkovy Louže (viz výše) a v místech hostince U Králíčků přetínala pozdější silnici na Slatinu, pokračovala dále směrem k Chotěšovu, okolo plotu pozdější sklárny, kde se zachovala až do roku 2007, kdy ji svévolně rozoral p. Korous, ač je to zřejmě majetek města (číslo parcel 495/4, 494/106 a 494/107) a měl by za využívání tohoto pozemku platit nájem, bohužel se tak neděje a poslední zbytek historie nám zase mizí před očima. Její pokračování bylo jasné, vedla okolo Křivánčí hory, údolím pod Šibeňákem (Spravedlivou), kde vedla okolo šibenice, a v místech dnešního údolí u Hájku se napojila na dnešní silnici Radovesice - Chotěšov. V roce 1929 po rozparcelování pozemků v oblasti ohraničené silnicí na Slatinu, sklárnou a tratí Libochovice - Louny tak zaniká první část Chotěšovské pěšiny a nyní zmizela úplně. Obrázek č.4.


Obr. č.4

Ulice Légií - Tento návrh názvu vznikl po roce 1918, kdy vlastně již původní cesta (ulice), která měla mít tento název, jako celek neexistovala. Původně pěšina, polní cesta, počátek Chotěšovské pěšiny, která pokračovala podle dnešní trati od Leníkovy louže až k cestě na Slatinu. Při výstavbě dráhy byly z této cesty tu uřezány, tu přidány z výkupů kusy pozemků a začátek byl přesunut až k Malému nádraží, konec za dnešní bývalou kotelnou. Časem (protože cesta po zestátnění soukromých drah přešla do majetku okresu a města) se prodávaly malé díly tohoto pozemku přilehlým (původně polnostem) později zahradám. Viz dnešní pozemek p. Kokošky, zahradnictví p.Burdy a p. Kotouče. Části, kde cesta ještě existuje, to je kousek za dnešní školkou a bývalou kotelnou, byly oblasti zastavěné již dříve - zahradnictví p. Koláře, potom dnešní pozemky garáží a prostor před družstevními domy, tady cesta existovala až do výstavby družstevních domů a v místě, kde končí dnes garáže, odbočovala nakoso cesta do ulice Revoluční. Viz LN 1/09. Zbytek této tak honosně nazvané cesty zanikl rozšířením zahrádek domků v Havlíčkově ulici směrem na sever. (Obrázek č.5)


Obr. č.5

Wilsonovo náměstí - V prostoru dnešní ulice „U Zahrádek“, které obklopují čp.428, čp.429, bylo v roce 1934 tzv. Wilsonovo náměstí. Tento název byl oficielní, i když nikde jinde než na poštovní adrese žádosti a vyjednávání okolo vodovodu do těchto čp. na jaře 1934 a v zápisu rady města o něm není zmínka. (tehdy: čp.429 Mrkvička František, čp.443 Fidler Josef). Dnes nese název U Zahrádek. (Obrázek č.6)


Obr. č.6

Radniční ulička - Mezi domem čp. 48 a zbouraným domem čp. 47 Menzluv dům (dnešní spořitelna) směřovala z náměstí na Záměstí, protože průchod radnicí neexistoval. Viz LN 1/2007
Mostní ulice - Jak již název napovídá, byla to ulice od rohu dnešního čp. 13 k bývalému železnému mostu. Pozemek patřil městu, později Libochovickému okresu, až po stavbě nového mostu, kdy došlo k vyrovnávání pozemků mezi městem a Herbersteiny, připadl tento pozemek knížecí rodině. Zprovozněním nového mostu a rozebráním starého zanikl i název ulice. (Obr. č.7)


Obr. č.7

Dobytčí trh - Proti bývalému panskému hospodářskému dvoru, podle pramenů hned za Budyňskou bránou, tedy v prostoru mezi autobusovým nádražím a zástavbou směrem na západ.


Obr. č.8

Rybářská - Byl to krátký úsek pod domy čp.97 až čp.93 na jižní straně, směrem k rybníčku. (Obrázek č.8)
Pokračování příště.           

Tomáš Černý

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice