Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Místní názvy a Libochovice

2. část

7) U hradské cesty - také název podle dříve velice důležité cesty. Tato cesta spojovala v dávných dobách Libochovice, tehdy bezvýznamné městečko, s hradem pánů Zajíců - Hazmburkem. Přicházela ve směru od Prahy, přes Smečno a dnešní Poplze přes brod zvaný Maurach pod kostelem. Pokračovala pak na libochovické náměstí a původně procházela uličkou mezi dnešním MěÚ a papírnictvím, v poloze dnešní spořitelny, dále pak podle zahradnictví p.Zemana. Později se tato trasa přesunula až za Lounskou bránu, a to dnešní Čechovou ulicí (původní název Hradská, poté Třebenická, Čechova, V.I.Lenina a dnes opět Čechova). Od tohoto místa tato cesta pokračovala podle kravína a pamětníci si jistě pamatují původní červenou turistickou značku po této polní cestě až k potoku Rosůvka (Obrázek č.1), kde u velké vrby je mostek. Dále již vedla cesta v dnešní trase červené turistické značky.


Obrázek č. 1

8) Vinice - vinice byly plochy skutečně osázené v té době vinnou révou, a to jižní až částečně východní svahy Házmburku až ke katastru obce Klapý a Slatina. Víno zde pěstovali především vinárníci a hospodští, a to z jednoduchého důvodu, za místní víno nemuseli odvádět vrchnosti daň. V té době, jak obehraná písnička, bujela korupce jako dnes. Při zadáváni živnosti šenkýřské pamatovali konšelé především na sebe. V roce 1720 bylo v Libochovicích 8 hospod, v nich se šenkovalo pivo i víno a ve třech jenom pivo. Z těchto 8 hospod jich patřilo 7 konšelům, jimž záleželo na tom, aby se hodně „hejřilo“ a oni sami značnou hřivnou k tomu přispívali. Vedle těchto hospod soukromých byla zde též od r. 1687 hospoda "panská" u Starého mlýna a od r. 1695 hospoda „obecní“ (čp. 86., nyní "Černý orel"). Víno samotné se šenkovalo v 6 vinárnách. Proto také tolik vinic. Obrázek č.2.


Obrázek č.2

9) Na Lukách - severně od potoka Rosůvky, na severu ohraničená svahy Házmburku a na západě Klapským katastrem. Obrázek č.3


Obrázek č.3

10) K Jiřetínu - pozemky mezi bývalou okresní silnicí Libochovice -  Dubany okolo vrchu Jiřetín (nyní polní cesta), směrem ke Klapské bažantnici - později Trnovce, lesíku na severní straně Jiřetína. Obrázek č.4


Obrázek č.4

11) Jiřetín - vrch Jiřetín, později využívaný k těžbě štětového kamene, naposled skládka městského odpadu. Obrázek č.5


Obrázek č.5

12) Svatý Vavřinec - Jak již název napovídá, jednalo se o pozemky pod hřbitovem a pozemky východně od hřbitova k Hradské cestě. Obrázek č.6


Obrázek č.6

13) Hora Páně - pokračování svahu západně za hřbitov, takže židovský hřbitov již ležel na této flůře (zápis v kronice: „Židovský hřbitov vznikl za městem, směrem na západ od křesťanského hřbitova, na jižním svahu "Hory Páně" - lidově zvané Harapanda - na farním poli v roce 1584“. Jižně pak přibližně k trati Libochovice - Louny. Nyní již notně z tohoto svahu ukrojila cihelna svojí těžební činností. Obrázek č.7


Obrázek č.7

14) K Dubanům - na západ od města mezi dnešní Dubanskou a bývalou Koštickou silnicí - původně pokračování dnešní Tyršovy ulice směrem k cihelně a dále na Koštice, asi v dnešní poloze tratě Libochovice - Louny, tato cesta však uhýbala trochu severněji a procházela údolím mezi Viselcem a Visálkem (malý kopeček vedle Rohatce) Obrázky č.8 a 9


Obrázek č.8


Obrázek č.9

15) Ostrov - pozemek mezi řekou Ohří a bývalým potůčkem (dříve struhou, které podtékala Dubany, dnes jen opravdu strouha, pramenící kdesi pod hřištěm v Dubanech). Dříve to bývala močálovitá naplavenina řeky Ohře, navíc s průsaky ze severní strany. Proto místní název Ostrov. Obrázek č.10


Obrázek č.10

Pokračování příště.                         

Černý Tomáš

 

 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice