Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice a listopad

 • Dopisem ze dne 9. listopadu 1578 prosí Jiří z Lobkovic arcibiskupa pražského Antonína za přímluvu u probošta litoměřického Kytlice, aby jemu ves Slatinu pod Hasenburkem k probošstvi patřící, ale v gruntech jeho takřka ležící proti komornímu platu pustil.
 • 10. listopadu 1815 se narodil v Libochovicích Arnošt Kaubek.
 • Nejstarší dcera hraběte Dietrichsteina hraběnka Terezie, narozená 15. října 1822, se provdala dne 15. listopadu 1849 za Jana Bedřicha hraběte z Herbersteina, c. k. komořího a bývalého místodržícího.
 • Za děkana Karla Kerky ze Šopky (*6.listopadu1868, +7.1. 1894) byl ustanoven za kaplana František Mikšánek z Ruprechtic, narozen dne 19. listopadu r.1862.
 • V roce1865, 19. listopadu zbourány dřevěné masné krámy, dnešní čp.22
 • 28. listopadu r. 1876 je pojmenována bývalá ulice Mostecká na „třídu Purkyňovu“, protože v této ulici stál dům kdysi patřící rodičům Purkyňovým  (dnešní Dr.Vacka)
 • V roce 1880 (28. listopadu) u příležitosti založení Hospodářské besedy uspořádali libochovičtí ochotníci (kteří?) představení veselohry "Slavnostní založení" od G.Mosera.
 • Ve středu po sv. Martinu (11.listopad) se konal jeden ze šesti výročních trhů města Libochovic.
 • 5. listopadu 1925 se konala premiéra hry "Revoluce" Josefa Kopty v Národním divadle v Praze. Této premiéry se zúčastnili jako diváci libochovičtí ochotníci. 
 • 7. listopad 1930 - Okresní zastupitelstvo přijalo 12 hlasy proti 9 hlasům návrh, aby správa okresního chorobince v Libocho-vicích byla svěřena čtyřem jeptiškám řádu „Šedých sester“
 • Listopad 1931 - Počet nezaměstnaných na Roudnicku je 936 osob, na Libochovicku 298 osob. Počet se zmenšil oproti měsíci srpnu na obou okresech o 149 osob.
 • Listopad 1932 - tíže hospodářské krize zasáhla i sklárnu, již pět týdnů dělníci nepracují, protože zahájili stávku na ochranu svých mezd.
 • V listopadu1937 se společenstvo hostinských a výčepníků domáhá svolání veřejného zasedání, kde by byla projednána otázka obnovení dobytčích trhů v Libochovicích. Městská rada reaguje až v roce 1938, toto shromáždění rezolutně odmítá a přenáší řešení na společenstvo.
 • Na doporučení Vatikánu se v listopadu 1946 vzdal svého úřadu poslední německý biskup v Litoměřicích, Alois Weber. Na jeho místo byl jmenován Štěpán Trochta, jehož intronizace se konala 23.listopadu 1947.
 • Listopad 1947 - podepsána smlouva s fy.Artesia o provedení pokusných vrtů pro zřízení zdroje nového městského vodovodu. Práce však nedošly kladného výsledku, takže realizace vodovodu byla odložena.
 • Listopad 1947 - podepsaná dlouhodobá půjčka mezi MNV a  Občanskou záložnou na částku 430tisíc na stavbu splachovacích záchodů a ústředního topení v Purkyňově škole.
 • Listopad 1948 - Poplatky na městských jatkách při nuceném výseku: 1 kus hovězího nebo koně 10,-Kč, 1 kus prasete 5,- Kč, 1 kus drobného dobytka 4,- Kč.
 • Listopad 1948 - ONV Roudnice žádá město o přidělení konfiskovaného čp. 3 místní organizaci KSČ. Městská rada dává souhlas.
 • Listopad 1955 - Povoleno Svazarmu, aby sekce radistů využívala jednu místnost pro kolektivní radiostanici v budově městské váhy, poté v prvním poschodí, čp.339.
 • Listopad 1955 - Povoleno JZD vybudování areálu u Hradské cesty, dnešní kravín.
 • Listopad 1956 - probíhá místní šetření se Spolkem přátel žehu a MNV Libochovice o stavebním záměru urnového háje.

ČeTo

 

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice